Faculty Stars zoekt nieuwe uitstraling

Weinig studenten willen schitteren aan KU Leuven

23 november 2015
Artikel
Met Faculty STARs gaat de KU Leuven voor de vierde keer op zoek naar artistiek talent. Het blijkt niet gemakkelijk die sterren te vinden. Talent genoeg, maar het project worstelt met haar ui

Het concept van Faculty Student Artists in Residence (of kortweg Faculty STARs) is eenvoudig: vijftien faculteiten van de KU Leuven kiezen, in samenwerking met de Dienst Cultuur, een huiskunstenaar. Van schrijvers tot fotografen of muzikanten: iedereen is welkom. De winnaars krijgen in het tweede semester professionele coaching uit de Leuvense cultuursector.

Een studentikoos, creatief initiatief, maar toch kan het project rekenen op slechts 72 inschrijvingen. Bovendien zijn enkele faculteiten sterk ondervertegenwoordigd. Zo schreven zich bij Farmaceutische Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen slechts twee kandidaten in. Binnen de faculteit Rechtsgeleerdheid is Julie Nerinckx de enige kandidaat.

“Dat wil echter niet zeggen dat die ene kandidaat sowieso Faculty STAR wordt,” vertelt Kristien Jacobs van de Dienst Cultuur van de KU Leuven. “We hanteren een duidelijke ondergrens. Als die er niet is, gaan we met die boodschap naar de faculteit.”

“Het is jammer dat ik geen concurrentie heb, maar ik neem vooral deel voor de begeleiding,” zegt Julie. “Als ik het haal, ga ik als enige kandidate wel niet echt trots kunnen zijn op de titel, maar daar doe ik het ook niet voor.”

IDOOL

“De naam Faculty STARs hield mij in eerste instantie zelfs een beetje tegen,” gaat Julie verder. “De term stars heeft iets van een talentenjacht, zoals Idool.”

Ook vicerector Cultuur-, Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid aan de KU Leuven Katlijn Malfliet zou liever een andere naam voor het project bedenken: “Faculty STARs klinkt te commercieel en teveel in de richting van de gesofisticeerde sterrenwereld. Het probleem is dat we ondertussen al een traditie hebben opgebouwd met dat concept.”

“De naam hield mij wat tegen”

Julie Nerinckx, Kandidaat Rechten

Het logo, de sterren en de huidige website blijken een restant uit de samenwerking met een communicatiebureau van de KU Leuven. Jacobs van de Dienst Cultuur vertelt: “Het is tijd voor iets nieuws, meer hedendaags. Bovendien willen we de artistieke identiteit van Faculty STARs meer benadrukken, zodat die insteek duidelijker is voor ons doelpubliek.” De Dienst Cultuur hoopt op die manier ook die studenten te overtuigen voor wie de huidige look and feel er nog te commercieel uitziet.

Toch werd beslist nog even te wachten met een al te grote restyling. “We wisten dat er een nieuwe overkoepelende website aankwam voor cultuur aan de KU Leuven begin 2016 en dat we onze stijl anders daaraan opnieuw gingen moeten aanpassen,” licht Veronique Verbert van de dienst cultuur toe.

40.000 EURO

Momenteel bedraagt het totale budget voor de Faculty Stars tussen de 30.000 en 40.000 euro. De vraag is of zo’n investering voor slechts 72 studenten legitiem is. Vicerector Malfliet vindt echter dat de investering loont: “De geselecteerde student wordt een asset van de faculteit en kan zo in de kijker worden gezet.”

“Die ene star kan de hele faculteit verlichten”

Katlijn Malfliet, Vicerector Cultuurbeleid

“Bovendien gaat het niet om die ene star, maar om de manier waarop die student de hele faculteit kan verlichten. Dat kan gaan van de manier waarop de lege muren worden opgevuld tot hoe de universitaire gemeenschap geportretteerd wordt. Dat heeft een groot katalyserend effect,” benadrukt de vicerector.

Toch wil de Dienst Cultuur ruimte laten om die facultaire invulling van Faculty STARs eventueel te herdenken, in overleg met de betrokken partners. “Op zich is het geen probleem dat er een overwicht is aan deelnemers bij bepaalde faculteiten,” vertelt Jacobs, “maar het is spijtig dat je soms talent niet kan meenemen, als je gebonden bent aan de beperking van één student per faculteit. We willen er in elk geval voor zorgen dat er zo weinig mogelijk talent verloren gaat,” sluit Verbert zich daarbij aan.

Op website van Faculty Stars kan je de inschrijvingen en laureaten van nabij volgen.