artikel> Examens in de blokperiode mogelijk

Examenperiode KU Leuven duurt week langer

De examenperiode wordt verlengd tot 4 juli, staat in een mail van rector Luc Sels. Examens kunnen in de blok vallen. De vijfde week na de paasvakantie komt er geen nieuwe leerstof meer.

Gepubliceerd

Lees ook

Examens gaan zoveel mogelijk door in juni: off- én online

Nog steeds lockdown in juni? Onlineoplossingen in de maak

Om minder studenten per aula examen te laten doen, verlengt de KU Leuven haar blokperiode. Naar achter, tot 4 juli, maar ook naar voren: vanaf het midden van de tweede blokweek kunnen al examens worden gepland. De universiteit zal dat vermijden voor vakken uit de eerste en tweede fase.

De nieuwe roosters worden ten laatste op 30 april bekendgemaakt.

Anders dan UGent

De universiteit gaat ervan uit dat examens kunnen doorgaan in juni en kiest daarmee een andere aanpak dan de UGent. Die specificeerde twee bijkomende scenario's: indien op 1 juni nog geen fysieke on campus examens mogelijk zijn, wordt aan de UGent 15 juni als startdatum genomen en worden de examens van voor die datum herpland. Als ook 15 juni niet lukt, voorziet men 10 augustus als startdatum.

Het is niet duidelijk wat de KU Leuven plant te doen als de examens in juni nog niet fysiek op de campus mogelijk zijn. 'Van een verschuiving van de examenperiode naar juli, augustus of september is nog geen sprake', verduidelijkte rector Luc Sels gisteren nog op ROBtv.

Net zoals aan de UGent komen er aan de KU Leuven de vijfde week na de paasvakantie uitsluitend herhalingslessen.

Een langer academiejaar voor sommigen

De Vlaamse universiteiten zaten gisterenvoormiddag samen met minister van Onderwijs Ben Weyts over een 'nooddecreet'. Dat zou studenten die in juli of september nog niet kunnen afstuderen toelaten na oktober nog af te studeren. Het gaat dan om studenten die bepaalde belangrijke stages of noodzakelijke practica hebben gemist, vooral in de gezondheidszorg of andere gereglementeerde beroepen.

Het voordeel van die maatregel is dat studenten dan niet meer moeten herinschrijven (en inschrijvingsgeld betalen) of leerkrediet verliezen. Het voorstel is op dit moment in beraad bij de minister. Het kabinet wacht eerst het verdere verloop van het virus en de maatregelen af.

Vlaamse coördinatie

Donderdag hebben de Vlaamse rectoren samengezeten om hun aanpak te coördineren. Ze spraken daar af om de juni-examens te laten doorgaan zoals voorzien, mits social distancing. De UGent communiceerde 's namiddags als eerste haar nieuwe planning, daarna volgden de UHasselt en de VUB. De UAntwerpen had woensdagnamiddag zijn studenten al ingelicht. De faculteiten krijgen er grote vrijheid om de examenperiode in te richten.

Powered by Labrador CMS