artikel> Enquête: sociale leven van eerstejaarsstudenten

'Moeilijk gemotiveerd te zijn als er noch tijdens de lessen, noch daarbuiten sociaal contact is'

De eerstejaars werden tot hiertoe niet alleen met online lessen geconfronteerd, maar moesten ook virtueel vrienden zien te maken. Een uitdaging waarbij ze elkaar proberen overeind te houden.

Gepubliceerd

Het tweede semester is alweer volop aan de gang en nog steeds gaat het grootste deel van de lessen online door. Ook de eerstejaarsstudenten kregen dit jaar nog maar weinig van hun campus te zien, ondanks de pogingen om hen prioriteit te geven bij versoepelingen. Veto lanceerde een korte bevraging om te peilen naar hun ervaringen met vriendschappen sluiten tijdens een online semester.

Alle 46 bevraagden geven, weliswaar in verschillende mate, aan moeite te hebben gehad met het aanknopen van sociale contacten. Bovenaan de lijst met activiteiten die hen daar desondanks bij konden helpen, verschijnen de lessen op de campus, die maar weinig konden doorgaan. Daarna volgt het leven op kot. 'Doordat ik zo'n leuk kot heb, kan ik zelfs het online onderwijs nog relativeren', klinkt het bij Anke, eerstejaarsstudent psychologie.

Studeren tussen onbekenden

De meeste studenten hebben ondertussen wel vrienden gevonden waarop ze kunnen rekenen binnen hun opleiding. Toch steunen drie op de vier bevraagden voornamelijk op vrienden die ze al langer kennen. De kring vertrouwde gezichten aan de faculteit zelf blijft dus beperkt.

'Het is moeilijk om gemotiveerd te zijn voor schoolwerk als er noch tijdens de lessen, noch daarbuiten sociaal contact is'

anonieme getuigenis

Bijna de helft van de respondenten geeft dan ook aan zich eenzaam te voelen in het hoger onderwijs. 'Ik voel mij vaak alleen. Ondanks dat ik enkele nieuwe mensen heb leren kennen, is het moeilijk om echt een hechte band met hen op te bouwen', laat iemand via de bevraging weten. Zelfs bij goed contact, lost de virtuele wereld niet alle problemen op. Zo vertelt Eugène, eerstejaarsstudent geneeskunde: 'Online contacten leggen lukt wel, maar ik zou hen graag wat vaker in het echt zien.'

Het is al langer duidelijk dat dat sociale aspect van belang is voor de motivatie van de studenten. 'Het is moeilijk om gemotiveerd te zijn bij het schoolwerk als er noch tijdens de lessen, noch daarbuiten sociaal contact is', schrijft iemand. Ook geraken studenten tijdens online lessen sneller afgeleid en lopen ze makkelijker achterstand op.

Of het nu om medestudenten, kotgenoten of andere vrienden gaat, hun positieve impact op elkaars mentaal welzijn valt nauwelijks te overschatten. Zo laat één van de studenten bijvoorbeeld weten: 'Ik weet niet of ze het doorheeft, maar mijn oefenpartner houdt mij echt recht in dit online semester.'

Zelf op zoek

In een heel aantal richtingen werd op initiatief van de studenten zelf een messengergroep of een discordserver opgericht, waar de eerstejaars elkaar kunnen vinden en helpen. 'Ik heb daar vrienden kunnen maken, waarmee ik dan ook kon afspreken om samen naar de aula te gaan', vertelt Eugène.

'Bij code oranje hebben bijna alle professoren gezegd dat het niet meer de moeite was om op campus les te geven'

Victor, eerstejaarsstudent burgerlijk ingenieur

Heel wat eerstejaars gingen zo zelf op zoek naar sociale contacten, wanneer daar binnen de opleiding niet altijd prioriteit aan werd gegeven. 'Bij code oranje hebben bijna alle professoren gezegd dat het niet meer de moeite was om op campus les te geven, hoewel het eigenlijk nog mocht', vertelt Victor, eerstejaarsstudent burgerlijk ingenieur. Anke komt met een gelijkaardig verhaal.

Dat er voortaan weer wat meer lessen op de campus mogen doorgaan, biedt alvast een beetje soelaas. 'Ik merk nu dat het makkelijker wordt en dat ik me mentaal ook beter voel', schrijft één van de respondenten.

Toch blijft een activiteit of evenement waarbij de eerstejaars elkaar beter kunnen leren kennen erg welkom. 'Ik ken bijna niemand van mijn aula écht goed. Ik denk dat iedereen wel zin heeft om elkaar te leren kennen als dat mogelijk zou zijn', klinkt het bij Victor. De resultaten van de bevraging bevestigen dat gevoel.

Powered by Labrador CMS