analyse> Nog steeds lockdown in juni? Onlineoplossingen in de maak

Examens gaan zoveel mogelijk door in juni: off- én online

De examenperiode duurt een week langer, tot 4 juli. Ook als fysieke examens niet kunnen, werkt KU Leuven aan oplossingen. Rector Luc Sels: 'We hebben nu de handen vrij om scenario's uit te werken.'

Gepubliceerd

De universiteit gaat er momenteel vanuit dat examens op de campus al mogelijk zijn in juni, mits social distancing. Daarom werd de examenperiode verlengd en kijken programma's nu naar nieuwe mixes in evaluatievormen.

'We moeten ervoor zorgen dat niet elk vak op hetzelfde moment overschakelt naar een vorm van permanente evaluatie', zegt de rector. 'Want dan creëer je een bottleneck bij de studenten, die in de resterende weken van het semester mogelijk met meer opdrachten dan goed is worden opgezadeld. De programmadirecteurs moeten nu strikt toezien op de studeerbaarheid.'

Take home via Skype

Online evaluatievormen zijn voor kleine groepen studenten een van de keuzes in die nieuwe mixes. 'Ik heb bijvoorbeeld een collega die de vragen aanpast. Daardoor kan het een take home examen worden met ondervraging via Skype', meldt Sels.

'Als we wachten tot we absolute zekerheid hebben, kunnen we helemaal niet communiceren'

Luc Sels, rector KU Leuven

Op deze manier verdwijnen enkele fysieke examens uit het rooster in juni. Dat leidt samen met de verlengde examenperiode tot een grotere spreiding over de aula's. Bovendien kijkt de universiteit naar andere locaties in de buurt om examens te laten doorgaan.

Lockdown in juni

De universiteit gaat uit van examens op de campussen van de KU Leuven in juni. Het bestuur wordt bij deze keuzes geholpen door de inzichten van de virologen en epidemiologen. 'Maar we hebben geen glazen bol', stelt de rector.

'Het zou niet goed zijn om te wachten met keuzes maken tot we absolute zekerheid hebben over het verdere verloop van deze pandemie,' stelt Sels, 'want dan kunnen we helemaal niet communiceren en houden we al onze studenten in het ongewisse. Dat is geen optie.'

'We gaan het maximaal mogelijke aantal examens afnemen in juni'

Luc Sels, rector KU Leuven

Faculteiten gaan nu aan de slag met de inventarisatie van de vakken die ze nog fysiek in de junizittijd gaan examineren. 'Daardoor hebben wij op het centrale niveau de volgende weken de handen meer vrij om rustig oplossingen uit te werken voor meer extreme scenario's of een situatie waarin examens nog niet op de campus georganiseerd kunnen worden', zegt de rector.

Examen op afstand

Die oplossingen zijn vrijwel zeker online: als de student niet op de campus zijn examen af kan leggen, moet het thuis. Of werkelijk alle examens uit de planning van de programmadirecteurs dan naar online kunnen verhuizen, is maar de vraag.

'Als we in juni zelfs niet met beperkte aanwezigheid kunnen werken, gaan we nog steeds het maximaal mogelijke aantal examens afnemen in juni, maar dan meer online', stelt Sels.

Proctored examens

Sommige instellingen hebben al meer ervaring met digitale examens. Aan de West-Vlaamse hogeschool Vives volgt een vijfde van de studenten afstandsonderwijs. Ze kunnen examens afleggen op de campus of thuis. 'In dat laatste geval werken wij met het systeem van proctored examens', zegt coördinator onderwijstechnologie Kurt Galle.

'Met een grotere variëteit aan vragen en tijdsdruk heb je geen anti-fraudetechnologie nodig'

Wim Machiels, Faciliteiten voor Onderwijs ICTS

Een programma stelt beperkingen op het gebruik van je computer. Je legt je gsm of tablet achter je, en die monitort samen met je webcam de volledige omgeving. De beelden worden geanalyseerd door een extern bedrijf, met behulp van AI – te veel naar boven, beneden of opzij kijken is bijvoorbeeld verdacht.

En de KU Leuven?

Proctored examens gaat niet makkelijk voor groepen van meer dan twintig studenten. 'Bovendien is frauderen nog steeds mogelijk', stelt Wim Machiels, bevoegd voor onderwijsfaciliteiten bij ICTS. Hij nam zelf een filmpje op om dat te bewijzen. De software die Vives heeft is daarnaast niet in handen van de KU Leuven.

In het noodscenario dat geen enkel fysiek examen in juni kan plaatsvinden, ziet Machiels andere oplossingen: 'Een grotere variëteit aan vragen of tijdsdruk kan veel doen. Dan heb je geen geavanceerde anti-fraudetechnologie nodig.'

'Niemand wordt blij van dit soort scenario's'

Wim Machiels, Faciliteiten voor Onderwijs ICTS

Een mondeling examen kan gewoon via Skype als je samenwerking tegengaat door een grotere pool vragen en een hogere tijdsdruk. Zelfs meerkeuze-examens zouden dan thuis kunnen plaatsvinden, gewoon in de toetsomgeving van xToledo. 'Als het gaat om inzichtsvragen of open boek, heb je geen proctoring nodig', zegt Machiels.

Frauderen is dan nog steeds mogelijk, 'maar dat is in een gewoon examen ook. De vraag is: wie gaat dat durven? En ga je daar je tijd in steken als je weinig tijd hebt?' vraagt Machiels.

Meer tijdsdruk of inzichtsvragen zal misschien niet erg populair zijn bij studenten. Machiels: 'Niemand wordt blij van dit soort scenario's. Maar als het echt zover komt en we kunnen geen examens afnemen op de campus, zou ik als student toch liever examen doen dan het vak later opnieuw te moeten afleggen.'

Powered by Labrador CMS