artikel> Koepelorganisatie staat er, maar er is werk aan de winkel

VVS is back

Herintredende studentenraden, efficiëntere vertegenwoordiging: sinds vorig jaar zit de Vlaamse Vereniging van Studenten weer op de rails. Maar de interne en externe uitdagingen blijven groot.

Gepubliceerd

Lees ook:

Studentenraad KU Leuven sluit terug aan bij VVS

Vrijdag stemde de Studentenraad KU Leuven voor wederaansluiting bij de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS), na meer dan drie jaar afwezigheid. Desondanks blijven bepaalde eisen niet ingewilligd.

Deze vrijdag besliste Stura KU Leuven terug bij VVS aan te sluiten na hun uitstap van mei 2016. Het liet toen de organisatie, die in dezelfde periode de studentenraad UAntwerpen en UCLL regio Leuven verloor, achter in crisis.

Sinds vorig jaar lopen de contacten tussen VVS en de niet-aangesloten studentenraden goed. Het verloor ook de HoGent, maar onderhoudt daar wel contact mee. Studentenraad UAntwerpen sloot deze zomer terug aan, en ook met Studentenraad UCLL regio Leuven wordt er gepraat.

UAntwerpen was zeer tevreden over de manier waarop het vorige bestuur hen probeerde te betrekken. Voorzitter Anthony Longo: 'De professionaliteit was verbeterd, ze zijn op de goede weg.' UCLL-voorzitter Lieselot Ignoul zegt ook dat er zeker werk in is gestoken van de kant van VVS: 'De situatie is positief veranderd.'

Bestuurders moesten op post blijven tot er vervangers waren

Toch is voor de Studentenraad UCLL regio Leuven een herintrede nog niet mogelijk: 'Dat zou te zwaar zijn voor ons, wij krijgen onze eigen mandaten al niet gevuld en we willen enkel toetreden als we ook echt onze mening kunnen geven.' Ignoul vindt dat VVS te plaatsgebonden werkt, met vergaderingen en werkgroepen in Brussel, Gent en Antwerpen. Meer Skype-overleg zou handig zijn. 'En de vormingen die VVS vroeger gaf zouden ons ook kunnen overtuigen, maar die hebben ze on hold gezet.'

Te weinig inspraak

UCLL regio Leuven is er destijds uitgestapt omdat ze vonden dat er te weinig inspraak was voor de hogescholen. Dylan Pypops van de Studentenraad PXL zegt dat dat ook een beetje aan de hogeschoolstudentenraden zelf lag: 'Vroeger deden we onze mond niet genoeg open. Gelukkig is dat nu veranderd.'

Het gevoel van inspraak is verbeterd in de AV. Het bestuur communiceert nu veel meer, zegt Pypops: 'Sinds vorig jaar zijn er meer bevragingen en is het bestuur bereikbaarder geworden.' De frisse wind in het team vorig jaar was ook nodig. VVS vond de voorbije jaren te weinig kandidaten voor het bestuur, waardoor volgens de interne bepalingen bestuurders op post moesten blijven tot er vervangers waren, ook al waren ze ondertussen soms afgestudeerd.

'Ze zijn zeker efficiënter geworden'

Isabelle De Ridder, secretaris van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad

Isabelle De Ridder, secretaris van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad Vlor (het officiële adviesorgaan van de minister van Onderwijs, red.) heeft ook het verschil gemerkt bij het aantreden van het vorig bestuur: 'Ze zijn zeker efficiënter geworden. Ze komen nu gemakkelijker met gedragen ideeën naar vergaderingen en organiseren overleg op kortere termijn.'

Dylan Pypops van PXL zegt dat mandatarissen vroeger veel te laat informatie kregen: 'Ik kreeg mijn documenten soms pas een uur op voorhand van VVS.' Volgens De Ridder stuurde VVS tien jaar geleden vaker gespecialiseerde personeelsleden naar vergaderingen. 'Dat waren "beroepsstudenten" eigenlijk, maar daar zijn ze van afgestapt omwille van besparingen en ideologie. Daarmee hebben ze het zichzelf wel moeilijker gemaakt.'

Ondanks de interne onenigheid, horen we dat VVS verre van de meest amateuristische belangenorganisatie in het onderwijsveld zou zijn. De kennis van zaken is meestal behoorlijk en hun standpunten zijn goed geschreven en onderbouwd. Of ze altijd even gedragen zijn, zou echter iets anders zijn.

Koepelorganisatie zonder onderbouw

Na het uittreden van drie studentenraden – waaronder Stura KU Leuven, dat een vijfde van alle Vlaamse studenten vertegenwoordigt – werden vragen gesteld over de representativiteit van VVS. De Studentenraad UAntwerpen en Stura KU Leuven kregen vorig jaar zelfs een gedeeld extra zitje in de Vlaams Interuniversitaire Raad, naast VVS.

VVS verkoos twee jaar op rij uitsluitend mannelijke besturen

Minister Crevits zelf heeft meermaals aangedrongen dat VVS de banden met de ex-leden zou aanhalen, maar ging daar niet te ver in. 'Dat zou zijn als een werkgever die zijn eigen vakbond samenstelt', zegt Simon Van Damme, ex-kabinetsmedewerker van de minister. Een sterk en verenigd VVS is een meerwaarde bij het uittekenen van goed onderwijsbeleid, zegt Van Damme. 'Op sommige momenten heeft de minister die georganiseerde stem van de student wel gemist.'

It's a Man's World

Nog een element dat steevast wordt aangehaald, is het gebrek aan meisjes in de organisatie. Dat begint intern, met twee opeenvolgende uitsluitend mannelijke besturen en 14% van de tussenkomsten op het bureau van vrouwelijke vertegenwoordigers.

Maar het laat zich ook extern zien. De Ridder: 'Binnen de Vlor moet een derde van de raadsleden van het andere geslacht zijn. VVS heeft op dit moment de helft van zijn mandaten ingevuld met voorlopig enkel mannelijke vertegenwoordigers. VVS heeft laten weten nog op zoek te zijn naar vrouwelijke kandidaten.'

Ook qua bekendheid zit het nog niet snor bij VVS. Het vorig jaar gelanceerde Instagramaccount kan op een magere 166 volgers rekenen. Ook betreffende vergaderefficiëntie – een van de redenen waarom HoGent vorig jaar uit de organisatie stapte – zouden nog winsten te boeken zijn.

Financieel ten slotte staat VVS er ook niet geweldig voor. Hun werkingsmiddelen zijn op zes jaar tijd gedaald van 260.000 naar 180.000 euro, wat vooral te voelen was in het personeelsbestand. Wimjan Nitelet, voorzitter van VVS, houdt zijn hart vast voor verdere besparingen van de nieuwe regering.

Powered by Labrador CMS