Stiekeme studentencursussen. Magda?

Rechtenstudenten vs. het auteursrecht

25 september 2017
Artikel
Auteur(s): Stef Van Aken
Eén ijverig studentje gaat naar de les, neemt die op, tikt alles uit en gooit het op het wereldwijde web. De rest slaapt uit en bekijkt straks weleens de ‘studentencursus’. Geniaal of getrapt? Magda?

Het fenomeen ‘studentencursus’ maakt vooral opgang in De Valk, de thuis van de Leuvense rechtenstudent. ‘Het zijn eigenlijk transcripts van een hoorcollege’, legt Bryce Deprez, studentenvertegenwoordiger bij VRG (Koninklijk Vlaams Rechtsgenootschap, red.) uit. ‘Een groep studenten spreekt af dat ze elk om beurt een college opnemen en typen dat dan letterlijk over, inclusief alle grapjes en versprekingen van de prof.’

Het universiteitsreglement is formeel: ‘de studenten hebben geen recht op het maken van geluids- of beeldopnamen van de onderwijsactiviteiten, tenzij hierover een specifieke afspraak is gemaakt […]’

Behulpzame medestudent

Mogen studenten elkaar dan niet helpen met notities? Niet als je in al je ‘behulpzaamheid’ geld vraagt voor zo’n studentencursus. Dat gaat namelijk in tegen het auteursrecht – wat alvast de rechtenstudent zou moeten weten.

Studenten nemen enorme risico’s. Want wij stellen wel degelijk ingebrekestellingen op

prof. Benoit Allemeersch

De professoren zijn dan ook niet meteen gelukkig met de studentencursussen. ‘Ik wil een onderscheid maken tussen twee aspecten’, zegt prof. Benoit Allemeersch. ‘Enerzijds het maken van opnames zonder dat vooraf mee te delen. Een college is een dialoog tussen professor en studenten, met technische uitleg en af en toe een informele uitweiding of anekdote. Als je niet weet of je opgenomen wordt, geeft dat een chilling effect. Stel je voor dat Alma zoutvaatjes met opnameapparatuur op tafel zet, om de tevredenheid over het eten te meten. Want je vertelt je geheimen toch niet in een druk studentenrestaurant. Hoe zou dat voelen?’

‘Anderzijds heb je studenten die zulke volledige transcripts te koop aanbieden. Die mensen overtreden de wet. Studenten nemen enorme risico’s. Want wij stellen wel degelijk ingebrekestellingen op.’

Niet voor toeristen

Niet alle professoren zijn tegen de studentencursus. ‘Ik ga uit van de goede trouw van de correcte en een gemotiveerde student die bereid is om zijn job te doen’, zegt prof. Alain Verbeke. ‘En ik weiger mijn visie bij te stellen omwille van het gedrag van de toeristen of luieriken onder de studentenpopulatie.’

Ik ben er voorstander van dat formeel wordt opgelegd dat wie geen 80% aanwezigheid heeft bij de colleges niet aan het examen kan deelnemen. Tenminste zolang we de colleges niet afschaffen

prof. Alain Verbeke

‘Het lijkt mij nuttig dat een student kan beschikken over een letterlijke transcript van wat de prof tijdens de colleges heeft gezegd, naast de cursus en de eigen notities. Maar ik koppel daar voorwaarden aan: het engagement dat de opname enkel wordt gebruikt voor transcripts, deze niet wordt verspreid en achteraf wordt verwijderd. En dat ik de studentencursus per mail ontvang.’

‘In de mate dat de studentencursus wordt gebruikt als een instrument om niet naar de colleges te moeten komen, ben ik ertegen. Ik ben er voorstander van dat formeel wordt opgelegd dat wie geen 80% aanwezigheid heeft bij de colleges niet aan het examen kan deelnemen. Tenminste zolang we de colleges niet afschaffen.’