artikel> 'Nog steeds uitzonderlijk'

Verhoogde kans op financiële steun voor niet-EER-studenten

Corona maakt de kans op een toelage van de Sociale Dienst KU Leuven groter voor niet-EER-studenten. Normaal hebben zij daar slechts in hoogst uitzonderlijke gevallen recht op.

Gepubliceerd

Dat komt omdat een niet-EER-student vooraf moet kunnen aantonen dat die een inkomensgarantie heeft om aan de KU Leuven te mogen studeren. In principe hebben zij daardoor geen recht op steun van de Sociale Dienst, tenzij door overmacht.

Corona kan nu in veel gevallen als die overmachtsfactor worden ingeroepen, want een aanzienlijk deel van de internationals onderhoudt zich met een studentenjob. Die belangrijke inkomensbron is nu weggevallen, waardoor velen van hen zich in een penibele situatie bevinden.

Steun blijft uitzonderlijk

Als een niet-EER-student kan aantonen dat die zijn baan verloren heeft door de coronacrisis en zijn studie daarmee financierde, kan die voortaan net als een Belgische student een toelage krijgen van de universiteit. Ze bedraagt maximaal €650 en wordt gespreid over een maand. Eerst was dit een eenmalige toelage, maar door de crisis komt er een maand bij en verdubbelt het maximale bedrag. De Sociale Dienst benadrukt wel dat aanvragen eerder uitzonderlijk worden goedgekeurd.

'Door deze situatie moeten we heel wat bijkomende investeringen doen, bijvoorbeeld in digitale infrastructuur', zegt Peter Lievens daarover. 'Het is niet zo dat we nu opeens heel veel besparen en dat we daardoor studenten meer kunnen compenseren.'

Ook bij de UAntwerpen kunnen niet-EER-studenten daarvoor nu in aanmerking komen, onder bepaalde voorwaarden. Het gaat om een eenmalige noodhulp van maximaal €1230.

Vlaanderen laat sociaal beleid aan universiteiten

Vlaanderen voorziet geen directe financiële steunmaatregelen voor (internationale) studenten. Bij ons krijgen universiteiten wel jaarlijks geld om een potje te vullen voor studentenvoorzieningen. 'Jaarlijks wordt via het ministerie van Onderwijs 55 miljoen euro aan de universiteiten en hogescholen gegeven voor hun studentenvoorzieningen', zegt de woordvoerder van minister van Onderwijs Ben Weyts daarover.

Hier kan een EER-student beroep op doen via de Sociale Dienst als hij/zij neigt te verdrinken in onbetaalde rekeningen. Niet-EER-studenten kunnen zoals reeds vermeld enkel aanspraak maken in uitzonderlijke gevallen.

De afgelopen twee maanden was er wel al de huurreductie van 50% in de residenties van de KU Leuven, wat voor vele internationale studenten de nodige steun bood. Rector Luc Sels spoorde particuliere verhuurders aan om hetzelfde te doen, maar zijn boodschap kreeg weinig gehoor bij de kotbazen.

De Vlaamse regering zelf zet wel maximaal in op het voorkomen van studieduurvertraging. In het nooddecreet van vijftien april werd vastgelegd dat het academiejaar verlengd kan worden tot zeven juli 2020. Dit heeft ruimte geboden aan studenten om op een later tijdstip examen te kunnen doen.

Powered by Labrador CMS