reportage> Help, ik heb een inhaalexamen

Wanneer je lesvrije week in het water valt

Hoewel de eerste examenperiode erop zit, zijn sommige studenten nog volop aan het zwoegen achter de boeken: de inhaalexamens gaan van start.

Gepubliceerd Laatst geüpdatet

Ook deze examenperiode konden studenten één of meerdere examens niet afleggen wegens een besmetting van COVID-19 of een andere zwaarwichtige reden. Indien mogelijk organiseert de KU Leuven inhaalexamens voor de studenten in kwestie.

Voor sommigen valt zo'n inhaalexamen in de lesvrije week, anderen kunnen zich eraan verwachten in het tweede semester. Veto sprak met enkelen van hen. Hoewel er tevredenheid heerst over de dienstverlening van de KU Leuven, hakt het gemis van een volledige lesvrije week er stevig in.

Onvoldoende tijd om te recupereren

Eva, studente Toegepaste Taalkunde aan de KU Leuven, werd vlak voor de blok de das omgedaan door klierkoorts. Bijgevolg verwacht ze zich aan twee inhaalexamens. Aanstaande dinsdag bijt ze de spits af. 'Mensen doen andere dingen deze dagen,' vertelt Eva, 'maar ik zal nu nog even moeten studeren.'

Ook Fleur, studente Journalistiek aan de KU Leuven, legt volgende dinsdag een inhaalexamen af na een positieve coronatest tijdens de examenperiode. Zowel Eva als Fleur hadden liever een volledige lesvrije week gehad.

'Zo'n halve week echt vrij, dat is gewoon veel te weinig'

Fleur, studente Journalistiek

'Ik vind een "lesvrije week" uiteindelijk sowieso te kort', stelt Eva. Fleur vult aan: 'Ik heb nog maar een halve lesvrije week en dat steekt wel wat. Zo'n halve week echt vrij, dat is gewoon veel te weinig.'

'Ik heb nood aan vakantie na zo'n zwaar semester en door corona wordt het altijd zwaarder en zwaarder', vervolgt Fleur, 'dus het is gewoon jammer.'

Eva relativeert: 'Ik vind het wel jammer dat ik geen volledige week vrij heb, maar ik zal dat wel recupereren door de weken daarna niet direct vollenbak te leren.' Fleur heeft hetzelfde voornemen.

De beste timing van inhaalexamens?

Hoewel hun lesvrije week in het water valt, verkiezen beiden het boven inhaalexamens tijdens het tweede semester. 'In het begin van het semester is niemand voor school bezig en dan kan je gewoon genieten tussen twee lessen door', legt Fleur uit.

Eva vreest vooral om achterstand op te lopen. 'Inhaalexamens afleggen in het tweede semester kwam erop neer dat ik in de weekends zou moeten leren voor dat vak', verklaart ze. 'Ik had dan schrik dat ik aan het tweede semester zou beginnen en achterlopen.'

Ook Linde, studente Theologie en Religiewetenschappen, uit bezorgdheid. Haar inhaalexamens staan gepland in het tweede semester. 'Het idee is om nu in het tweede semester goed te werken aan mijn bachelorscriptie', vertelt ze. 'Die inhaalexamens vormen even een onderbreking, maar het is nu eenmaal zo.'

Inhaalexamens worden zo veel mogelijk in de lesvrije week gepland

Linde ziet echter vooral voordelen: 'Omdat ik liever een beetje vakantie heb in mijn lesvrije week heb ik er toch voor gekozen beide inhaalexamens in maart te plaatsen.'

Ongeacht wat studenten prefereren, Koen Uytterhoeven, plaatsvervangend ombuds van de eerste en tweede bachelor Geneeskunde aan de KU Leuven, stelt dat inhaalexamens zo veel mogelijk in de lesvrije week gepland worden.

'De examenperiode loopt officieel vanaf de start van de examens tot en met de lesvrije week', begint Uytterhoeven. 'Alle examens die we binnen die periode verplaatsen moeten dan in de lesvrije week gepland worden.' Indien dat niet lukt, vindt een inhaalexamen uitzonderlijk plaats buiten de lesvrije week.

Bijkomende stress door COVID-19

COVID-19 bezorgt daarnaast 'extra stress die je niet nodig hebt tijdens de examens', aldus Fleur. Ook Katia, studente Politieke Wetenschappen, kan dat beamen.

Net zoals Fleur werd Katia getroffen door COVID-19, wat haar een inhaalexamen én stress tijdens haar resterende examens opleverde. 'Bij mijn eerste examen dat ik weer mocht afleggen nadat ik uit quarantaine kwam, was er niet voldoende afstand tussen de rijen, wat normaal wel het geval is', zegt Katia.

'Ik denk wel dat er veel mensen asymptomatisch besmet zijn geraakt, maar dat niet doorhadden tijdens een examen'

Linde, studente Theologie en Religiewetenschappen

'Ik voelde mij niet onveilig, want ik had het daarvoor al gehad: ik kon het niet meer krijgen', verduidelijkt Katia. 'Maar ik was bang dat ik het toch nog zou kunnen doorgeven.'

Hoewel Katia zich aan de quarantaineregels heeft gehouden, hebben niet alle studenten haar voorbeeld gevolgd, aldus Fleur: 'Veel mensen hebben corona gehad en eigenlijk gewoon gezegd: "Foert, ik ga gewoon naar mijn examen, ook al heb ik corona."'

Linde schetst een ander verhaal: 'Ik denk wel dat er veel mensen asymptomatisch besmet zijn geraakt, maar dat niet doorhadden tijdens een examen.'

'Studeren ging toch niet meer'

Zelf heeft Linde twee inhaalexamens: de ene te danken aan een amandelontsteking, de andere aan COVID-19. 'Ik heb twee dagen koorts gehad. Studeren ging toch niet meer. Dan kon ik beter mijn examens laten verplaatsen.'

'Ook de dagen voor mijn volgende examen was het moeilijk om weer op te starten, om terug te beginnen met studeren', vervolgt Linde.

'Ik heb wel chance gehad met de KU Leuven'​​​

Fleur, studente Journalistiek

Fleur pikt in: 'Ik had last van vermoeidheid, waardoor mijn concentratie echt niet optimaal was. Nu nog steeds.' Ze gaat verder: 'Ik zal zien wat het geeft voor de resultaten, maar daar maak mij nog niet te veel druk om.'

Begripvolle examenombuds

Alle ongemakken daargelaten, de studenten moesten zich alvast geen zorgen maken over de inroostering van hun examens: de examenombudsen ontvangen enkel lovende woorden.

'Ik vond dat het bij de KU Leuven eigenlijk super vlot ging', begint Fleur. 'Op het moment dat ik het resultaat van de test kreeg in de avond heb ik een mail gestuurd naar de examenombuds. Ik had direct antwoord en vijf dagen later wist ik al wanneer mijn inhaalexamen gepland was.'

Niet iedereen heeft zoveel geluk gehad volgens Fleur: 'Ik zat bij iemand in quarantaine die aan de UCLL studeerde en daar ging dat tien keer moeilijker. Ik heb wel chance gehad met de KU Leuven.'

'Het is niet omdat je ziek bent dat je gedoemd bent om al direct een herexamen te hebben'

Eva, studente Toegepaste Taalkunde

Ook Eva is tevreden van de dienstverlening: 'Ik had twee weken voor de blok klierkoorts gekregen. Toen had ik vier deadlines. Ik was in paniek omdat ik mijn taken niet kon indienen.'

'De ombuds is echt medelevend en wou een oplossing zoeken. Het is niet omdat je ziek bent dat je gedoemd bent om al direct een herexamen te hebben', stelt Eva.

Ook de professoren waren 'heel begripvol en menselijk', aldus Eva. 'Toen ik mijn examen af gaf, vroeg mijn professor van Frans hoe het met mij ging. Een andere professor vroeg mij dat ook via e-mail', verklaart Eva. 'Dat stelde me echt wel gerust. Ik voelde mij niet zo een nummertje.'

Meer inhaalexamens dan vorig academiejaar

De studentes in dit artikel vormen slechts een kleine greep uit de groep: het aandeel van de januari-examens aan de KU Leuven dat opnieuw georganiseerd wordt als inhaalexamen bedraagt twee procent. Dat is een stijging van één procentpunt ten opzichte van vorig academiejaar.

'Dat is een toename ten opzichte van vorige examenperiodes, zeker en vast', zegt Uytterhoeven. Vooral de studenten met een inhaalexamen wegens quarantaine in het kader van de coronamaatregelen zijn voelbaar.

Al bij al doet dat de werklast niet al te zeer stijgen. 'Of wij nu een inhaalexamen moeten organiseren voor twee of twintig studenten, dat is eigenlijk even moeilijk of even makkelijk', vertelt Uytterhoeven. 'Het moeilijkste is het plannen van het inhaalexamen. Eens het examen is vastgelegd kunnen wij relatief eenvoudig bijkomende studenten daarbij laten aansluiten.'

'Als het aantal studenten toeneemt moeten wij natuurlijk meer mails uitsturen'

Koen Uytterhoeven, ombuds

Ook Stief Gijsen, ombuds van de bachelor Ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven, kan dat beamen. Hoe meer vakken een inhaalexamen vereisen, hoe zwaarder de werklast voor het ombudspersoneel, aldus Gijsen.

Naast de planning van het nieuwe examenmoment vergt de communicatie met de studenten in kwestie ook meer werk. 'Als het aantal studenten toeneemt moeten wij natuurlijk meer mails uitsturen', vertelt Uytterhoeven.

Verslapen? Augustus, here I come

De redenen die een inhaalexamen legitimeren zijn divers. De meest voorkomende gronden zijn ziekte (wat moet worden gestaafd door een doktersattest), een overlijden in de naaste kring en tegenwoordig een coronabesmetting.

Zich verslapen hebben geeft je in principe geen recht op een inhaalexamen. Het is namelijk moeilijk te controleren of dat niet als excuus fungeert voor een meer gespreide examenplanning, aldus Uytterhoeven.

Was je tijdens de eerste examenperiode ook geveld door COVID-19 of andere zwaarwichtige redenen? Dan kan je zo snel mogelijk een inhaalexamen aanvragen bij de examenombuds van je faculteit, aldus het Onderwijs- en Examenreglement (OER). De examenombuds oordeelt over de legitimiteit van je reden en kan op basis daarvan een nieuw examenmoment inplannen.

Powered by Labrador CMS