artikel> Studentenvertegenwoordigers trekken aan hetzelfde zeel tijdens de rectorverkiezingen

Eén memorandum voor alle studenten

In tegenstelling tot de vorige rectorverkiezingen brengen LOKO en Stura één studentenmemorandum uit. Zo willen ze in blok naar de kandidaten trekken.

Gepubliceerd

Wat vier jaar geleden nog onmogelijk leek, is nu waar geworden. De Leuvense campusraad LOKO en de overkoepelende Studentenraad brengen samen een document uit met speerpunten voor de rectorverkiezingen. Het traject is al begonnen en Klaas Collin, voorzitter van de Studentenraad, hoopt het af te ronden tegen het einde van de paasvakantie. Het memorandum zal zo net op tijd gepubliceerd worden, voor de campagne op 19 april begint.

In een eerste fase verzamelde LOKO al input op hun algemene vergadering. Thibaut Winters, algemeen beheerder van LOKO: 'We hebben het proces doorlopen alsof we ons eigen memorandum schrijven.' Stura heeft ook al een bevraging lopen waarbij ze online peilen naar input van studenten. Daarna gaat Stura aan de slag met zowel de input die ze zelf verzameld heeft als de input van organisaties als LOKO.

'Vier jaar geleden was het spanningsveld tussen LOKO en Stura veel groter, de sfeer was er toen niet naar om nauw samen te werken'

Bram Van Baelen, voorzitter LOKO 2016-2017

'Dat LOKO eerst aan de beurt komt, was onze eigen keuze', meent Thibaut Winters. Klaas Collin meent dat de campusspecifieke zaken die door de campusraden aangeleverd worden waarschijnlijk rechtstreeks verwerkt zullen worden in de tekst. Winters geeft toe dat de officiële beslissingsmacht bij Stura ligt, maar is ervan overtuigd dat campusmaterie niet tegengehouden zal worden.

Relatiestatus: het is ingewikkeld

Vorige rectorverkiezingen stelden LOKO en Stura nog aparte memoranda op. Bram Van Baelen, toenmalig voorzitter van LOKO: 'Vier jaar geleden was het spanningsveld tussen LOKO en Stura veel groter, de sfeer was er toen niet naar om nauw samen te werken.'

Van Baelen meent dat het vier jaar geleden de voorkeur van Stura was om een apart memorandum uit te brengen. Hij benadrukt echter dat er toen ook samenwerking was en er afgesproken werd hoe ze met de teksten naar buiten zouden komen. 'LOKO heeft toen vooral gefocust op wat in Leuven moest gebeuren op vlak van het campusleven en studentenvoorzieningen en Stura meer op de KU Leuven-brede zaken.'

'Er zijn betere en slechtere jaren geweest in onze verstandhouding'

Klaas Collin, voorzitter Studentenraad KU Leuven

'Aparte memoranda hebben het nadeel dat het lijkt alsof de studenten verdeeld zijn', zegt Klaas Collin. 'Het lijkt me sterker om samen een memorandum uit te brengen. Het uitbrengen van aparte memoranda gebeurt vooral als je andere belangen hebt of het niet eens raakt over bepaalde topics', voegt Bram Van Baelen toe.

Zowel Klaas Collin als Thibaut Winters menen dat de relatie tussen LOKO en Stura nu veel beter is. 'Er zijn betere en slechtere jaren geweest, maar ik zie dat onze verstandhouding momenteel goed is en we op een uniforme manier onze agenda kunnen presenteren', meent Klaas Collin.

Waarom een studentenmemorandum?

In een memorandum spreekt een organisatie enkele duidelijke speerpunten uit naar aanleiding van verkiezingen. Het opstellen van memoranda gebeurt wel vaker bij verkiezingen door bijvoorbeeld middenveldorganisaties. Collin benadrukt dat ze intern nog de keuze bespreken tussen 'een aantal speerpunten' of een memorandum.

'Het memorandum was gepland, maar we voelden ons zeker niet verplicht om daarmee aan de slag te gaan'

Thibaut Winters, algemeen beheerder LOKO

Over welke domeinen het document uiteindelijk zal gaan, kan Collin nog niets lossen. 'Momenteel bevragen we nog een groot aantal domeinen, om zicht te krijgen wat voor studenten echt belangrijk is.'

De keuze voor een memorandum lijkt voor de hand te liggen, maar was allesbehalve evident. 'Het memorandum was gepland, maar we voelden ons zeker niet verplicht om daarmee aan de slag te gaan', zegt Winters. Bram Van Baelen voegt toe dat je niet per se een memorandum moet publiceren, aangezien de meeste rectoren ook tijdens hun legislatuur openstaan voor debat.

Obstakels uit de weg

Collin geeft toe dat de timing dit jaar een beetje krap is – het memorandum moet nu binnen de twee weken af zijn –, maar heeft er vertrouwen in dat ze op tijd zullen rond raken. Thibaut Winters meent dat vooral Stura met die krappe timing zullen geconfronteerd worden aangezien hun verwerkingsproces nog moet beginnen.

'Doordat het wat rustiger was op vlak van evenementen konden we ons focussen op zaken zoals dit studentenmemorandum'

Thibaut Winters, algemeen beheerder LOKO

Bij LOKO werd gewerkt volgens het klassieke getrapte vertegenwoordigingssysteem. Thibaut Winters zegt wel dat kringvertegenwoordigers geen input geweigerd hebben maar enkel gefilterd hebben waar nodig. Tijdens de vorige rectorverkiezingen kreeg het memorandum eerder vorm van bovenuit. 'Wij hebben de ontwerptekst van ons memorandum toen grotendeels zelf geschreven', geeft Bram Van Baelen toe. 'Al is dit achteraf uiteraard ook besproken geweest met de AV.'

Klaas Collin zegt dat Stura voor dit memorandum een serieuze inspanning levert om alle studenten te bereiken. 'Als studentenvertegenwoordigers zijn we al representatief voor de studenten, nu gaan we gewoon nog een stapje verder. We willen duidelijk maken aan de kandidaten dat onze speerpunten ook zijn waar de studenten effectief achter staan.'

Klaas Collin is er trouwens van overtuigd dat COVID-19 een positieve impact zal hebben op de participatie: 'Het is nu moeilijker om aan mond-tot-mondreclame te doen, maar online kan je veel meer mensen bereiken.' COVID-19 bezorgde LOKO een moeilijk jaar, 'maar doordat het wat rustiger was op vlak van evenementen konden we ons wel focussen op zaken zoals dit studentenmemorandum', voegt Thibaut Winters toe.

Naar de rector!

Over mogelijke speerpunten willen zowel Thibaut Winters als Klaas Collin nog niets lossen. 'Zolang er niets door onze AV is afgeklopt, kan ik nog niets zeggen over de conclusies van de bevragingen', zegt die laatste. Of er een vergelijkbare eis als het permanente GeBu-zitje van de vorige verkiezingen in aanwezig zal zijn, is nog niet duidelijk.

'Ik ben ervan overtuigd dat onze stem een impact zal hebben op de verkiezingen'

Klaas Collin, voorzitter Studentenraad KU Leuven

Collin is enthousiast over de samenwerking tussen Stura en de campusraden: 'De studenten zullen echt een blok vormen tijdens de rectorverkiezingen.' Hij hoopt dat het memorandum later echt zijn effect zal tonen. Hij benadrukt dat de studentenstem doorslaggevend kan zijn. 'Ik ben ervan overtuigd dat onze stem een impact zal hebben op de verkiezingen.' In 2017 haalde Sels het nipt mede dankzij een sterke score bij studenten.

Powered by Labrador CMS