artikel> Eerste jaar wordt founding year

Meer duidelijkheid rond mijlpaal: uitsluiting van KU Leuven van de baan

Snellere schifting en kortere studieduur, dat was de ratio van de mijlpaalregeling die de KU Leuven in februari beklonk. Daarover is intussen meer duidelijkheid.

Gepubliceerd

Concreet komen er drie mijlpalen: respectievelijk na het slagen van alle vakken van het eerste jaar, de bachelor en de master. Vooral de eerste mijlpaal is vernieuwend: studenten dienden na twee jaar voor al hun eerstejaarsvakken te slagen of uitsluiting van enige inschrijving aan de KU Leuven dreigde.

Van dat laatste wordt na tegenstand van de Studentenraad nu afgezien: een student zal enkel worden geweigerd voor een herinschrijving in dezelfde richting indien de eerste mijlpaal niet bereikt wordt. Heroriëntering wordt daarin het leitmotiv.

Examencommissie

In ruil daarvoor krijgt de student in de eerste mijlpaal een tolerantiekrediet van 12 studiepunten voor vakken waarop hij of zij een 8 of 9 behaalde. De examencommissie kan die inzetten als de student daarmee zijn mijlpaal haalt én zijn of haar algemeen studieresultaat op hoger dan 50% ligt. 'Zo willen we studenten extra motiveren om alles op alles te zetten voor de opleidingsonderdelen uit de eerste fase', verklaart vicerector Onderwijsbeleid Tine Baelmans.

In de tweede mijlpaal krijgt de student opnieuw 12 studiepunten tolerantiekrediet, ditmaal vrij te besteden door de student. De KU Leuven hoopt daarmee vooral het eerste jaar te versnellen, zodat sneller kan worden overgegaan tot diepgang in de verdere bachelor. 'Binnen het mijlpalensysteem willen we van de eerste mijlpaal een echt founding year maken. Studenten krijgen op deze manier een solide basis mee waar ze in de komende jaren op kunnen verder bouwen', aldus rector Luc Sels.

Met de mijlpaalregeling lijkt Sels meteen de ambities van de Vlaamse Regering, die zelf meer heil zagen in een harde knip of algemene 50% CSE-maatregel, te dwarsbomen. De discussies daarover vinden allicht na de coronacrisis plaats. 'De flexibilisering van het hoger onderwijs bracht heel wat kansen met zich mee, maar leidde helaas ook tot langere studieloopbanen en een steeds complexere organisatie van het onderwijs', aldus Sels. 'De eeuwige student op weg naar een eerste diploma hoger onderwijs wordt een schim uit het verleden.'


Powered by Labrador CMS