artikel> ‘Er is echt niet veel uit VVS gekomen dit jaar’

Studentenraad KU Leuven viert eerste verjaardag zonder Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)

Een jaar geleden stapte de Studentenraad KU Leuven (Stura) uit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). De twee organisaties zijn ondertussen nauwelijks naar elkaar toegegroeid. Integendeel.

Gepubliceerd

VVS is de officiële studentenkoepel die alle Vlaamse studenten in het hoger onderwijs wettelijk vertegenwoordigd op Vlaams niveau. VVS hervormde vorig jaar de eigen werking, een hervorming waar Stura KU Leuven zich niet in kon vinden. Door een combinatie van een aantal andere factoren, zoals de steun voor een actie die pleitte voor meer geld voor de hogescholen, stapte de Studentenraad uit de koepelorganisatie.

‘Wij kunnen ons nog altijd niet vinden in de hervorming van VVS’, evalueert Stura-voorzitter Marie Vanwingh een jaar later. ‘Die hervorming is tegen onze principes. In het begin van dit academiejaar hebben wij een eigen voorstel uitgewerkt, dit vond echter geen gehoor bij VVS.’

Messelina Loncin, VVS-voorzitter ad interim, is het daar niet mee eens. ‘De hervorming wordt door ons positief geëvalueerd worden. Al zijn er natuurlijk nog een aantal kinderziektes, zoals bepaalde procedures die nog moeten worden gestroomlijnd.’

Niet veel output

Ook globaal genomen is de samenwerking er niet op verbeterd, vindt Vanwingh. ‘Er is echt niet veel uit VVS gekomen dit jaar.’

Recent kwam VVS samen met de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) naar buiten met een nota rond studentenvertegenwoordiging. Stura KU Leuven reageerde afwijzend. ‘Als kers op de taart komt VVS met die nota die voor ons alle deuren terug toe slaat, als ik het zo cru mag stellen. De voorstellen die in die nota worden aangereikt zijn voor ons echt niet bespreekbaar. Waarom heeft VVS gewoon niet even naar ons gebeld om af te toetsen?’

Loncin erkent dat Stura niet is gecontacteerd, maar wijst erop dat het om een Vlor-nota ging, en niet zozeer om een nota van VVS alleen.

Hoe moet het dan verder? De patstelling lijkt compleet. Is de huidige situatie wel goed voor de Vlaamse studenten, of voor de KU Leuven studenten in het bijzonder? Vanwingh erkent dat de situatie niet ideaal is. ‘We moeten zoeken naar een structuur waarin de aparte studentenraden naar buiten kunnen komen’, duidt de Stura-voorzitter, ‘en als ze convergeren moeten ze samen naar buiten treden. Vertrekken vanuit de idee dat je iets moét samenvinden, is voor ons geen goede optie. Dé Vlaamse student bestaat voor ons niet, dus een selecte groep uit zijn naam laten spreken is voor ons onmogelijk.’

De vraag rest of de KU Leuven studenten voldoende worden gehoord op Vlaams niveau. ‘Voorlopig is dat geen probleem’, stelt Vanwingh. ‘We kunnen reageren als er iets komt, al is het wel spijtig dat we reactief te werk moeten gaan.’

Toch is het huidige scenario ook niet wat de Studentenraad zelf ingebeeld had. ‘Op dit moment is de Vlaamse vertegenwoordiging onthoofd, VVS kan niet meer spreken vanuit alle studenten en een grote groep studenten wordt niet optimaal gehoord. Er is nood aan een externe bemiddelaar, een rol die het kabinet Onderwijs niet wilt opnemen. Samen met de nieuwe rector zullen we op zoek gaan naar een oplossing’, aldus Vanwingh.

Loncin laat weten dat VVS een werkgroep opricht waarin de hervorming, de werking, de statuten en het huishoudelijk reglement verder geëvalueerd wordt. ‘We zullen Stura KU Leuven uitnodigen om mee aan tafel te zitten, en om hun wensen te horen.’

----

Toevoeging 31/05/2017, 10u02: VVS wenst, bij name van Frédéric Piccavet, verder te reageren op dit artikel. Volgens hen is volgende stelling onwaar: ‘Wij kunnen ons nog altijd niet vinden in de hervorming van VVS’, evalueert Stura-voorzitter Marie Vanwingh een jaar later. ‘Die hervorming is tegen onze principes. In het begin van dit academiejaar hebben wij een eigen voorstel uitgewerkt, dit vond echter geen gehoor bij VVS.’

'Stura heeft VVS begin dit academiejaar nooit gecontacteerd', zegt Piccavet. 'Ze hebben ook nooit een voorstel op eigen initiatief uitgewerkt.' Piccavet zegt dat Stura eind vorig academiejaar een summier voorstel heeft uitgewerkt, maar dat er geen enkel voorstel dit jaar tot bij VVS is geraakt. Er werd begin dit academiejaar gewerkt aan tekst van Stura KU Leuven, die volgens Piccavet evenwel nooit bij VVS is aangekomen.

'Ik zou op basis van die informatie die je hierboven hebt gekregen dan ook graag een rechtzetting willen hebben van het artikel. VVS heeft immers nooit een 'eigen visie' gekregen, niet in het begin van het academiejaar, noch daarvoor', concludeert Piccavet. 'De visie van begin juli is namelijk een visie dat er niet kwam op initiatief van Stura KUL maar op basis van VVS.'

Powered by Labrador CMS