nieuws> Studenten welkom vóór start van de lessen

Vervroegde Startersdagen bieden ademruimte

In academiejaar 2023-2024 heet de KU Leuven haar eerstejaars al een week voor het begin van het eerste semester welkom. Dat is vroeger dan gewoonlijk om de start rustiger te laten verlopen.

Gepubliceerd

De Startersdagen zullen zich vanaf september 2023 een week eerder afspelen dan momenteel het geval is, zo besliste de Academische Raad van de KU Leuven. Ook de officiële opening van het academiejaar zal naar de woensdag voor de start van de lesweken verschuiven.

Momenteel vinden de onthaaldagen plaats in de eerste lesweek, een week waarin sommige professoren 'er echt willen invliegen', stelt Veerle Foulon, voorzitter van de werkgroep Startersdagen. 'We kunnen zo niet aan alle studenten een zachte aanloop geven waarin ze zich kunnen klaarmaken voor het academiejaar.' Een vervroeging van de Startersdagen biedt ademruimte.

Geen nieuwigheid

De onthaaldagen voor eerstejaarsstudenten zijn een moment om kennis te maken met je opleiding, je medestudenten, je studentenkring, je campus en om praktische vragen over je studie en het studentenleven te stellen.

Academiejaar 2019-2020 introduceerde de Startersdagen, maar het idee rijpte al langer. Tijdens zijn eerste jaar rectorschap in 2018 publiceerde Luc Sels een beleidsplan, waarin hij mikte op onthaaldagen in de week voor de start van de lessen. De Startersdagen kaderden binnen zijn plannen voor een herindeling van het academiejaar, die hij intussen heeft opgeborgen.

Oplossing voor wirwar aan infosessies

De universiteit zal haar Startersdagen niet alleen eerder laten plaatsvinden, maar ook inhoudelijk anders invullen. Zo zullen de Startersdagen bestaan uit drie luiken. 'De drie luiken moeten orde scheppen in de ad hoc infosessies die nog aan sommige faculteiten gebeuren', legt Giel Ketelslegers, mandataris Onderwijsraad bij de Studentenraad, uit.

Een universiteitsbreed luik zet in op maatschappelijke thema's, waaraan je als student je steentje kan bijdragen, en wil alle studenten zowel academisch als sociaal inbedden in de universitaire gemeenschap. Daarnaast krijgt elke student informatie over de organisatie en werking van de eigen faculteit en een minicursus in het ISP, IER en andere termen die je als student vaak tegenkomt. De studentenkringen komen ook aan bod.

'Nu worden studenten overrompeld door informatie en zijn ze het misschien vergeten tegen wanneer ze het nodig hebben', duidt Ketelslegers de huidige problematiek.

Charter voor Inclusie

De hertekening van de Startersdagen is ook in lijn met het Charter voor Inclusie van de KU Leuven. Foulon licht toe: 'Een programma op campus, waarbij alle actoren betrokken zijn en dat in het academiejaar vervat zit, is inclusiever dan bijvoorbeeld een eerstejaarsweekend waaraan je moet durven deelnemen.'

Daarnaast haalt de werkgroep inspiratie uit 'Startersdagen Plus', een initiatief dat de voorbije twee jaar als pilootproject op de campussen in Brussel en Antwerpen gelopen heeft. Het was gericht op studenten die bijkomende drempels ervaren bij de overstap naar het hoger onderwijs. De Orientation Days voor internationale studenten doen ook over het muurtje kijken.

Powered by Labrador CMS