artikel> Minister Weyts levert eenmalige toelage, structurele oplossing blijft uit

Onkostenvergoeding voor verpleegkundestudenten op komst

Verpleegkundestudenten in hun vierde jaar krijgen dit jaar uitzonderlijk een onkostenvergoeding, zo beloofde minister Weyts in het Parlement. Een structurele oplossing blijft uit.

Gepubliceerd

De opleiding Verpleegkunde werd in 2016 verlengd van 3 tot 4 jaar als gevolg van een Europese Richtlijn die een minimum aan 2300 uren stage in de opleiding vooropstelde. Omdat die niet in een driejarige opleiding passen werd in een vierde 'stagejaar' voorzien.

Destijds kwam vanuit de regering de belofte dat vierde jaar te vergoeden, teneinde tegemoet te komen aan de sowieso al hoge kosten voor de opleiding. Halverwege vorig academiejaar werd daarvan afgezien, volgens Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer was dat 'op vraag van de studenten'.

Belofte maakt schuld

In een enquête van de Vlaamse Vereniging voor Studenten (VVS) van eerder dit jaar toonde een overgrote meerderheid van de verpleegkundestudenten zich nochtans wel voorstander van zo’n regime. Tot 60% van hen gaf aan financiële moeilijkheden te verwachten in hun stagejaar. VVS schoof een onkostenvergoeding van 350 euro per maand naar voren als een billijke vergoeding, kosten die moesten dienen om vervoerskosten, maaltijden en het inschrijvingsgeld ten dele te compenseren.

Ook de Vlaamse Regering toonde zich voorstander van zulke vergoeding, al was het maar omdat er sinds de invoering van het vierde jaar jaarlijks 2000 verpleegkundigen, een knelpuntberoep, minder afstuderen. De onkostenvergoeding werd opgenomen in het regeerakkoord, weliswaar op kosten van de stageaanbieder.

Met het einde van het academiejaar in zicht komt minister Weyts alsnog met een oplossing. Voor de studenten die dit jaar afstuderen zal uitzonderlijk een bedrag van 1000 euro worden opzijgezet ter compensatie. Dat geld zou Vlaanderen voor 60%, ongeveer 1 miljoen euro, zelf financieren. Voor de overige middelen werd bij het Europees Sociaal fonds aangeklopt.

'Belofte maakt schuld', reageert Weyts. 'Vandaag studeert de eerste cohorte onder het nieuwe systeem af. Wij willen eenmalig voor een oplossing zorgen, op voorwaarde dat minister Beke (van Welzijn, red.) met de werkgevers samenzit voor een duurzamere oplossing.'

Weyts erkent dat de som mager is, maar noodzakelijk gelet op de precaire financiële situatie van studenten in het laatste jaar. 'We bekijken ook verder hoe we de opleiding aantrekkelijker kunnen maken', aldus Weyts. Want: 'We hebben die opleiding nodig, dus moeten we maken dat ze aantrekkelijk blijft.'

Powered by Labrador CMS