artikel> Leuvens voorstel haalde het niet

KU Leuven mag studenten niet zelf vaccineren

Begin februari stelde de KU Leuven voor om haar studenten zelf te vaccineren. Hoewel het soelaas had kunnen bieden in de juni-examens, kreeg het voorstel een 'njet'.

De KU Leuven speelde begin februari met het idee om zelf vaccins toe te dienen aan haar studenten in Leuven. Zo konden kotstudenten hun vaccin in Leuven krijgen in plaats van in hun thuisstad. Dit zou een oplossing bieden voor de nadelige planning in de vaccinatiestrategie.

Hoewel de exacte timing nog erg onduidelijk is, zou het kunnen dat sommige studenten in de loop van de juni-examenperiode voor hun eerste prik uitgenodigd worden. Bijgevolg zou hun tweede prik eventueel tijdens de herexamenperiode vallen.

Als de KU Leuven in juni zelf zou vaccineren, zou dat studenten tijd besparen met het heen-en-weer pendelen tussen hun thuisstad, waar ze gevaccineerd worden, en hun studentenstad, waar ze hun examen afleggen.

Het voorstel haalt het niet

Voor de KU Leuven zou zelf vaccineren perfect mogelijk zijn, aldus Luc Sels, rector aan de KU Leuven: onder meer in het vaccinatiecentrum in de Brabanthal, of in de Alma-gebouwen en op Gasthuisberg zouden studenten hun spuit kunnen krijgen. Daarvoor zouden studenten Geneeskunde en studenten in hun specialisatie bijkomend ingezet kunnen worden.

Het voorstel haalde het niet, waar Sels alle begrip voor heeft: 'Afwijkingen in de door de overheid uitgestippelde vaccinatiestrategie zijn logistiek complex, zeker met de onzekere toelevering', verklaart Sels. 'Studenten, die studeren of op kot zijn in Leuven, zouden bijvoorbeeld bijkomend moeten aangeven dat ze zich in Leuven laten vaccineren, wat het logistiek niet zo vlot doet verlopen.'

'Dit is een van de enige voorstellen die een "njet" kreeg'

Luc Sels, rector KU Leuven

Bovendien bestaat het gevaar dat grote bedrijven dit zien als een welgekomen uitnodiging om ook zelf hun werknemers te vaccineren, waardoor een druk ontstaat die almaar meer afwijkingen van de gekozen vaccinatiestrategie zou meebrengen.

De rector is wel tevreden met de samenwerking met de federale regering, de taskforce vaccinatie en met het Agentschap Zorg en Gezondheid tot dusver: 'Dit is een van de enige voorstellen die een "njet" kreeg', benadrukt Sels. Daarnaast delfde het aan de KU Leuven ontwikkelde voorstel van de kotbubbel het onderspit. Dat zou een wettelijk kader geboden kunnen hebben aan wat in feite toch al bestaat, zegt Sels.

'Voor de rest wordt de stem van de KU Leuven in het overleg heel goed gehoord, want de expertise zit immers bij de universiteiten. You win some, you lose some', aldus Sels.

Herboeking van vaccinatie

In overleg met de andere vier Vlaamse universiteiten bekijkt de KU Leuven momenteel hoe ze de nadelige timing in de vaccinatiestrategie kan verzoenen met de aankomende examenperiode.

'Wij zijn nu een aanpak aan het uitwerken die vooral de rechten van de student scherp houdt, en dan vooral op situaties probeert te anticiperen waarbij men uitgenodigd zou worden voor vaccinatie net op de dag van een examen of gevolgen heeft, ziektesymptomen bijvoorbeeld, meteen na een vaccinatie', stelt Sels.

De rector wijst in de eerste plaats naar de herboeking van de vaccinatie zelf als oplossing tijdens de juni-examenperiode

Zowel door ziekte ten gevolge van de prik, als door de verplaatsingen van en naar Leuven bestaat dus het risico dat examens verplaatst moeten worden. 'Maar de impact hiervan op de studenten, het professorenkorps en het administratief personeel is niet te onderschatten', meent Sels.

De rector wijst in de eerste plaats naar de herboeking van de vaccinatie zelf als oplossing tijdens de juni-examenperiode: het is immers mogelijk je vaccinatie naar een andere datum te verplaatsen binnen een periode van een maand na je uitnodiging om zo een overlap van een vaccinatie- en examenmoment te vermijden.

Alleen indien het uitzonderlijk toch niet lukt de vaccinatiedatum te wijzigen kan de student de ombudspersoon contacteren, die vervolgens naar een oplossing zoekt. Hetzelfde geldt in geval van ziekte.

Het gevaar van studieverlenging

De universiteit zal voor de septemberzittijd eenzelfde systeem hanteren als tijdens de eerste zittijd, met onder meer examens op zondag en verhoogde spreiding.

Wie dan uitzonderlijk geen examen kan afleggen kan opnieuw via de ombudsdienst een verplaatsing aanvragen. Sels waarschuwt daarbij voor studieduurverlenging ten gevolge van verplaatste herexamens die nog na de beëindiging van het academiejaar zouden kunnen vallen.

'In juli ga je ook weer heel veel vragen krijgen van studenten die er naar uitgekeken hadden om terug te reizen'

Luc Sels, rector KU Leuven

Rekening houden met de examenperiodes in de vaccinatiestrategie zou nochtans mogelijk moeten zijn, gezien de niet te onderschatten impact van de pandemie op het hoger onderwijs en de reeds geleverde inspanningen van studenten in hun solidariteit met de gehele bevolking, meent Sels.

Voorlopig is de inenting van de leeftijdsgroep waartoe studenten behoren in juni voorzien, maar eigenlijk is geen enkele maand optimaal voor studenten om zich te laten vaccineren, stelt Sels: 'In juli ga je ook weer heel veel vragen krijgen van studenten die er naar uitgekeken hadden om terug te reizen.'

Alle jongeren

Vanaf juni zullen overigens niet enkel de 261.000 Vlaamse studenten ingeënt worden, maar alle jongeren van dezelfde leeftijdsgroep én internationale studenten. De groep internationale studenten met verblijf in België kan nu al uitzonderlijk als niet-Belg gevaccineerd worden in België, maar lopen daarmee het risico met slechts één prik terug naar hun thuisland te keren.

De kans bestaat met andere woorden dat buitenlandse studenten voor hun eerste prik in België met het ene vaccin worden ingeënt, maar in hun herkomstland een tweede prik van een ander vaccin ontvangen.

Niet alle soorten vaccins zijn per slot van rekening in dezelfde mate voorhanden in verschillende landen. Hoewel Duitsland bijvoorbeeld wel verschillende vaccins combineert bij de inenting van eenzelfde persoon, is de werking hiervan niet bewezen.

Sels hoopt voor september 2021 op het perspectief van on campus onderwijs

De vraag is dus wat het beste is in het geval van een internationale student die van plan is in de zomervakantie naar huis terug te keren. Aangezien ook de eerste prik al een zekere bescherming biedt, lijkt dit alvast een goede stap. Maar het brengt meteen de vraag mee of een tweede prik in het thuisland met hetzelfde vaccin zal gebeuren.

Geen prioritering in de vaccinatiestrategie

Sels begrijpt de grote terughoudendheid om af te wijken van het globale masterplan dat de overheid heeft uitgerold, namelijk enkel vaccineren op basis van leeftijd, uitgezonderd het zorgpersoneel.

In een internationaal mobiele wereld heeft de bedrijfswereld er in haar internationale samenwerking bijvoorbeeld ook belang bij dat haar werknemers weer vrij kunnen rondreizen. Geef voorrang aan de ene groep en het creëert verwachtingen bij de andere groep, meent Sels.

Hoewel er nog veel onzekerheden zijn voor het huidige academiejaar en de nabije toekomst, moet de KU Leuven daarnaast toch vooruitkijken en mogelijke toekomstscenario's maken voor volgend academiejaar.

Sels hoopt voor september 2021 op het perspectief van on campus-onderwijs. Is de situatie nog niet opgeklaard, dan zal geopteerd moeten worden voor repetitieve en snelle testen van studenten om ieders veiligheid te garanderen.

Powered by Labrador CMS