artikel> KU Leuven geeft professoren recht examens op te nemen

Professoren mogen straks je examen opnemen (en dat kan je niet weigeren)

Een professor kan zijn mondelinge examens via Skype mits informatieverplichting aan de student opnemen, zo besliste de KU Leuven. Wie weigert zou geen examen kunnen afnemen.

Gepubliceerd

De optie is nochtans ook in het voordeel van de student, geeft vicerector Piet Desmet aan: 'Het is in het belang van de student dat er een opname is. Mocht er discussie zijn over het verloop van het examen, kan er op die opname teruggevallen worden.' Gerichte fraudecontrole zou niet aan de opname verbonden worden.

Desmet benadrukt dat niet alle examens via Skype zullen worden opgenomen: 'Het is een optie; de docent zelf beslist of hij een examen op afstand wil opnemen. Indien wel, moet het op voorhand aan de student meegedeeld worden.' Een student zelf kan een examen dan weer niet opnemen, ook niet bij mededeling aan de docent.

Wie een opname weigert, kan zijn examen niet afleggen, bevestigt Desmet: 'Het is integraal deel van het examenformat en de opname wordt na deliberatie vernietigd. Waarom zou men zich daar dan oncomfortabel bij voelen? Uiteindelijk is dat hetzelfde als iemand die zich oncomfortabel voelt bij een mondeling examen, die zal zich ook moeten aanpassen.'

Informed (consent)

De praktijk roept wel vragen op rond bescherming van privacy en verwerking van persoonsgegevens, maar zelfs als de KU Leuven in de huidige omstandigheden opnames zou verplichten, dan is dat niet noodzakelijk problematisch, bevestigt privacy-autoriteit Frankie Schram: 'Een student is gebonden aan een examenreglement en wat daaraan eventueel geamendeerd wordt. Eigenlijk gaat een student een contract aan, dat is voor een deel eenzijdig bepaald.'

Geeft dat de KU Leuven vrij spel? 'Neen, er moet een wettelijke basis zijn', aldus Schram. Volgens de juridische dienst van de KU Leuven is die basis reeds aanwezig, bevestigt Desmet: 'Dit is niet anders dan een normale consequentie van de huidige reglementen.' Een wetswijziging of amendering van de reglementen, is daarom niet noodzakelijk.

Uiteindelijk hebben ook de studenten daarin hun toestemming verleend. 'Studenten worden immers al vertegenwoordigd in een POC,' weet Schram, 'als zij dat mede goedkeuren creëert dat een algemeen juridisch kader.' Bovendien: 'In contact met studenten wordt de KU Leuven als een overheid beschouwd. Overheden hebben nu eenmaal andere juridische grondslagen om persoonsgegevens te verwerken. Anderzijds moet er controle gebeuren op examens en die ligt anders binnen deze bijzondere omstandigheden.'

Onwettige examens

Voor een correcte verwerking van persoonsgegevens gelden bovendien specifieke vereisten, opgelegd door de GDPR-regulering. Als de KU Leuven een opname maakt, dient ze te voldoen aan een aantal informatieverplichtingen. Zo moet ze onder meer steeds aangeven waarvoor de opname plaatsvindt en waarvoor en door wie ze zal worden gebruikt. Die opname kan enkel voor dat doel gebruikt worden en moet na vervulling daarvan verwijderd worden.

Het is essentieel dat aan die verplichtingen voldaan wordt, merkt Schram op: 'Want als de KU Leuven die modaliteiten niet zou voorzien, zou dat alle examens die werden opgenomen juridisch meteen in vraag stellen.' Dat beseft Desmet: 'We gaan zeker onze docenten instrueren en op voorhand aan de studenten duidelijk maken wanneer er opgenomen wordt.'

Powered by Labrador CMS