artikel> KU Leuven had nooit om richtingen gevraagd

Kulak laat nieuwe masters aan zich passeren

KU Leuven campus Kulak Kortrijk gaat de master TEW/handelsingenieur niet inrichten. Het West-Vlaamse bedrijfsleven reageert misnoegd.

Gepubliceerd

Het Vlaams regeerakkoord liet ruimte voor de nieuwerichtingen, al had KU Leuven daar nooit om gevraagd. De inrichting ervan moestbinnen de huidige middelen gebeuren. 'De inrichtingskost van zo'n opleiding isniet te schatten', legt vicerector Kulak Piet Desmet uit. 'In tijden vanrationalisering is het niet wijs om een omgekeerd signaal te geven.'

KU Leuven ziet meer mogelijkheden in de manama's enpostgraduaten (opleidingen van minstens twintig studiepunten waarvoor geen leerkrediet nodig is, red.) die het regeerakkoord ook voorzag. 'Daar staat wel geld tegenover(vijf miljoen euro, red.)', zegt Desmet. 'Het lijkt onsstrategisch-inhoudelijk de betere weg.' De West-Vlaamsehogeronderwijsinstellingen onderhandelen nu over welke manama's/postgraduaten er bij wiebijkomen.

Broodnodig

De nieuwe economische opleidingen kwamen in hetregeerakkoord dankzij het lobbywerk van Voka West-Vlaanderen. Daar reageert menteleurgesteld. 'We hopen dat ze het nog herbekijken, de legislatuur is nog lang',zegt algemeen directeur Bert Mons. 'KU Leuven kan proberen de middelen beter tespreiden en intern ruimte te creëren.'

'Als we rationaliseren, dan hier ook'

Piet Desmet, vicerector Kulak

Als de nieuwe masters te veel kosten, wil Mons weten hoeveel. 'Wij hebben deze algemene economische profielen broodnodig. Mijn oproep aan Luc Sels: hoeveel kost het om de mastercyclus te vervolledigen? Ik ben zelfs bereid te zoeken naar cofinanciering.'

Vicerector Desmet vindt dat de KU Leuven haar eigen strategische lijn moet leggen: 'Ik vind het cruciaal dat we als KU Leuven ageren in West-Vlaanderen, en niet louter vanuit een West-Vlaams particularisme.'

Desmet is naar eigen zeggen honderd procent akkoord met de universiteitsbeslissing om de opleidingen niet in te richten. 'Als we rationaliseren, dan hier ook.'

Geen volledig aanbod zoals Limburg

Als Kulak de richtingen toch nooit wou aanbieden, was dat dan geen verloren lobby-energie van Voka? 'Wij wisten dat er algemene weerstand is tegen de masters', zegt Voka-belangenbehartiger Bart Vansevenant. 'Maar dit is een vraag vanuit het bedrijfsleven.'

'De afstand van Oost-Vlaanderen naar West-Vlaanderen is even groot als omgekeerd'

Brecht Warnez (CD&V), Vlaams parlementslid

Algemeen directeur Mons vult aan: 'We hebben inWest-Vlaanderen alles behalve een evenwichtig aanbod aan academischeopleidingen. Wij vragen geen volledig aanbod zoals Limburg, alleen bepaaldeinspanningen voor de economische richtingen.'

Manama's

Anderzijds is er begrip voor de focus op depostgraduaten/manama's. Volgens vicerector Desmet hebben die specifiekeopleidingen de meeste kans om studenten terug naar de provincie te brengen. 'Devraag is of een initiële master belangrijker is dan een manama als het daar opaankomt', zegt Desmet.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) ziet hetbelang van de unieke richtingen als aantrekkingspool voor nieuwe studenten – ookvan buiten West-Vlaanderen: 'De afstand van Oost-Vlaanderen naarWest-Vlaanderen is even groot als omgekeerd.'

Onderwerpen als artificiële intelligentie en cybersecurity worden bekeken

Op dit moment biedt KU Leuven nog geen manama's aan inWest-Vlaanderen, wel een aantal postgraduaten. De nieuwe manama's enpostgraduaten zouden uniek en technologiegericht moeten zijn.

Onderwerpen als artificiële intelligentie en cybersecurityworden bekeken, net als opleidingen specifiek gericht op de voedingsindustrie,kunststoffenindustrie of maritieme economie. Tegen april moeten de West-Vlaamsehogeronderwijsinstellingen hun voorstel klaar hebben voor de Vlaamse regering.

Powered by Labrador CMS