artikel> Brabanthal als 'vierde campus' in Leuven

Examenroosters binnen: zo ziet de examenperiode eruit

KU Leuven spreidt voor haar examenperiode maximaal in tijd en ruimte. De extra week en de zondagen worden ingevuld als volwaardige examendagen, de Brabanthal wordt een 'vierde campus'.

Gepubliceerd

Sinds deze ochtend staan de examenroosters online, maar een week voor de eindmeet gooide KU Leuven haar examenplanning opnieuw om. Uit extra voorzorg laat ze op één dag nooit meer dan 4500 studenten examen afleggen in Leuven.

Daarvoor moest de universiteit alles uit de kast halen. In aula's gebeuren dit jaar drie examens per dag in plaats van twee, waardoor een examen nog maximum drie uur duurt. Tussen elk blok van drie uur worden het lokaal, maar ook bijvoorbeeld de toiletten helemaal gereinigd.

Brabanthal

Een examen in de ochtend kan zo vroeg als om 8u beginnen, maar ook om 8u30 of 9u: dat is zodat er geen gelijktijdige toestroom is naar gebouwen met veel aula's. Ook op de kwartieren ertussen kunnen examens starten. De avondsessie kan eindigen tussen 19u en 20u.

Studenten met examenfaciliteiten komen terecht in aparte aula's

'We nemen de Brabanthal in gebruik als "vierde campus" in Leuven, naast de binnenstad, Gasthuisberg en Arenberg', vertelt rector Luc Sels. 'Door de spreiding zullen er in de binnenstad op één moment nooit meer dan 375 studenten tegelijk examen hebben. De impact op de stad zal dus gering zijn.'

Er gaan wel nog steeds examens door in aula Pieter De Somer met maximum 100 studenten, volgens het principe dat één op acht zitplaatsen gebruikt wordt. De lokalen van voetbalclub OHL worden ook gebruikt en gerekend tot campus Arenberg.

Examenfaciliteiten

Studenten met examenfaciliteiten kunnen vier uur over hun examen doen en komen terecht in aparte aula's. Anders zou het poetswerk tussen twee examens door in het gedrang komen of zouden de studenten met examenfaciliteiten heel vroeg moeten starten of juist tot heel laat doorwerken.

De universiteit kan studenten vragen met de fiets of te voet te komen naar de Brabanthal

Het concrete verloop van examendagen, zoals hoe je de locatie moet betreden, wordt nu uitgewerkt. De UAntwerpen heeft al enkele richtlijnen gepubliceerd op haar website. De KU Leuven zal werken met markeringen op de grond die de fysieke afstand moeten garanderen.

Voor het vervoer van en naar de examenlocaties moeten de gesprekken met De Lijn nog starten. De Brabanthal – waar per sessie 300 studenten kunnen zitten, verspreid over de drie hallen – ligt een eindje buiten Leuven: een kwartier met de fiets en bijna een uur wandelen vanuit het centrum.

'Dat ziet er ver uit, maar dat is niet verder dan van het station naar Gasthuisberg bijvoorbeeld', vertelt Sels. Om het openbaar vervoer niet te belasten – want vlakbij de Brabanthal ligt ook UCLL campus Proximus – kan de universiteit studenten vragen om zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen, zoals de fiets.

Plexiglas

De komende weken werkt de universiteit gedetailleerde protocollen uit voor de mondelinge examens. Die vinden sowieso allemaal plaats met 30 minuten voorbereidingstijd en 15 minuten examentijd.

Over de mogelijke opname van mondelinge examens komt ook een beslissing

In de fysieke variant bereiden nooit meer dan twee studenten tegelijk voor. Zaken als plexiglas voor tussen docent en student worden nu geprioriteerd, want daar komen bestellingen bij kijken.

Mondeling via Skype

Wat betreft de mondelinge Skype-examens, krijgen docenten binnen een paar weken richtlijnen over hoe ze toezicht kunnen houden op een student aan de andere kant van de lijn. Over de mogelijke opname van mondelinge examens komt dan ook een beslissing. Op dit moment is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de universiteit daarvoor genoeg opslagcapaciteit heeft.

Sels begrijpt dat zo'n opname voor ongerustheid kan zorgen bij studenten, maar de mondelinge proeven zouden – als ze gebeuren – in principe ook een voordeel hebben: een opname kan immers deel uitmaken van het examendossier dat wordt overhandigd als een student zijn resultaat betwist.

'Nu hebben we een planning die ook bij een verstrenging aantoonbaar veilig is'

Luc Sels, rector KU Leuven

Wat vaststaat, is dat een student zelf geen opname mag maken van het examen. 'Dat wil evenwel niet zeggen dat we opnames kunnen verhinderen', klinkt het in FAQ's verspreid onder docenten. 'Als ze dat toch zouden doen, dan kan er een tuchtprocedure tegen hen worden gestart.'

Strenger dan strikt noodzakelijk

De beperking tot 4500 studenten per dag, die eind vorige week nog werd beslist, is er op eigen beweging gekomen. 'Nu hebben we een planning die ook bij een verstrenging aantoonbaar veilig is', vertelt Sels. 'Voorheen zaten we met de druk: wat als er opnieuw een verstrenging komt in juni? Hoe kunnen we de examens dan toch organiseren zonder online te gaan voor alle vakken?'

Sels vindt dat universiteiten die volledig online zijn gegaan voor de examens een enorm risico nemen, zoals de ULB in Brussel of de UCL in Louvain-la-Neuve. 'Dat terwijl ook de exitstrategie-groep dat niet noodzakelijk vindt', aldus Sels.

Sels schat de kans 'zeer reëel in dat de septemberzittijd heel gelijkaardig zal zijn aan juni'

'Bij alle formats van online examens op afstand zie je nog steeds dat de verbinding vaak uitvalt', stelt Sels. 'Bovendien heb je dat niet onder controle, want het ligt aan de verbinding tussen de internetprovider en de student.'

Daarom zullen online examens op afstand er enkel komen voor mondelinge examens, met uitzondering voor internationale studenten die nog in het buitenland zitten. Voor hen worden wel fraudeverminderde maatregelen genomen.

September

Sels schat de kans 'zeer reëel in dat de septemberzittijd qua examenvorm en examenplanning heel gelijkaardig zal zijn aan juni'. Het gebruikte model is immers op veel scenario's voorzien. Als grote evenementen tot eind augustus niet kunnen doorgaan, zullen de regels van fysieke afstand er hoogstwaarschijnlijk ook nog zijn.

De septemberzittijd komt de komende weken op tafel

In de septemberzittijd komen er ook de herexamens van de januarizittijd bij, wat voor een bijkomende complexiteit zorgt: wat met examens die niet twee keer gelijkaardig kunnen worden afgenomen? Die vraagstukken komen de komende weken op tafel te liggen.

Beslissingen over de studievoortgangsmaatregelen zoals de 30% CSE-regel zullen dan ook vallen. Sels zei in een vorig artikel dat – indien men dat aangewezen vindt – hier in principe twee opties voor zijn: 'Ofwel houd je de maatregelen in eerste instantie aan en kijk je achteraf of enige afzwakking nodig is wegens tegenvallende resultaten, ofwel versoepel je ze op voorhand.' Die discussie gebeurt volgens hem in ieder geval het best met alle universiteiten samen.

Powered by Labrador CMS