artikel> TU Delft stapt wel in de boot

KU Leuven (voorlopig) geen deel van wereldwijde universitaire klimaatalliantie

Veertig universiteiten met belangrijke klimaatonderzoekseenheden bundelen de krachten om de wereld het belang van betrouwbare klimaatkennis te doen inzien. De KU Leuven blijft (voorlopig) aan kant.

Gepubliceerd

Even over die andere crisis. De International Universities Climate Alliance (IUCA) is een initiatief van de University of New South Wales in Sydney, waaraan ook de TU Delft deelneemt, net als vele andere universiteiten. Hoewel de coronacrisis met het leeuwendeel van de aandacht gaat lopen, wijst de alliantie op de urgentie van de klimaatproblematiek, ook nu. Er is volgens hen geen tijd meer om te wachten tot het virus is overgewaaid om actie te ondernemen.

International lobby for Climate

Samen wil de alliantie werken aan drie grote pijlers: het faciliteren van innovatie en implicatie in klimaatonderzoek, het delen van betrouwbare wetenschappelijke informatie, en last but not least onderzoek. De alliantie wil bovendien de samenwerking tussen onderzoekers, wereldleiders, beleidsmakers en de industrie proberen te versterken - een internationale lobbygroep zeg maar.

Doel is om zo een juistere en meer afgewogen blik op de wereldwijde klimaatcrisis te krijgen. Onderzoekers kunnen hun inzichten delen in een centrale hub en vanuit die hub kan met juiste informatie verspreiden en misinformatie tegengaan. Twee jaar lang was de alliantie in de maak, nu zijn er 43 universiteiten aangesloten, verspreid over achttien landen en zes continenten.

Leuven blijft op kant

Lokaal werkt onze alma mater al intensief samen met de Stad Leuven aan een klimaatneutraal Leuven tegen 2050. Internationaal heeft Leuven ook al haar preferentiële partners. Bij de IUCA is de KU Leuven daarom nog niet aangesloten, maar het kan een 'interessante denkpiste zijn om daar naar te kijken', zegt Gerard Govers, vicerector van de Groep Wetenschap en Technologie en verantwoordelijke voor de Dienst Duurzaamheid.

Door duurzaamheid op de kaart te zetten binnen de League of European Research Universities (LERU), tracht de KU Leuven al tot Europese consensus te komen aangaande de klimaatproblematiek en haar eventuele oplossingen.

Het is actief beleid van de Duurzaamheidsraad om 'het aantal netwerken waarin we werken te beperken', zegt Govers. 'Je kan wel van alles lid worden maar je moet er ook de nodige resources en inspanning tegenaan gooien'.

Specifieker voor de klimaatproblematiek zijn er de samenwerkingsverbanden Universitas 21 en Una Europa. Una Europa, bijvoorbeeld, 'wil inzetten op vernieuwend onderwijs en nieuwe manieren van studentenuitwisseling, en interactie op duurzaamheidsonderwijs', vertelt Govers. 'Er zal samen geprobeerd worden om een bachelor voor duurzaamheid op te zetten, en een master, die meer gespecialiseerd is', gaat hij verder.

TU delft wel mee de boot in

Toch stapt de TU Delft, de wetenschapsconcurrent bij uitstek in de Lage Landen, wel mee in het project. Zij wijst ook wel op het belang van andere verbanden zoals de IDEA League, 'waarin ze voorbereidingen treft voor het opstellen van een gezamenlijk klimaat en duurzaamheidskader', aldus Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft. De TU Delft heeft ook een samenwerkingsverband omtrent klimaatonderzoek met de KU Leuven: in de alliantie CESAR werkten de twee samen aan atmosferisch onderzoek.

Powered by Labrador CMS