Ook KU Leuven-studenten haalden geen slechtere cijfers

Nauwelijks invloed op examenresultaten merkbaar, ondanks corona

18 februari 2021
Artikel
Auteur(s): Daan Delespaul
Ja, ook aan de KU Leuven lagen de examenresultaten tijdens de vorige examenperiode even hoog als andere jaren. 'Ik ben bijzonder trots op onze studenten', reageert rector Sels.

De gemiddelde resultaten liggen zelfs 2% hoger dan in voorgaande jaren. Dat beeld is gelijkaardig aan de resultaten van de juniblok van vorig academiejaar, al was de stijging toen iets hoger. In totaal namen 44.552 studenten deel aan de examens. 

Rector Luc Sels is een tevreden man: 'Ik ben bijzonder trots op onze studenten. Het zijn moeilijke tijden, zeker voor jongeren. Dat velen van hen er toch in slagen om de discipline en focus te vinden die nodig zijn voor deze examenperiode is indrukwekkend.'

'We zijn ons ervan bewust dat er achter elk examenresultaat een ander verhaal schuil gaat'

Luc Sels, rector KU Leuven

De vrees dat studenten in dit academie vroegtijdig zouden afhaken blijkt voorlopig ook niet zichtbaar in de praktijk. Volgens de KU Leuven is het aantal studenten dat zich uitschreef of niet deelnam aan de examens vergelijkbaar met vorige jaren. 

Die andere vrees, dat eerstejaars zwakker zouden scoren in covidtijden, lijkt eveneens nog niet gegrond: 2% meer studenten behaalde een voldoende op al hun vakken, al communiceerde de KU Leuven nog geen verdere cijfers voor die groep. 'We zijn ons ervan bewust dat deze resultaten gemiddelden zijn en dat er achter elk examenresultaat een ander verhaal schuil gaat', nuanceert Sels wel.