artikel> Sint-Lucas of Sint-Lukas?

Campus Sint-Lucas Brussel : met de c van creatief

De kunstenaars van de KU Leuven. Zo zou je de architectuurstudenten op campus Sint-Lucas in Brussel kunnen noemen. “De nadruk ligt op het ontwerpen,” klinkt het.

ID-kaart

  • 504 studenten
  • Bachelor en Master Architectuur, Interieurarchitectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Bachelor Beeldende Vormgeving, Interieurvormgeving, Bachelor en Master in de Beeldende Kunsten
  • Academisch beheerder: Steven Vanacker

In het Brusselse Schaarbeek op de Paleizenstraat 70, ligt Campus Sint-Lukas. Vijftig meter verderop ligt campus Sint-Lucas. Op nummer 65. Met een C. Verwarring alom binnen ons redactieteam.

Op Sint-Lukas blijkt LUCA School of Arts te zitten, die zowel professionele als academische kunstopleidingen aanbiedt. Enkele meters verderop, op Sint-Lucas, zit echter wat we zoeken: de faculteit Architectuur van de KU Leuven. Al kunnen we ook hen een beetje als kunstenaars beschouwen.

Met slechts een kleine vijfhonderd studenten is Sint-Lucas het kleine broertje van de campus Leuven. Volgens Renee Grimmelprez, voorzitter van de studentenraad, is dat net de grote meerwaarde van haar campus: “Je legt heel snel contacten met andere studenten, ook uit andere jaren. Je leert bovendien altijd van wat je medestudenten maken. Zo beïnvloeden we elkaar.”

Die kleinschaligheid heeft echter ook nadelen. “We hebben weinig plaats om op school zelf te werken,” vertelt Isabelle Moens, de voorgangster van Grimmelprez. “Op dat vlak ben ik af en toe wel jaloers op de infrastructuur in Leuven. Hier moeten we soms lang zoeken naar een lokaal.”

Ontwerpers

Het grootste verschil met veel andere opleidingen in Leuven is volgens Liesbeth De Bruyn, verantwoordelijke externe relaties, het creatieve aspect: “In principe zijn we even academisch als andere opleidingen, maar we komen wel uit een traditie van het kunstonderwijs. Dat zorgt ervoor dat de nadruk ligt op het ontwerpen.”

Het creatieve primeert dus. “Vanaf het eerste jaar zit je meteen de helft van de tijd in ateliers of ben je bezig met praktische vakken,” legt De Bruyn uit. “Je wordt bovendien verondersteld een eigen visie te ontwikkelen als ontwerper. Terwijl je in een academische opleiding dezelfde antwoorden moet geven op dezelfde vragen, is dat hier helemaal anders.”

De helft van de vakken van de Brusselse architectuurstudenten zijn dan ook praktisch van aard. “Bovendien kunnen we geen herexamens krijgen voor praktijkvakken,” vertelt Grimmelprez. “Daarom dat we de theoretische vakken soms een beetje aan de kant durven schuiven.”

De studenten lijken dus eerder partners in crime met de kunststudenten van LUCA School of Arts dan met de architecten uit Leuven. “Ik denk niet dat we ons meteen KU Leuven-student voelen,” aldus Grimmelprez. “We volgen een andere soort opleiding dan de gemiddelde Leuvense student. We zijn geen academici.”

“Al klopt het ook niet helemaal dat we ons echte kunstenaars voelen,” nuanceert ze. “Eerder een goede mix van beiden.”

stAR Bar

Een wild studentenleven is er op campus Sint-Lucas in Brussel niet, vertelt Grimmelprez: “Een eigen studentenvereniging hebben we niet. Daar hebben we totaal geen tijd voor, aangezien we elke week met nieuwe projecten starten. Terwijl het voor Leuvense studenten pas in de examenperiode echt begint, is dat bij ons niet zo. Ons studentenleven is niet te vergelijken met dat in een academische opleiding.”

Toch is er wel een actieve studentenwerking, legt De Bruyn uit: “We werken met een systeem van student deans. Zij zijn de voorzitters van onze studentenraad (stAR) en organiseren daarnaast ook activiteiten. Ze krijgen daar bovendien studiepunten voor.”

“Een van de activiteiten die we organiseren is de stAr Bar in de cafetaria op de campus,” vertelt ex-student dean Moens. “Iedereen kan daar een paar keer per semester een pintje komen drinken. Het geeft altijd grappige situaties wanneer de internationale studenten zich aan de Duvel wagen (lacht)”.

Powered by Labrador CMS