artikel> Analyse: de vijf werven van het geïntegreerd beleidsplan

'In hoeverre zitten de studenten hier zelf op te wachten?'

Een jaar na de verkiezing van rector Luc Sels is het tijd voor een tussentijdse evaluatie, waarin het geïntegreerd beleidsplan dat eind april uitkwam niet mag ontbreken.

Gepubliceerd

Lees hier de analyse van één jaar Sels.

Daarom interviewde Veto de verschillende groepen engeledingen van de Academische Raad (AR), het meest democratische en formeelhoogste beslissingsorgaan van de KU Leuven. Dit is de analyse die volgt uitdeze gesprekken.

Truly international @ KU Leuven

Prioriteit nummer één is het internationaal karakter van de unief upgraden. Short mobility, samenwerkingsakkoorden met evenwaardige partners en internationale stages worden positief onthaald. Ook het feit dat er werk van wordt gemaakt om sneller te kunnen reageren op applicaties wordt toegejuicht.

Internationalisering is nodig in een geglobaliseerde wereld. Studenten naar het buitenland kunnen sturen, maar ook studenten hier in contact laten komen met buitenlandse proffen en studenten zijn daarom een verrijking. Heet hangijzer is wel de integratie van deze internationale gemeenschap, die vooralsnog moeilijk is. Sels lijkt een – gedeeltelijke – verengelsing als een oplossing hiervoor te beschouwen, maar een aanzienlijk deel van het personeel is hier niet voor te vinden. Bovendien zijn er een aantal decretale barrières.

Going Digital @ KU Leuven

Educatieve technologie wil gaan inzetten op vijf MOOCs. Mooi voor het internationaal op de kaart zetten van de universiteit, al mag niet vergeten worden dat een MOOC maken ontzettend veel energie vraagt qua inhoud. Ook wil het plan in het algemeen digitale tools in het onderwijs boosten. Verschillende decanen geven aan dat we achterhinken op vlak van digitalisering. Nochtans is er momenteel al heel wat mogelijk, bijvoorbeeld via Toledo. De echte uitdaging lijkt dus niet om meer tools ter beschikking te stellen, wel om de tools die er al zijn ten volle te benutten. Er is nood aan een mentaliteits- en attitudewijziging, maar de vraag is of die er komt door grote initiatieven te gaan opzetten. Bovendien vragen digitale uitbreidingen veel administratief en technisch werk en zijn de wachtlijsten nu al lang.

De vraag is ook hoe populair educatieve technologie precies is. ‘Wat mij nog steeds niet helemaal duidelijk is: in hoeverre zitten de studenten er zelf op te wachten?’, vraagt Isolde Buysse, ABAP-vertegenwoordiger van de groep Humane Wetenschappen, zich af. Daar knelt het schoentje: het luik educatieve technologie is nog niet eens op de algemene vergadering van de Studentenraad KU Leuven gepasseerd.

Future-oriented Education @ KU Leuven

Niemand wil het, maar het komt er wellicht: de herindeling van het academiejaar. Het bredere plaatje van activerende werkvormen lijkt minder controversieel: ‘Natuurlijk moeten we activerend onderwijs verschaffen.’ Al is er ook hier de vrees dat het klassieke hoorcollege wordt afgeschaft ten dienste van alternatieve werkvormen. Ook permanente evaluatie is geen wondermiddel: om een stof te kunnen bevragen, moet ze immers eerst kunnen worden opgebouwd. Sels zou Ivy League Colleges te veel als model hanteren, terwijl deze universiteiten een heel andere staff-studentratio en inschrijvingsgelden hebben.

Er is bovendien een brede consensus dat het pedagogisch project van activerende werkvormen en de administratieve haalbaarheid van een kalenderhervorming uit elkaar moeten worden gehaald in de discussie. ‘De plannen met betrekking tot de academische kalender vormen daarbij nog een apart verhaal,’ stelt Wilfried Lemahieu (decaan FEB). ‘Daar zal het inderdaad een grote uitdaging worden om te komen tot een voorstel dat voldoende draagvlak heeft, niet alleen bij de studenten overigens, maar bij alle geledingen van de universiteit.’

Interdisciplinarity @ KU Leuven

Interdisciplinaire structuren blijken onpopulair – althans bij de decanen. Vooral het onduidelijk statuut en de band met de faculteit van wie daar als onderzoeker aan de slag gaat, stoot hen tegen de borst. Bovendien zouden voorgaande initiatieven vaak mislukt zijn als ze top down werden opgericht. Er worden ook vragen gesteld bij de nieuwe Engelstalige interdisciplinaire bachelor Liberal Arts and Sciences . Zo zou het plan bijzonder vaag zijn en is het onduidelijk wat de afzetmarkt en toekomstperspectieven van een dergelijke opleiding precies zijn.

Sustainability @KU Leuven

Sustainability scoort uitstekend: het plan werd op applaus onthaald. Toch menen sommigen dat het plan nog verder zou mogen gaan, of op zijn minst breder uitgerold. Over de vliegtaks (een extra som die je betaalt om de kosten voor het milieu mee in rekening te nemen) zijn de meningen verdeeld. Het zou een van de extra administratieve lasten zijn die het beleidsplan rijk is.

Powered by Labrador CMS