interview> Interview met Sam Stenuit, praeses KVHV

'Ik zie niet hoe het doopcharter relevant is voor ons'

Veto sprak met Sam Stenuit, praeses van het KVHV, over het nieuwe doopcharter: 'Het is een charter waar wij ons niet in thuis voelen.'

Gepubliceerd

Na twee jaar praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), heeft Brecht Crabbe nu plaatsgemaakt voor zijn voormalige vice-praeses: Sam Stenuit. Veto nodigde hem uit voor een interview over het nieuwe doopcharter. Wanneer hij aankomt op de afgesproken plaats herkennen we hem onmiddellijk aan het blauw-geel-zwart gekleurde lint over zijn rechterschouder en de rode pet op zijn hoofd.

'Geel en zwart staan voor het Vlaamse en het blauwe staat voor Maria', legt Sam uit. 'Die heeft Jef Van den Eynde, medeoprichter van KVHV, in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd. Hij probeerde orde te brengen in het chaotische studentenleven van toen. Dat heeft Edmond de Goeyse dan verdergezet in de jaren 1930 door de codex op te stellen die we tot op vandaag nog gebruiken.'

De blauwe bladzijden

Hoe staan jullie tegenover het doopcharter dat nu is uitgekomen?
'Wij vinden het een goede evolutie dat er wordt nagedacht over propere dopen. Dat is ook waar wij als het KVHV voor staan. De oorsprong van de doop is een vermakelijke, stijlvolle verwelkoming, zonder de bedoeling om te vervallen in vernedering en vuiligheid.'

Wat houdt zo'n verwelkoming dan precies in?
'Nieuwe leden maken kennis met ons op onze wervingsactiviteiten. Ongeveer een week voordat de doop plaatsvindt, krijgen ze een aantal opdrachten mee. Die opdrachten zijn geen "vuiligheden" zoals bij de meeste studentenverenigingen, maar dienen om onze vereniging, hun medeschachten en Leuven beter te leren kennen. Dit kan gaan van het vanbuiten leren van ons clublied tot het graf poetsen van Jef Van den Eynde, de oprichter van KVHV, of een bezoek brengen aan de IJzertoren.'

'Doopstoeten, schachtenverkoop en vuilmakerij: dat zijn zaken waar wij niets mee te maken hebben'

Sam Stenuit, praeses KVHV

'De doop zelf gebeurt op een cantus. Op een gegeven moment tijdens de cantus gaan de schachten naar buiten en discussiëren de ouderejaars wie als peter of meter wordt toegewezen aan een schacht. Dan gebeurt de plechtigheid: terwijl de overgebleven ouderejaars een lied zingen, worden de schachten binnengedragen op de rug van hun peter of meter tot de schachtenmeester. Daar leggen ze hun hand op het schild, leggen ze de eed af en krijgen ze het lint over hun linkerschouder. Vanaf dan zijn ze officieel schacht van het verbond.'

Gaat de doop ook gepaard met drinken?
'Bij het nemen van de eed wordt er één glas ad fundum gedronken. Dat is de gewoonte, maar als je écht geen alcohol drinkt, gaan we je daar niet toe dwingen.'

Gaan jullie het doopcharter tekenen, moest LOKO dit voorleggen aan jullie?
'Het doopcharter beschrijft een doop waar wij ons totaal niet in thuis voelen. Er wordt gesproken over zaken als doopstoeten, schachtenverkoop en vuilmakerij. Dat zijn zaken waar wij niets mee te maken hebben. Bij ons is het een hele formele gebeurtenis. Ik zie niet hoe het doopcharter relevant is voor ons.'

'In 1968 verloor KVHV zijn functie als koepel'

Sam Stenuit, praeses KVHV

'Daarnaast onderhoudt het doopcharter, impliciet, het beeld van een studentendoop als iets vernederend. Wij vinden het een krachtiger signaal om "nee" te zeggen tegen een doopcharter dat daarvan blijft uitgaan. In plaats daarvan gebruiken wij als leidraad de blauwe bladzijden van de codex waarin een stijlvol studentenleven staat beschreven.'

Verhouding met het seniorenkonvent

Denk je dat het Seniorenkonvent (SK) het doopcharter zal tekenen? Hebben jullie daar iets over te beslissen?
'Historisch gezien is het KVHV begonnen als koepel voor alle Vlaamse studenten in Leuven, omdat het hier nog vol zat met Franstalige studenten. Onder het verbond ontstonden het seniorenkonvent en het faculteitenkonvent. Toen die in 1968 voorgoed uit Leuven verdwenen, was de grootste taak van KVHV volbracht. Zo verloor ze haar functie als koepel. Eind jaren 1970 is het KVHV geëvolueerd naar een eigen vereniging, en hebben we geen macht meer over het SK. De doopculturen verschillen dan ook van elkaar, dus het is niet aan ons om te beslissen of ze al dan niet het doopcharter zullen ondertekenen.'

Powered by Labrador CMS