artikel> Jongerenorganisatie PVDA pleit voor 'formatieve evaluaties'

Opmerkelijk voorstel Comac: 'Iedereen 10/20, in de zomer remediëring'

Iedereen geslaagd? Volgens Comac is dat, mits remediëring in de zomer, de enige rechtvaardige oplossing voor studenten in de coronacrisis.

Gepubliceerd

Comac, de jongerenorganisatie van PVDA, pleit voor 'formatieve evaluaties' in plaats van examens. Die evaluaties zouden iedere student een minimale 10/20 opleveren, maar daarnaast kan vrijwillig een remediëringscursus aangaan worden in de zomer en het volgende academiejaar. Het voorstel werd opgepikt uit een rapport van 123 onderzoekers die zulke evaluaties als onderdeel van een humane exitstrategie vooropstellen.

Met formatieve evaluaties kan volgens Comac de leerachterstand die door de coronacrisis werd opgelopen opgemeten en verholpen worden. Conventionele examens daarentegen, riskeren de ongelijkheid in het onderwijs enkel verder te versterken.

'We moeten vooral niet doen alsof er niks aan de hand is, dat zou de ongelijkheid alleen maar vergroten'

Sander Claessens, voorzitter Comac Leuven

'We moeten er rekening mee houden dat duizenden studenten niet in normale omstandigheden hebben kunnen studeren, en de cijfers daardoor zullen tegenvallen', reageert Sander Claessens, Leuvens voorzitter van Comac. 'De mensen die het nu al moeilijk hebben, riskeren uit de boot te vallen in het sowieso al ongelijke systeem.'

Rotte appels

Naast bijlessen in de zomer zou ook het volgend academiejaar worden aangepast om aan de leerachterstand te voldoen. 'Als er bijvoorbeeld een aantal moeilijke stukken statistiek zijn waarop opvallend slecht wordt gescoord, zou men dan bij de cursus Statistiek II daar rekening mee moeten houden', verklaart Claessens. 'Die kennis is nu eenmaal in niet optimale omstandigheden opgedaan.'

Comac vreest vooral dat studenten uit kansarme milieu's de gedupeerden van de crisis zouden worden. De studentenorganisatie verzamelde naar eigen zeggen honderden getuigenissen van studenten en docenten om haar voorstel te staven. 'Socio-economische achtergrond is nu al de grootste voorspelling voor slaagkansen. We moeten vooral niet doen alsof er niks aan de hand is, dat zou de ongelijkheid alleen maar vergroten.'

Het Comac-voorstel wordt alvast gedragen door de PVDA-fractie in het Vlaams Parlement

Claessens erkent dat het voorstel sommige 'rotte appels' een vrijgeleide kan geven, 'maar ik denk dat het eerste punt is dat we nu niet in normale omstandigheden zitten. Ik denk dat de sociale slachtoffers daarin prioritair zijn. Trouwens, volgens ons zal de groep die nu onterecht zou buizen groter zijn dan de groep die in ons voorstel onterecht zou slagen.'

Powered by Labrador CMS