nieuws> To share or not to share

Onenigheid over het delen van studiemateriaal

Het Onderwijs- en Examenreglement zet haar deuren opnieuw open. Een nieuwe regeling over de uitwisseling van studiemateriaal wordt meegenomen naar volgend jaar.

Gepubliceerd

Op 15 juli voert de KU Leuven impactvolle wijzigingen door aan haar Onderwijs- en Examenreglement (OER), die vanaf academiejaar 2022-2023 van kracht gaan. In het OER staan de regels over onderwijs en examens aan de universiteit neergepend. Voornamelijk de onderlinge verspreiding van studiemateriaal vormt een heikel punt.

Controverse rond studiematerialen

Vorig academiejaar ontstond er aan de UGent ophef rond een regelwijziging die studenten zou verbieden om onderling notities te delen. Dit academiejaar kwam datzelfde OER-artikel ook in Leuven in opspraak.

Momenteel staan de regels toe om studiemateriaal op verschillende manieren te verspreiden, zolang het niet voor commercieel gewin is. Dat bezorgt professoren kopzorgen.

Het zou mogelijk kunnen zijn dat studenten die meer studietijd willen, bewust aan een ander examenmoment deelnemen dan hen werd toegewezen

Volgens Tom Konings, mandataris Onderwijsraad bij de Studentenraad, zijn er verschillende discussies geweest. Er is nog geen beslissing uit de bus gekomen. De balans tussen studentensolidariteit en auteursrechten van onderwijzers ligt aan de basis van die problematiek. Het artikel werd opgeborgen tot volgend academiejaar.

Geen misbruik meer door fout examenmoment

Andere artikelen zullen wel veranderen, zoals dat over examendeelnames. Volgens Chloe Heerman, coördinator van Algemene Procesopvolging (APO) aan de KU Leuven, zou het mogelijk kunnen zijn dat studenten die meer studietijd willen, bewust aan een ander examenmoment deelnemen dan hen werd toegewezen.

Vanaf volgend academiejaar zal het mogelijk zijn om een sanctie te krijgen voor alle vakken die een student via een creditcontract opneemt

Vanaf academiejaar 2022-2023 kunnen studenten die naar het verkeerde examenmoment komen als sanctie een 'niet afgelegd' (NA) krijgen. Zo kunnen studenten dat achterpoortje niet meer bewust manipuleren. Voor wie te laat aankomt op het eigen examenmoment of zich van lokaal vergist, zal de sanctie niet gelden.

Creditcontracten en examenfaciliteiten

Momenteel zijn bepaalde sancties in het OER voor spieken enkel van toepassing op opleidingen, maar niet op creditcontracten. In de praktijk zijn er daardoor minder verschillende sanctiemogelijkheden voor wie spiekt op een examen van een creditcontractvak. Vanaf volgend academiejaar zal het mogelijk zijn om een sanctie te krijgen voor alle vakken die een student via een creditcontract opneemt.

Ook de huidige deadlines om examenfaciliteiten aan te vragen, zorgen voor onduidelijkheid bij studenten. Om verwarring te voorkomen, zullen de faculteiten hun deadlines gelijkstellen.

Dit artikel is aangepast op 11 mei 2022. Het OER wordt gewijzigd op 15 juli 2022. De wijzigingen zijn echter pas van kracht vanaf academiejaar 2022-2023. De vorige versie van het artikel vermelde foutief 15 juli als datum van inwerkingtreding. Het artikel stelde ook foutief dat studenten als sanctie voor spieken op een examen van een creditcontractvak in theorie konden worden uitgesloten van hun opleiding in de onaangepaste versie van het OER.

Powered by Labrador CMS