artikel> Digitaal platform Leuven Helpt blijkt groot succes

Leuven verbindt in tijden van social distancing

Het coronavirus domineert al weken het nieuws met slechte statistieken, maar er is een keerzijde aan de medaille. Of in de woorden van burgemeester Ridouani: 'Ook een crisis kan mensen verbinden.'

Gepubliceerd

Zoek je zelf hulp of wil je hulp aanbieden, dan kan je terecht op het nummer 016 27 27 72 of via de site www.impactdays.be/leuvenhelpt.

Naar aanleiding van de coronacrisis en de daaraan verbonden strenge maatregelen ontwikkelde de Stad Leuven samen met de organisatie Give a Day het digitaal platform 'Leuven Helpt'. Het platform heeft als doel mensen die hulp nodig hebben in contact te brengen met vrijwilligers. Het initiatief schoot zijn doel niet voorbij en komt met 3322 reacties van 1490 vrijwilligers met gemak tegemoet aan de 120 mensen die tot nu toe om hulp vroegen. Dat lijkt niet bijster veel op 100 000 inwoners, maar de stad verwacht zich nog aan een stijging naarmate de crisis langer duurt.

Penvriend

Wanneer een Leuvenaar hulp nodig heeft, kan je bellen naar een centraal nummer en de medewerkers van de stad doen de rest. Leuven vindt het belangrijk om iedereen te bereiken met dit initiatief, ook de meest kwetsbaren: 'Ik heb brieven rondgestuurd naar alle tachtigplussers in Leuven, zodat ook zij weten waar ze terecht kunnen', verduidelijkt Ridouani.

'Alles gebeurt op basis van vertrouwen, want de personen die hulp zoeken hebben vaak ziekteverschijnselen'

Kato Verhoeven, studente Sociaal Werk UCLL

De hulpvragen zijn zeer uiteenlopend vertelt de burgemeester: 'Het gaat om te beginnen over de zeer praktische zaken zoals boodschappen doen of naar de apotheek gaan, maar evengoed wordt er gevraagd naar een babbel of een brief. Sommige mensen zijn eenzaam of angstig; het kan dan helpen om eens iemand te horen en het hart te kunnen luchten.'

Nadat het platform de vrijwilligers en hulpbehoevenden heeft verbonden, is het van belang onderling goede afspraken te maken. Dat zegt ook Kato Verhoeven, studente Sociaal Werk aan de UCLL, die zich inzet voor Leuven Helpt: 'Alles gebeurt op basis van vertrouwen, want de personen die hulp zoeken hebben vaak ziekteverschijnselen. Ik zet de boodschappen dus af voor de deur en communiceer verder via WhatsApp.'

Iedereen helpt: van psycholoog tot student

Naast de hulpvragen is ook de groep vrijwilligers zeer gevarieerd. Buurtwerkers, wijkagenten en sociale organisaties ondersteunen het platform. 'In de groep vrijwilligers zitten allerlei profielen, zelfs gespecialiseerde mensen zoals psychologen en sociaal werkers', legt Ridouani uit.

Ook studenten dragen hun steentje bij. Zo zetten naast Kato zich bijvoorbeeld studenten geneeskunde en verpleegkunde in voor het platform. Via Leuven Helpt worden ze naar zorginstellingen geleid. Daarnaast doet de KU Leuven mee door een bericht te verspreiden met de vraag naar studenten die kunnen babysitten op kinderen van ouders die in moeilijkheden zitten. 'Veel van mijn vrienden zetten zich in voor een van de initiatieven', vertelt Kato.

Wat hierna?

Na Leuven ging de bal aan het rollen voor de rest van het land. Het idee van een digitaal hulpplatform is ondertussen overgenomen door 170 andere steden en gemeenten. Ridouani is dan ook zeer trots op het werk dat zijn stad levert: 'Het hele opzet werkt enorm verbindend. Zelfs in een heel moeilijke tijd merk je dat mensen het beste van zichzelf geven.'

Ook wanneer dit alles voorbij is, kan het platform blijven bestaan om Leuvenaars te verbinden

Volgens menig viroloog is het einde van deze crisis nog niet in zicht en daar bereiden ze zich bij Leuven Helpt op voor. Ze zijn dan ook van plan het platform uit te breiden waar nodig. Maar ook wanneer dit alles voorbij is, kan het platform blijven bestaan om Leuvenaars te verbinden. 'Dit project bewijst dat samenwerking loont en dat er enorm veel solidariteit heerst onder de mensen. Ongelooflijk straf', concludeert Ridouani.

Powered by Labrador CMS