artikel> Stad Leuven keurt aanvragen online cantussen niet goed

Zelfs online cantussen mogen niet doorgaan

Coronavrij cantussen? Dan toch niet online. Kringen en verenigingen die een online cantus wilden organiseren stoten sinds kort op een 'njet' van de Stad en politie.

Gepubliceerd

Nu de coronabesmettingen in het land weer toenemen, zoeken Leuvense studentenverenigingen en kringen naar alternatieve middelen om studentikoze activiteiten te laten doorgaan. Ook voor cantussen werden sinds september gretig Zoom-gesprekken opgestart. Niet naar de wens van de stad Leuven, zo bleek, die haar politiekorps opdroeg geen goedkeuring voor dit type evenementen te verlenen.

Een verrassing voor veel kringen en studentenverenigingen, die in de onlinecantus hét instrument zagen om een nieuwe generatie studenten veilig welkom te heetten. 'We merkten dat onze studenten het cantusgebeuren wel wat misten', verklaart Abraham Belderbos, preses bij ingenieurskring VTK. 'Een online cantus leek ons voor eerstejaars een leuke kennismaking met het studentenleven.'

'Sociale controle'

VTK diende een aanvraag voor het evenement in bij de Leuvense politie. Daar werd de online cantus uiteindelijk afgeschoten. De organisatie kreeg twee redenen mee: enerzijds dat de cantus voor ongecontroleerde en verspreide overlast kan zorgen en anderzijds dat het evenement kan aanzetten tot samenhokken.

Thomas Van Oppens, de Leuvense schepen voor Studentenzaken (Groen) verklaart: 'Dit had niets te maken met corona, maar alles met sociale controle. Hier riskeer je in de problemen te geraken als mensen alleen in hun kot drinken en er niemand is die zorg kan dragen voor die persoon indien die te veel drinkt.'

Online cantussen vinden wel niet plaats op het openbare domein. Kan de stad Leuven wel bepalen wat een student in zijn kot doet? 'Als er een organisator is, moet die wel zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen', aldus Van Oppens.

'Maar voor de duidelijkheid: ook als je onder vrienden zonder concrete organisator een cantus organiseert vinden wij dat nog niet gezond, noch wenselijk', stelt de schepen. 'Ik ben een grote voorstander van individuele vrijheden, maar voor nieuwe studenten vinden we sociale controle wel belangrijk.'

Als alternatief voor de cantus organiseerde VTK uiteindelijk een quiz rond cantussen, al begrijpt de kring wel de beslissing. 'Het was anderzijds wel jammer dat we tijdens de kiesweken wel een cantus konden organiseren. Toen zat iedereen natuurlijk wel echt thuis in volledige lockdown en niet verspreid over heel Leuven', aldus Belderbos.

Powered by Labrador CMS