artikel> Doopcharter wordt aangescherpt

Studentenclubs gaan doopcharter ondertekenen

De studentenclubs verbinden zich ertoe het doopcharter te ondertekenen. Het huidige doopcharter wordt gewijzigd in samenspraak met de studentenvertegenwoordigers.

Gepubliceerd

Vorige week kwam een student om het leven tijdens de doop van de Antwerpse studentenclub Moeder Reuzegom. Eerder trok koepelorganisatie Seniorenkonvent de erkenning van de club in en inmiddels is de universiteit ook een tuchtonderzoek gestart naar de betrokkenen. Reuzegom zelf heeft zich inmiddels ontbonden, zo meldt VTM.

Vandaag werden de vertegenwoordigers van studentenkoepels Seniorenkonvent en Meisjesseniorenkonvent samengeroepen bij de rector om het doopcharter te ondertekenen. Ook studentenkoepel LOKO nam deel aan het gesprek. De rector convoceerde de vertegenwoordigers gisteravond, meteen na zijn terugkomst uit Japan. De bespreking begon met zenuwachtigheid, maar verliep verder zonder veel problemen; alle verenigingen verbinden zich tot het ondertekenen van het charter.

'Vanuit LOKO zullen we waken over de daadwerkelijke ondertekening en het naleven ervan in de praktijk'

Kenny Van Minsel, voorzitter LOKO

Om mistoestanden tijdens dopen te vermijden, voerde de KU Leuven in 2013 het zogenaamde doopcharter in, ten dele omwille van een uit de hand gelopen doop bij Reuzegom. Dat charter werd destijds door alle kringen van de Leuvense koepelorganisatie LOKO ondertekend. Een aantal studentenclubs, die als onafhankelijke verenigingen losstaan van LOKO, weigerden resoluut en bleven als zodanig niet gebonden aan deze regels. Zij zijn in tegenstelling tot de kringen niet afhankelijk van subsidies en de universiteit heeft dan ook weinig drukkingsmiddelen om het charter erdoor te duwen.

Het charter werd vandaag nog niet effectief ondertekend, wel is er een duidelijk engagement daartoe vanuit de vertegenwoordigers van de clubs. Het gaat om een licht gewijzigd document ten opzichte van het charter uit 2013. Het charter is opgesteld in naam van zowel KU Leuven als UCLL en LUCA School of Arts, maar de vertegenwoordigers van die laatste instellingen zaten vandaag niet mee aan tafel, daarom is de formele ondertekening uitgesteld. 'Vanuit LOKO zullen we waken over de daadwerkelijke ondertekening en het naleven ervan in de praktijk', vertelt voorzitter Kenny Van Minsel.

De clubs kregen een aangescherpt doopcharter voorgelegd, naderhand moet ook het huidige charter dat de faculteitskringen tekenden gewijzigd worden. ‘Na de examenperiode werken we verder om beide teksten op één lijn te brengen, in samenspraak met alle betrokken actoren’, vertelt rector Luc Sels. ‘Dit is een goed moment om de regels in hun totaliteit tegen het licht te houden. De clubs verbinden zich ertoe om de huidige tekst als kader te aanvaarden en alvast tot de finalisering daarvan geen ontgroeningsactiviteiten meer te houden.’

'Rond het mengen van stoffen en potentiële intoxicatie daardoor zijn er nu strengere bepalingen’

Luc Sels, rector KU Leuven

‘We staan open voor wijzigingen’, zegt Van Minsel. ‘Het document is ook erg verouderd, vooral qua taal. We willen die discussie graag openen. De kringen en andere erkende verenigingen hebben zich altijd geuit als zeer constructieve partners, hun dopen zijn een voorbeeld voor anderen. Ik denk dat we die houding naar waarde zullen kunnen schatten in de verdere bespreking.’

Een van die wijzigingen is dat het gebruik van slachtafval bij een studentendoop nu definitief verboden wordt. In het huidige doopcharter kon dat onder strikte afspraken nog wel. ‘Zoiets is niet meer van deze tijd’, zegt Sels. ‘Ook rond het mengen van stoffen en potentiële intoxicatie daardoor zijn er nu strengere bepalingen.’

Tuchtonderzoek

Over de tuchtsancties die de KU Leuven zou opleggen aan clubs die het charter niet zouden ondertekenen, bestond heel wat onduidelijkheid. In het verleden werd er immers ook al samengezeten met vertegenwoordigers van studentenclubs, zonder resultaat. 'Aan de rechtsgrond verandert er ook niets,' vertelt rector Sels. ‘We willen en kunnen geen tuchtsancties opleggen omdat iemand die tekst niet heeft ondertekend. Wat wij nu gesteld hebben, wat ook nieuw is in het debat en wat in het verleden wellicht te weinig naar voren kwam, is dat het charter een vertaling is van onze tuchtregeling die oproept tot eerbied voor de mens.’

‘We willen en kunnen geen tuchtsancties opleggen omdat iemand die tekst niet heeft ondertekend'

Luc Sels, Rector KU Leuven

Sels: ‘Elke student die zich inschrijft aan de universiteit verklaart zich akkoord met dit reglement. Als je het charter niet ondertekent, levert dat je niet meteen een sanctie op. Maar als je vervolgens een doopactiviteit ontwikkelt die buiten de regels van dat charter valt, dan val je natuurlijk in die tuchtsanctiesfeer.’

Het charter is vooral een extra slot op de deur, benadrukt Sels. ‘Als je kan aantonen dat je de nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen, zit je veiliger als er toch iets gebeurt. Dan heb ik het natuurlijk niet over wat nu is gebeurd, laat ons hopen dat zoiets nooit meer voorkomt.’

Nu loopt er een voorafgaandelijk onderzoek aan het tuchtonderzoek en wordt er met alle betrokkenen gesproken. Volgende week volgt naar alle waarschijnlijk een uitspraak over een voorstel van sanctie. ‘Dat kan gaan van blaam tot het wegsturen van studenten van de universiteit, maar daar kan ik nu niets over zeggen. Het is een complexe zaak en bij elke stap hebben de betrokkenen recht op verdediging.’

Het Seniorenkonvent wenste niet te reageren op ons verzoek.

Powered by Labrador CMS