editoriaal> Editoriaal

Opinie: Openbaarheid van bestuur?

De Studentenraad heeft toegestemd om in een open brief de universiteit te vragen afstand te nemen van haar aandelen in fossiele brandstoffen.

Gepubliceerd

Opmerkelijk, gezien onze Studentenraad zelden buiten de onderwijslijntjes kleurt. Het is goed dat een invloedrijke organisatie als Stura haar positie gebruikt om zich politiek-maatschappelijk uit te spreken.

De Algemene Vergadering van de Studentenraad is een verzameling van studentenvertegenwoordigers per faculteit. Die vertegenwoordigers stemden niet unaniem. Sommigen, zoals FORS (de Rechtsfaculteit) of StII (de industrieel ingenieurs) stemden uiteindelijk voor. Anderen, zoals VTK (de ingenieurs) stemden tegen.

Iedereen heeft vast zijn of haar argumenten om al dan niet voor of tegen te stemmen. Eén van de fracties die tegen stemden, VTK, willen evenwel aan Veto niet uitleggen waarom ‘nee’ gestemd is. Dat begrijpen wij niet.

Politici die in het parlement voor of tegen wetten stemmen, leggen aan de pers uit waarom ze dat deden. Zo simpel is het. Hetzelfde geldt op studentenniveau. Dat VTK hun stemming niet publiekelijk willen motiveren, is oneerlijk ten opzichte van haar eigen achterban en de volledige universitaire gemeenschap. Het gaat trouwens niet alleen om VTK. Ook STEB (de economisten) willen hun stemming niet motiveren.

Dit is geen anti-studentenvertegenwoordigersstuk, zoals sommigen wel weer zullen beweren. VTK heeft al jaren een sterke onderwijstraditie en is een van de beste en meest voorbereide leden van de Algemene Vergadering. Dat ontslaat haar evenwel niet van de plicht tot publieke verantwoording. Dat hoort zo in een democratie, zelfs al betreft het ‘maar’ eentje voor studenten.

VTK heeft vast goede argumenten om niet deel te nemen aan de brief. Waarom mogen die argumenten dan niet openbaar? Dat is geen vrijblijvende vraag. Vertegenwoordigers, of het nu studenten zijn of niet, moeten hun stemgedrag publiek motiveren. Dat staat nergens in steen gebeiteld, maar is een simpele public duty.

Geschreven door de hoofdredacteur. Het editoriaal bevat een mening die gedragen wordt door de redactie.

Powered by Labrador CMS