artikel> Initiatief komt er na heisa over borstbeeld Leopold II in Universiteitsbibliotheek

KU Leuven richt commissie Koloniaal Erfgoed op

Begin september gaat een commissie van start, die het koloniale verleden en erfgoed van de KU Leuven onder de loep zal nemen.

Gepubliceerd

De volledige naam van de commissie luidt Commissie Koloniaal Verleden en Koloniaal Erfgoed en zal een vertakking worden van de Commissie Academisch Erfgoed, bevestigt professor Geert Vanpaemel, directeur van de Dienst Academisch en Historisch Patrimonium.

De commissie komt er op initiatief van rector Luc Sels en vicerector van Cultuur, Kunst en Erfgoed Bart Raymaekers en is een reactie op de commotie die ontstond over het borstbeeld van Leopold II in de Universiteitsbibliotheek en de discussie over koloniaal erfgoed die daarop volgde.

Adviesorgaan

Het doel van de commissie is het formuleren van adviezen aan de universitaire overheid over de omgang met het koloniale erfgoed. Ze wil op die manier een brede discussie en reflectie starten omtrent het koloniaal verleden van de universitaire gemeenschap.

'Er is aan de KU Leuven al heel wat gebeurd rond koloniale geschiedschrijving en contextualisering van het erfgoed, maar de heisa rond het beeld van Leopold II maakt duidelijk dat niet iedereen daarvan op de hoogte is. Een presentatie van het erfgoed zonder duiding beantwoordt niet aan hoe in Leuven historisch en cultureel met dat koloniaal verleden wordt omgegaan', zegt de professor.

Vanpaemel benadrukt dat 'de commissie geen waarheidscommissie is die zal oordelen over goed of fout wat betreft de opstelling van de universiteit in het koloniale verhaal van België.' Het doel van de commissie is wel het bieden van een overzicht van het koloniaal erfgoed aan de universiteit, de huidige tendensen in het wetenschappelijk onderzoek, de positie van de universiteit in ontwikkelingssamenwerking met Congo en het cultureel diversiteitsbeleid aan de universiteit.

Diverse samenstelling

De samenstelling van de commissie zal divers zijn met mensen vanuit verschillende werkvelden zoals ontwikkelingssamenwerking, diversiteit en geschiedenis. Bovendien zullen de leden uit verschillende geledingen van de samenleving komen, onder wie onderzoekers, studenten en professoren.

Door de huidige coronacrisis kon de commissie nog niet van start gaan, maar de werkzaamheden zouden in september moeten beginnen. De commissie wil al tegen het einde van het jaar haar eerste adviezen de wereld insturen.

Powered by Labrador CMS