artikel> Universiteit zet eerste stappen naar doorbreken ‘cordon sanitaire’

KU Leuven opent eerste aula met genderneutrale toiletten

In de rechtervleugel van de Agora huist sinds kort de nieuwe Aula Emma Vorlat. Het bijgebouw heeft genderneutrale toiletten, een initiatief waarmee men inclusiviteit hoopt te bevorderen.

Gepubliceerd

Met de inhuldiging van de Aula Emma Vorlat komt een einde aan het renovatieproject van de Agora, tot 2006 de hoofdcampus farmaceutische wetenschappen. De eeuwige bouwwerf dateert uit 1932 en geraakte geleidelijk aan in verval. Vandaar dus dat de KU Leuven een fundraising opstartte om het historische pand een nieuwe invulling te geven. Resultaat: 30 335 euro extra uit het Universiteitsfonds. Wie voldoende doneerde ziet zijn naam eveneens vereeuwigd op een zitje in de aula op bronzen, zilveren of gouden plakkaatjes.

Frappant is bovendien dat de aula het eerste leslokaal aan de KU Leuven is met enkel genderneutrale toiletten. ‘In de ontwerpfase van de renovatiewerken in 2017 kwam de suggestie van genderneutrale toiletten op tafel door een studentenvertegenwoordiger bij de faculteit Sociale Wetenschappen’, verklaart Campusbeheerder Jesse Stroobants. ‘Wij zijn meteen in dat verhaal mee gestapt, omdat het niet alleen praktisch een voordeel was (door plaatsgebrek is immers maar een beperkte ruimte voor het sanitair mogelijk, red.) maar we er ook inhoudelijk achter stonden.’

Dat uitgerekend studentenvertegenwoordigers de impulsen achter het project bleken te zijn, is niet verwonderlijk. Studentenkoepel LOKO en studentenraad Stura gaven in het verleden immers al aan de problematiek hun nauw aan het hart ligt. Zo kwamen er op vraag van studentenvertegenwoordigers eerder al genderneutrale toiletten in de 2Bergenbibliotheek op Campus Arenberg. Ook in de discussie rond de verbouwingen van cultuurhuis Stuk werden genderneutrale toiletten naar voren geschoven.

Zo'n evolutie blijkt ook nodig. Het Transgendernetwerk Nederland stelde met enquêtes bijvoorbeeld vast dat een op de vijf transgenders zich niet veilig voelt bij het toiletbezoek. Veel aanhangers zien het bovendien ook als een symbolische maatregel om inclusiviteit te bevorderen. Genderneutrale toiletten werken immers impliciet de opdeling in geslachten weg.

Nochtans is niet iedereen te vinden voor een doorbreken van het ‘cordon sanitaire’. Seksuologen vrezen dat slachtoffers van seksueel misbruik zich minder veilig zouden voelen bij niet-gescheiden toiletten. Veel experten zien dan ook meer heil in een beweging naar drie verschillende toiletten. Enkel genderneutrale toiletten aanbieden, zoals in de Aula Emma Vorlat, blijkt in veel gevallen zelfs illegaal. Het Belgische arbeidsrecht verplicht immers afzonderlijke toiletten per geslacht. Aangezien er in de Agora zelf nog wel gescheiden toiletten zijn, geldt dat verbod hier alvast niet volgens Stroobants.

Powered by Labrador CMS