Warme acties van studenten

Van cantussen tot kaartjes verkopen

15 december 2018
Artikel
Auteur(s): Daphne de Roo
De aankomende kerstperiode brengt meer dan deadlinestress en donker weer. Het is dé periode om een beetje warmte te creëren met een goede doelenactie, en dat is de studenten niet ontgaan.

Warme feestjes

Apolloon, LOKO Sport en het Universitair Sportcentrum waren er al vroeg bij met hun actie. Zij sloegen de handen ineen voor een knalfeestje voor Move to Improve, een vzw die kinderen met neuromotorische problemen begeleidt bij het sporten. 'We zijn echt op zoek gegaan naar een doel dat iets te maken heeft met jongeren, sport en in de buurt van Leuven gesitueerd is', vertelt Steffen Vandermeulen van het Sportcentrum. De TD vond plaats op 6 december, en was een bescheiden succes, aldus Tom Van den Acker, coördinator van LOKO Sport. 'De sfeer zat goed, en het is zeker voor herhaling vatbaar.'

Wie volgende week nog wil feesten voor het goede doel, kan terecht in het Archief, waar barmannen Matthias Gellens, Anthony Koti en Matthias Burssens de hele week lang, 24 op 24 uur, het café zullen openhouden vanaf 17 december. Zij zijn de uitdaging aangegaan het café helemaal niet te verlaten gedurende de Warmste Week. 'We zullen zelf alle shiften doen, maar krijgen natuurlijk hulp van onze collega's', aldus Burssens. 'Zij zullen hard nodig zijn, niet enkel voor morele steun, maar ook voor eten bijvoorbeeld.'

Niet alleen de drie barmannen staan in voor de goede sfeer tijdens deze week, ook OKeR, de overkoepelende kringraad van 5 studentenkringen van de UCLL, steekt een handje toe. 'Steil, Docentica en Soca, die alle drie onder OKeR vallen, houden hun fakavond in 't Archief, dus OKeR was al snel op het idee gekomen om ook een handje toe te steken die week.' Dat doen de studenten door allerlei evenementen te organiseren, van studievoormiddagen tot een cocktailverkoop.

' 't Archief is echt een jongerencafé, en we leren veel mensen kennen waarop Arktos vzw. een positieve invloed heeft gehad, of zou kunnen hebben'

Matthias Burssens, barman 't Archief

Het goede doel dat hierbij gesteund wordt is Arktos, een vzw die zich inzet voor jongeren voor wie de aansluiting op school, werk en maatschappij minder evident blijkt. Een gemakkelijke keuze, vertelt Burssens: ''t Archief is echt een jongerencafé, dus we leren veel jongeren kennen met heel uiteenlopende verhalen. We kennen zowel mensen die via een stage bij Arktos helpen als jongeren die er heel erg door geholpen zijn of kunnen worden.'

Charitas in!

Feesten en tegelijk een goed doel steunen klonk ook de studenten van de Vlaamse Technologische Kring goed in de oren. Al jaren organiseert VTK een kerstcantus aan het eind van het eerste semester, en een jaar of drie geleden ontstond het idee om dit feestje nog warmer te maken. 'Alle inkomsten van de cantus gaan naar het goede doel', vertelt preses Vincent Tombeur. 'Dat is dus de integrale opbrengst van de toegangstickets, maar er is ook een veiling georganiseerd met o.a. de hamer en beker van de senior, alsook gadgets van Gestapo Knallmuzik. Daarnaast was er voor iedereen een gratis kerstmuts aan de inkom, waarvoor een vrije bijdrage geleverd kon worden.'

'Het geld wordt eerlijk verdeeld over drie goede doelen: Axelle for life, Lentekind en Jella for life', aldus Tombeur. 'We hebben voor deze kleinere initiatieven gekozen, omdat er bij alle drie een persoonlijke link was met een of meerdere van onze studenten.' En dat was te merken aan de opkomst. De 170(!) deelnemers beleefden niet enkel een leuke avond, maar zorgden samen ook voor een opbrengst van meer dan 2.000 euro voor de drie doelen.

Kerstmarkten

Naast cantussen en feestjes zijn er ook veel kerstmarktjes op poten gezet voor de Warmste Week. Zo hielden het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG), en de kring van criminologen Crimen een kerstmarkt ten voordele van Kom Op Tegen Kanker. 'We hebben voor dit doel gekozen door middel van een poll in het evenement', vertelt VRG-preses Elise Rooseleers. De markt vond plaats op het nieuwe binnenplein van De Valk, waar men kon eten alsook kaartjes en accessoires kon kopen, en bracht meer dan 750 euro op.

'We kozen voor een aantal doelen waar er een persoonlijke link was met een of meerdere van onze studenten'

Vincent Tombeur, praeses VTK

Ook Agora droeg zijn steentje bij. De medewerkers van het leercentrum kozen voor H&H Education, een organisatie die via online leerplatformen het hoger onderwijs toegankelijker wil maken voor jongeren met een kansarme achtergrond. ‘Omdat wij zelf ook sterk inzetten op educatieve en digitale technologie ter ondersteuning van het leerproces en we ook de toegankelijkheid van onderwijs heel belangrijk vinden, was de keuze snel gemaakt’, aldus Laurens Meynen van Agora.’

Volgende week vinden ook nog een aantal kerstmarktjes en eetverkopen plaats. Zo opent Industria de week met een pannenkoeken-, warme choco- en cakeverkoop aan de inkom van Groep T. De industrieel ingenieurs moeten vroeg hun bed uit, want de verkoop start al om half 8 ‘s ochtends. Met plezier, verzekert Gijs Collet van Industria ons. 'We zijn erg enthousiast over ons goede doel: One Team Against Cancer.' The Leuven Bears stellen met deze actie een groot team samen, om kinderkanker-oudervereniging KiKOV te steunen. Het plan is bedacht door familie en teamgenoten van basketbalspeler Alexander, die na een lang ziekbed vandaag weer op het veld staat. 

Met het geld zal onderzoek rond beweging en sport na de kankerbehandeling gefaciliteerd worden. 'De tip om hiervoor geld in te zamelen kwam van een professor van ons', vertelt Collet. 'Daarna kwam ik erachter dat ik Alexander nog kende van vroeger, wat natuurlijk een extra reden vormde om ons heel hard in te zetten voor dit mooie initiatief.'

'We staan met plezier wat vroeger op om One Team Against Cancer te steunen'

Gijs Collet, Industria

Ook LBK, de faculteitskring van de bio-ingenieurs, verkoopt woensdag 19 december allerlei eten en drinken voor het goede doel. Zij kozen voor het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding, vanwege een aantal studenten die het leven hebben gelaten door suïcide in de afgelopen periode. 'Het is een soort eerbetoon aan deze studenten, alsook een klein gebaar naar hun vrienden en familie', aldus Astrid Severyns, cultuurverantwoordelijke van LBK. 'Gedachten aan zelfdoding komen veel vaker voor onder studenten dan je op het eerste zicht zou denken. Het werk van het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding is dus erg belangrijk.'

Warme dranken in de fak en op kot

De kotleden van Leo XIII hoeven waarschijnlijk hun verwarming niet op te zetten op woensdag de 19de. Vanaf kwart voor vier is er glühwein, bisschopswijn, warme chocolade en jenever te koop, maar om het echt warm te krijgen zijn er nog tal van dingen georganiseerd. Zo kan iedereen deelnemen aan een schrijfactie voor Amnesty International en aan een Free Podium waaraan koren deelnemen, maar ook een verlegen zanger met gitaar welkom is. Deelnemers en toeschouwers kunnen vanaf zeven uur ‘s avonds ook een dessertje nuttigen en vanaf tien uur een plaatje aanvragen.

Leo XIII koos voor Let Us Change, een vzw die straatkinderen in Ethiopië onderdak geeft, en waar een broer van een kotlid de handen uit de mouwen steekt. Vanwege dit doel zijn er ook spullen uit Ethiopië te koop op het Warmste kot.

Wie het toch nog koud heeft kan afzakken naar Fak Letteren, die een hele week warmte biedt, in de vorm van koffie, cappuccino, latte macchiato, thee, warme chocomelk met slagroom, zelfgemaakte soep en versgebakken wafels. Studenten kunnen er van ‘s ochtends tot ‘s avonds terecht om te studeren, en ook de praatkamer zal open zijn. 

'Het komt meer en meer naar boven dat studenten zich eenzaam voelen en zichzelf beginnen isoleren. Als fakbar proberen we dat zoveel mogelijk tegen te gaan'

Adinda Vandereycken, voorzitter Fakbar Letteren

'Als goed doel hebben we dit jaar gekozen voor het Centrum ter Preventie van Zelfdoding', laat Adinda Vandereycken, voorzitter van Fak Letteren, ons weten. 'Het komt meer en meer naar boven dat veel studenten zich af en toe eenzaam voelen en dat ze zichzelf beginnen isoleren. Als fakbar proberen wij dat zoveel mogelijk tegen te gaan. We willen een thuishaven zijn voor iedereen, en een plaats waar je gemakkelijk iemand vindt om mee te praten. Vooral in de namiddagen zetten we daarop in, en in de Warmste Week zetten we dit verder. We dragen iedereen een warm hart toe.'

Kerstkaartjes

Niet alleen grote organisaties zetten een actie op poten, ook individuele studenten hebben acties georganiseerd. Zo ook Marthe Van Loy en Elisa De Mulder, die al een dikke maand kaartjes verkopen voor Warrior Against Cancer. Deze organisatie zorgt ervoor dat kankerpatiënten hun zelfvertrouwen en zelfbeeld opkrikken met artistieke photoshoots. Tijdens de shoots en andere evenementen worden deze warriors verwend en in het zonnetje gezet, zodat ze even de realiteit vergeten, of de nare periode een beetje meer achter zich kunnen laten. 'Het doel is gekozen met een vriendin van Elisa in het hoofd, Elien, die heeft geposeerd', vertelt Marthe. 'Dat was een heel fijne ervaring voor haar, waar ze zich heel mooi voelde.' Inmiddels is Elien er niet meer, waardoor de foto’s nu gekoesterd worden door haar geliefden. Hierdoor kreeg Elisa al snel het idee om een actie op te zetten voor het doel. Dat, en een ander idee wat al langer speelde bij Elisa en Marthe, zette de kaartverkoop in gang.

'We vonden al langer dat er te weinig goede 'sterkte'- en beterschapskaartjes waren', aldus Marthe. 'Meestal staan daar boodschappen op die je net niet toepasselijk vindt voor de situatie, of die je boodschap niet goed overbrengen. We hebben daarom zelf alternatieve kaartjes ontworpen, met teksten als “Ik zou u veel sterkte kunnen wensen, of beterschap, of u proberen te verlossen van het kwade, maar … wat dacht ge van een goei stuk chocolade?”,  “Zit alles wel snor?” en “Als die zonneschijn toch niet komt, dan dansen we wel samen in de regen.”’ Dit bleek inderdaad een gat in de markt, en er zijn nog kaartjes te koop. Wie er een wil bestellen kan deze vinden via 'De Warmste Kaartjes' op Facebook.