artikel> VVS stelt memorandum voor in aanloop naar verkiezingen

VVS: ‘Het hoger onderwijs heeft dringend nood aan een ambitieus langetermijnbeleid'

Dat het binnenkort verkiezingen zijn, is ook de studenten niet ontgaan. De Vlaamse Vereniging van Studenten stelt vandaag in het Vlaams parlement haar memorandum 2019-2024 voor.

Gepubliceerd

'Het hoger onderwijs kampt met een structurele onderfinanciering.' Dat zegt Serhat Yildirim, voorzitter van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) in de aanloop naar de verkiezingen van mei. De VVS stelt vandaag in het Vlaams Parlement haar memorandum voor die verkiezingen voor in het Vlaams Parlement. Ook de opmars van verplichte, niet-bindende toelatingsproeven ligt onder vuur. 'Het onderwijs heeft dringend nood aan een ambitieus langetermijnbeleid. De studentenpopulatie is niet divers en heel wat studenten kampen met stress.'

VVS overkoepelt de Vlaamse studentenraden, met uitzondering van Stura KU Leuven, UAntwerpen en UCLL, en doet zo aan belangenbehartiging van studenten op Vlaams niveau. Het memorandum wordt voorgesteld in het bijzijn van beleidsmakers, rectoren en studenten. De voorstelling is tegelijk een studiedag met voordrachten en debatten over diversiteit in het hoger onderwijs of participatie van studenten in het beleid. ‘De Valentijns Verklaring der Studenten is kortom een liefdevolle ode aan het hoger onderwijs en een hoogdag voor iedereen die geïnteresseerd is in het hoger onderwijsbeleid’, zegt voorzitter Serhat Yildirim.

'De studentenpopulatie is niet divers, heel wat studenten kampen met stress en het hoger onderwijs kampt met een structurele onderfinanciering'

Serhat Yildirim, voorzitter VVS

‘Veel van wat voor studenten beter kan ligt in handen van de instellingen, zonder dat de overheid zou moeten tussenkomen’, zegt Dylan Couck, ondervoorzitter. ‘Maar voor een aantal punten, waaronder uitwisseling, internationalisering of taalbeleid kan de overheid regelgeving versoepelen of perfectioneren en zo sneller inspelen op de noden van het hoger onderwijs.’

Meer middelen voor hoger onderwijs

VVS maakt zich vooral sterk dat de volgende Vlaamse Regering haar investeringen in het hoger onderwijs moet opdrijven. Yildirim: ‘De overheid moet de aanbevelingen van de OESO en van Europa volgen en 2% van haar Bruto Regionaal Product in het hoger onderwijs investeren. We vragen haar om daar ook een groeipad voor te voorzien. Momenteel staat de investering in het hoger onderwijs op 1,5%.’

Opvallend is dat VVS zich ook kritisch uit over de invoering van verplichte, niet-bindende toelatingsproeven. In het derde punt in het memorandum klinkt het: ‘De instroom van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs blijft een problematisch gegeven. Er is veel te weinig coördinatie van de oriënteringsinitiatieven die door de overheid en de hogeronderwijsinstellingen worden opgezet.’ VVS ‘erkent wel de inspanningen die geleverd zijn’, maar vraagt ook meer en betere opvolging van de proeven. ‘In het bijzonder moet er rekening gehouden worden met de invloed van oriëntering op kansengroepen. Oriëntering mag kansengroepen niet ontmoedigen om te participeren in het hoger onderwijs.’

'Duidelijkheid over de impact is van verplichte, niet-bindende toelatingsproeven is voor ons een voorwaarde voor verdere uitbreiding naar andere opleidingen'

Dylan Couck, ondervoorzitter VVS

‘Er is nog weinig onderzoek voorhanden over de impact van de proeven op de instroom’ zegt Couck. ‘Over die cijfers bestaat ook enige discussie. In eerste instantie moet duidelijk zijn wat de impact is van de proeven. Die duidelijkheid is voor ons een voorwaarde voor verdere uitbreiding naar andere opleidingen.’ Sinds een jaar heeft de opleiding burgerlijk ingenieur (architect) zo’n verplichte proef, in 2020 komen daar de opleidingen bio- en industrieel ingenieur bij.

Yildirim: ‘Met onderwijs voor iedereen willen we duidelijk maken dat de auditoria en leslokalen van hogescholen en universiteiten nog steeds geen afspiegeling vormen van onze samenleving. We willen de volgende regering dan ook vragen in te zetten op een ambitieus diversiteitsbeleid dat inzet op instroom, doorstroom en uitstroom van kansengroepen.’

Net als Studentenraad UAntwerpen neemt Stura KU Leuven niet deel aan het memorandum. In aanloop naar de publicatie van het memorandum waren er wel contacten tussen beide, maar Stura besliste toch een eigen weg in te slaan. Eind februari trekt de Leuvense studentenraad met een eigen memorandum naar de politiek.

Powered by Labrador CMS