artikel> Sels zet deur open voor basisfinanciering, Tytgat wil nieuwe weg in onderwijsbeleid

Hiermee willen Sels en Tytgat rector worden

De rectorverkiezingscampagne is officieel begonnen. Kandidaat-rectoren Sels en Tytgat hebben elk hun openingsschot geleverd met een gevuld programma.

Meer basisfinanciering, geen kalenderhervorming en rust na de covidpandemie: Tytgat en Sels zijn het eens over bepaalde grote lijnen, maar nuances maken een wereld van verschil. De rectorverkiezing lijkt andermaal te draaien om een strijd tussen bestuursstijlen: Luc Sels, dossiervreter in de luwte versus de zichtbaardere 'proactieve' Jan Tytgat.

Dat concludeert Veto op basis van de programma's van beide kandidaten, die deze ochtend zijn gepubliceerd. Het verschil in lengte valt meteen op: Sels' programma is bijzonder uitgebreid. 'Doen dromen 2025', zoals het document van Sels heet, somt '20 verwezenlijkingen' op en vervolgens '25 dromen'. Goed voor 191 pagina's.

Tytgats 72 pagina's lijken daarbij mager uit te vallen. Maar kwantiteit zegt niet alles: de kandidaat somt een hele rist voorstellen op, met prominent de verregaande basisfinanciering. Zijn document is onderverdeeld per stemmende groep.

Basisfinanciering

Grootste inhoudelijke twistappel deze rectorverkiezingen wordt, zoals verwacht, basisfinanciering, een soort basisinkomen voor onderzoeksmiddelen. Een groot deel van het professorenkorps lijkt het systeem te verkiezen boven het competitieve systeem van projectfinanciering – en die professoren maken 70% van de stemgerechtigden uit.

Tytgat wil 'een grondige, evidence-based en inhoudelijke discussie over de meerwaarde van mijlpalen'

Tytgats campagne steunt vooral op dat plan; hij snoeit flink in de bestaande financieringscategorieën en mikt voor iedere professor op jaarlijks 40.000 tot 50.000 euro. Sels pleit daar voor een middenweg, maar belooft het debat in 2024 te heropenen wanneer het Bijzondere Onderzoeksfonds wordt herzien op Vlaams niveau.

Geen herindeling

In onderwijsbeleid wil Sels een periode van rust na de hervormingen van de voorbije jaren. Hij laat de herindeling van het academiejaar deels varen, maar niet helemaal: hij is op termijn 'bereid' de discussie herop te starten, en in de tussentijd liggen er waarschijnlijk kleinere wijzigingen in petto. Concurrent Tytgat wil vooral luisteren naar de studenten.

Sels wil de mijlpaal behouden en kijkt uit naar het effect, Tytgat wil 'een grondige, evidence-based en inhoudelijke discussie over de meerwaarde van mijlpalen'. Inzake activerende werkvormen oogt Tytgat een heel pak conservatiever dan zijn tegenkandidaat. De toxicoloog is voorstander van het klassieke hoorcollege, wil geen extra permanente evaluatie en loopt niet zo warm voor de startersdagen. Voor nieuwe initiatieven legt hij zijn oor te luister bij de Studentenraad.

Luc Sels geeft toe dat bepaalde onderdelen van het mentaal welzijnsaanbod onderbemand zijn

Daartegenover wil Sels werk maken van blended onderwijs. Hij vindt dat de waardering van onderwijs 'nog te veel op papier vertrouwt en te weinig op écht vertrouwen is gestoeld' – een administratieve vereenvoudiging dringt zich daar op. Professoren die zich engageren voor activerend onderwijs moeten daarvoor een week extra ondersteuning krijgen.

Gratis cultuurkaart en 'Alma 2.0'

Het studentenbeleid moet onder Tytgats bestuursploeg meer aandacht krijgen. Daar gaat hij opnieuw vooral naar de student luisteren. De toxicoloog belooft wel alvast investeringen in cultuurbeleving als 'geneesmiddel' na een jaar covid. Zo zou de cultuurkaart volgend jaar gratis worden voor studenten.

Luc Sels geeft toe dat bepaalde onderdelen van het mentaal welzijnsaanbod onderbemand zijn en maakt bijgevolg een prioriteit van capaciteitsuitbreiding. De rector droomt ook van een Alma 2.0, als 'aantrekkelijke leer- en leefplek' met gezond, goedkoop en duurzaam eten.

De KU Leuven moet voor beide kandidaten ook groener. Sels denkt daar vooral in termen van sensibilisering, facultair beleid en nieuwe opleidingsonderdelen. De universiteit moet tegen 2050 koolstofvrij zijn. Tytgat wil die emissievrije universiteit 'hoe sneller, hoe liever' en gaat gericht investeren in zonnepanelen en groene transportmogelijkheden voor het personeel.

Beide kandidaten beloven een minimumloon van 14 euro aan de universiteit

Het internationaal beleid kan volgens de toxicoloog ambitieuzer. Tytgat wil zowel wat partnerschappen als in de instroom van internationale studenten betreft aansluiting vinden met de wereldwijde top. Sels houdt het vooral bij de bestaande partners, maar pleit wel voor meer Noord-Zuid samenwerking.

Paaien

Het is duidelijk dat beide kandidaten alle groepen stemgerechtigden – proffen (70%), assistenten, ondersteuners en studenten (elk 10%) – willen paaien. Beide kandidaten beloven in kader van Fight for €14 een minimumloon van 14 euro aan de universiteit, maar over het algemeen laat Tytgat zich meer verleiden tot grote beloftes: een mobiliteitsvergoeding, maaltijdcheques en een telewerkvergoeding staan in het programma.

De opvallende lengte van Sels' plan noopt tot de vraag: heeft de rector in pandemietijden die 191 pagina's allemaal zelf geschreven? 'Ja, ik heb dit helemaal zelf geschreven, op enkele paragraafjes input in enkele stukken na.' Tegenkandidaat Tytgat heeft er dan weer heel wat studiewerk op zitten. Al sinds begin oktober, zo geeft hij aan.

Na maandag beginnen drie volle campagneweken, waarin de kandidaten (al dan niet online) de universiteit afschuimen. Alvast een paar data: maandag 26 april is er een openbaar rectordebat voor studenten gemodereerd door Wim De Vilder (en die vrijdag ook een gesloten debat met de Studentenraad alleen) en op vrijdag 7 mei is een debat voor het academisch personeel. Tussendoor vallen tal van Q&A's met individuele kandidaten per stemgerechtigde groep en doorlopend vinden de studentencongressen per faculteit plaats.

Op vrijdagnacht 7 mei gaat de sperperiode dan in, tot de eerste ronde van de verkiezingen op dinsdag 11 mei. Stemgerechtigden krijgen daarvoor binnenkort een brief met stemcodes.

Powered by Labrador CMS