artikel> Economiestudenten krijgen examenresultaten vroegst

Waarom krijg IK mijn punten NU pas???

Wanneer je examenresultaten vrijgegeven worden, is bepaald per faculteit. De faculteit Economie en bedrijfswetenschappen is hierin het vroegst, maar dat dreigt te veranderen.

Gepubliceerd

Begin februari is de fijne tijd waarin je hele dagen vol stress je browser kan refreshen in afwachting van je examenresultaten. Sommigen moeten echter langer wachten dan anderen: aan welke faculteit je studeert kan bepalen of je de eerste week van het semester gestressed of depressief/euforisch (onderlijn wat van toepassing is) doorbrengt.

De vroege geluksvogels bevinden zich in de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Zij krijgen hun punten al halverwege de lesvrije week, dit semester dus op zeven februari. Iets later kunnen onder andere ook studenten Sociale Wetenschappen, Ingenieurswetenschappers, Bio-Ingenieurs en architecten hun punten nog voor de start van het semester inkijken. Studeer je rechten, farmaceutische wetenschappen of wijsbegeerte dan moet je wat langer wachten: terwijl iedereen er al lustig op los feest, kan jij je mama pas tegen het einde van de eerste week van het semester geruststellen.

Deze discrepantie is vooral te wijten aan organisatorische verschillen tussen de faculteiten. In faculteit Rechtsgeleerdheid is er door de grote groepen studenten heel wat tijd nodig om alle examens te verbeteren, zo geeft Liesbet Smedts van de Dienst voor Studentenbegeleiding Rechtsgeleerdheid aan.

Toch krijgen de studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen hun punten een dikke week eerder te zien. ‘Dat is bij ons al een jarenlange traditie’, vertelt Dominique Gesquiere, coördinator onderwijs- en studentenadministratie bij FEB. ‘Een aantal jaren terug vroegen de monitoren om de vrijgave van de punten zo vroeg mogelijk in te plannen omwille van de heroriënteerders, meerbepaald de studenten die overstappen naar een hogeschool, omdat die dikwijls minstens een week vroeger starten dan bij ons.’ Voor deze studenten is het soms problematisch wanneer de punten pas later worden doorgegeven. Zo kunnen zij immers soms pas enkele weken na de start van het semester aansluiten in hun nieuwe richting.

Gesquiere geeft aan dat die vroege vrijgave ook heel wat problemen met zich meebrengt. ‘Zeker voor de docenten die in de laatste week gepland staan is het geen sinecure om alles op tijd verbeterd te krijgen en door te geven.’ Bovendien is het administratief lastig. ‘Wij proberen de docenten er zoveel mogelijk van te informeren dat we die punten een week eerder nodig hebben. Zo kom je echter soms in situaties waarbij docenten die rechtsvakken geven eerst alle examens van de economiestudenten gaan verbeteren. Uiteraard merk je dat als iedereen de vrijgavedata zou vervroegen dat het geen haalbare operatie meer zou zijn’, aldus Gesquiere.

Volgens Gesquiere wordt daarom ook binnen de faculteit nagedacht of die vroege vrijgave nog wel nodig is. ‘Eigenlijk, als men de gegevens opvraagt, blijkt het maar over een heel klein aantal studenten te gaan, amper een tien- à twintigtal aan campus Leuven. Als je ziet dat voor zo’n klein aantal studenten eigenlijk een zeer grote inspanning geleverd wordt door bepaalde medewerkers, en dat de nadelen voor docenten en administratie heel zwaar doorwegen, kan je de vraag stellen of dat nog wel wenselijk is. Het zal binnenkort dan ook op de faculteitsraad ter discussie komen of we dit nog wel zo willen voortzetten.’

Omwille van diezelfde heroriënteerders experimenteert Rechten er dit jaar mee om de starters of eerste bachelorstudenten hun punten een dag of twee eerder te geven. ‘Dat blijft vrij laat ten opzichte van sommige andere faculteiten’, geeft Smedts aan, ‘dat is natuurlijk niet ideaal, studenten kunnen soms pas twee weken later aan hun tweede semester beginnen. Sommigen kiezen er ook voor om hun heroriëntatie uit te stellen naar het begin van het volgende academiejaar.’ Dat moet ook genuanceerd worden. ‘De beslissing voor heroriëntatie is vaak heel moeilijk, dus zelfs als ze hun punten een week vroeger zouden hebben zal dat wellicht voor velen nog te kort dag zijn om in het tweede semester al over te stappen’, aldus Smedts.

Powered by Labrador CMS