Vrij verenigd (1): Ichtus en LDS

Leuvense vrije verenigingen aan het woord

13 februari 2016
Artikel
Auteur(s): Jasper Van Loy
In het Leuvense verenigingsleven is er voor iedere student wat wils. Tweewekelijks stellen we twee minder bekende organisaties aan je voor.

Leuven Debating Society

  • Ontstaan? “We zijn een jonge vereniging,” zegt medeoprichter Brian Adeleye. “LDS bestaat sinds november 2014 en telt op dit moment een dertigtal leden.”
  • Doel? “Onze werking draait rond debatteren, meer bepaald het British Parliamentary Debate. Die gespreksvorm wordt internationaal vaak beoefend. In veel universiteiten bestaan zo’n debatclubs dan ook al, maar in Leuven niet. Belgen draaien in veel disciplines nochtans mee met de besten, maar vaak missen ze de retorische vaardigheden. Door LDS willen we onze universiteit en ons land dan ook mee op de kaart zetten.”
  • Activiteiten? “Tot het vorige semester hebben we getraind. Binnen enkele weken is het eindelijk tijd voor onze eerste internationale wedstrijd. Onze activiteiten zijn op academische leest geschoeid. LDS is geen vrijblijvende praatclub, we willen onze leden echt een methode aanleren.”
  • Lid worden? “Voorlopig is iedereen met interesse in welsprekendheid welkom. Vanaf dit semester vragen we wel twaalf euro lidgeld, al zijn er ook steunkaarten voor zes euro. Nu zijn we nog een kleine vereniging, maar in de toekomst is de kans groot dat we de criteria strenger maken of het lidgeld verhogen.”

“In de toekomst is de kans groot dat we de criteria verstrengen”

Brian Adeleye, LDS

Ichtus

  • Ontstaan? “Zo'n 35 jaar geleden zijn we opgericht vanuit de koepelvereniging International Fellowship of Evangelical Students,” zegt voorzitter Mark Dollekamp. “Vandaag telt Ichtus Leuven zo'n 50 leden, maar er zijn ook in andere studentensteden afdelingen van Ichtus.”
  • Doel? “We willen een open gemeenschap zijn voor studenten, ter ere van God. We zoeken wie Hij is, maar vanuit een hele open mindset. We positioneren ons in het evangelisch christendom, maar we hebben studenten gehad vanuit allerlei verschillende achtergronden. Op dit moment hebben we zelfs enkele leden die niet geloven. Zij zijn aangetrokken door het gemeenschapsleven en zijn benieuwd naar wat we doen en waarom.”
  • Activiteiten? “Om de twee weken komen we samen met de hele groep voor een ontspannende activiteit of een lezing, soms gecombineerd met wat liederen en een tijd van gebed. In de andere week houden we een kringavond. In groepen van acht mensen doen we dan aan bijbelstudie, begeleid door studenten.”
  • Lid worden? “Om lid te kunnen worden, volstaat het om in te schrijven op een online inschrijvingslijst. Je moet ook onze statuten onderschrijven, wat niet betekent dat je de geloofsbasis hoeft te onderschrijven waarin Ichtus zich profileert. Ons inschrijvingsgeld bedraagt tussen 15 en 40 euro. Het exacte bedrag mag je zelf kiezen.”

“Op dit moment hebben we enkele leden die niet geloven”

Mark Dollekamp, Ichtus