artikel> Nieuw gezicht ondertekende ook brief pro basisfinanciering

Sels verschuift vicerector Onderzoeksbeleid

Luc Sels, herverkozen als rector van de KU Leuven, behoudt voor een groot deel zijn vicerectorenploeg. Jan D’hooge wordt vicerector Onderzoeksbeleid, Reine Meylaerts gaat naar Humane Wetenschappen.

Gepubliceerd

De vicerectoren

  • Onderwijsbeleid: Tine Baelmans
  • Studentenbeleid: Hilde Feys
  • Internationaal Beleid: Peter Lievens
  • Onderzoeksbeleid: Jan D’hooge
  • Groep Humane Wetenschappen: Reine Meylaerts
  • Groep Wetenschappen & Technologie: Gerard Govers
  • Groep Biomedische Wetenschappen: Chris Van Geet
  • Kulak: Piet Desmet

Zie ook de profielen uit 2017.

Luc Sels heeft zijn nieuwe vicerectorenploeg voorgesteld en laten bekrachtigen, anderhalve maand na zijn herverkiezing. In de campagne had Sels gezegd dat geen van de vicerectoren verzekerd was van hun post, maar de ploeg blijft grotendeels hetzelfde.

Enkel het zitje van de vicerector voor de groep faculteiten van Humane Wetenschappen kwam vrij, omdat Bart Raymaekers op emeritaat moet. Sels vult dat zitje met de huidige vicerector Onderzoeksbeleid, Reine Meylaerts.

Daarmee slaat hij twee vliegen in één klap: er komt iemand ervaren op Humane Wetenschappen en tegelijk geeft hij de indruk dat er wat gaat veranderen op Onderzoeksbeleid – het thema waar het personeel het meest kritisch tegenover stond in de verkiezingen. Veto voorspelde dat vorige maand al.

Geen grote beleidservaring

Meylaerts’ plaats op Onderzoeksbeleid wordt gevuld door Jan D’hooge, professor uit Cardiovasculaire Wetenschappen. Hij heeft opvallend genoeg geen ruime bestuurlijke ervaring. Hij staat wel aan het hoofd van een onderzoekseenheid met een twintigtal leden.

Sels’ vicerectorenploeg blijft genderparitair

Daarnaast maakte hij meerdere jaren deel uit van zijn departementsbestuur, vertelt departementsvoorzitter Werner Budts. ‘Jan is zeer bevlogen en kent de structuur en werking van de KU Leuven erg goed.’ Over zijn beleidservaring: ‘Je moet natuurlijk ergens beginnen in je ruimere beleidscarrière, en het kan een voordeel zijn om in bepaalde functies from scratch te starten.’

D’hooge staat te boek als een succesvol onderzoeker met goede banden met de industrie. Zo stampte hij onder meer in 2019 een spin-off uit de grond die 2,6 miljoen euro binnenhaalde in een eerste kapitaalronde.

Jonge vicerector

D’hooge is nog maar sinds vorig jaar gewoon hoogleraar en wordt met zijn 48 jaar de jongste vicerector van de ploeg. De gemiddelde leeftijd van de rectorploeg is een ruwe 55 jaar. Met zijn keuze voor D’hooge als vervanger van Bart Raymaekers blijft Sels’ vicerectorploeg genderparitair.

D’hooge ondertekende een open brief die pleitte voor verregaande basisfinanciering

De aanstelling van D'hooge herstelt ook het evenwicht tussen de ‘groepen’ aan de universiteit. Sels’ vorige ploeg telde met hemzelf erbij vier mensen uit Humane Wetenschappen-faculteiten en maar twee uit de biomedische. Nu zijn er drie vicerectoren uit elke groep.

Wel opvallend: D’hooge komt net als vicerector Chris Van Geet uit het departement Cardiovasculaire Wetenschappen. Datzelfde departement – slechts een van de veertien van Biomedische Wetenschappen – levert ook al Geneeskundedecaan Paul Herijgers. ‘Ik ben een beetje fier, ja’, zegt Budts.

De vraag is of een nieuw gezicht op onderzoeksbeleid ook een verandering teweeg zal brengen in het beleidsdomein. D’hooge ondertekende in 2017 een open brief die pleitte voor verregaande basisfinanciering. Zijn voorganger Meylaerts had dat ook gedaan, maar de verregaande basisfinanciering bleef – tot ongenoegen van het academisch personeel – vorige termijn uit.

Extra bevoegdheden

De universiteit heeft vandaag enkel nog de kernbevoegdheden bekend gemaakt. Klassiek krijgt elke vicerector ook een ‘extra’ domein, zoals duurzaamheid, diversiteit, cultuurbeleid of ontwikkelingssamenwerking. Die moeten nog verdeeld worden. Het wordt daarvoor ook uitkijken naar welke bevoegdheid Sels er zelf bij wil nemen. In mei vertelde hij nog aan Veto dat hij twijfelde tussen personeelsbeleid en de campussen.

De aanstelling van de vicerectoren in de beleidsorganen verliep vandaag vlot. De vicerectoren vormen vanaf 1 augustus samen het nieuwe Gemeenschappelijk Bureau, de facto het hoogste beleidsorgaan van de KU Leuven. Daar zitten naast hen ook de voorzitter van de Studentenraad en de algemeen beheerder in.

  • Update 25/07: het interview met Werner Budts is toegevoegd.
Powered by Labrador CMS