Gebeten door natuurbeheer: BiTe - Biodiversiteitsteam Leuven

KU Leuven organiseert extra-curriculaire activiteiten rond natuurbehoud en biodiversiteit

25 februari 2019
Artikel
Auteur(s): Ruben Algoet
Tussen een collectie van Belgische soortenrijkdom verrijkt BiTe het aanbod aan natuuractiviteiten voor de Leuvense student en de praktijkervaring van het biologisch curriculum.

In het Plantkundig Instituut verwelkomde afgelopen dinsdag het nieuwe biodiversiteitsteam van Leuven, BiTe, voor het eerst geïnteresseerden om kennis te maken met hun programma. Twee afdelingen van de KU Leuven (Bos, Natuur en Landschap in samenwerking met Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud) hebben de handen in elkaar geslagen om studenten en personeel wegwijs te maken in de wereld van natuurbehoud.

De infomarkt

De specimencollecties van het departement Biologie worden tijdens de infomarkt tentoongesteld, om de biodiversiteit van ons land waarrond het team werkt in de verf te zetten. Zowel kastenvol inheemse insecten, amfibieën en planten, als stukken grond uit enkele unieke bodems zijn te bewonderen, met bijbehorende uitleg door de leden van het biodiversiteitsteam. Een indrukwekkende verzameling, die de misschien onverwachte rijkdom van de Belgische natuur beaamt, en ook confronteert, want ook de bedreiging van de soortenrijkdom in België wordt duidelijk gemaakt. 

Het team en zijn plan

BiTe’s agenda biedt echter meteen mogelijkheden om een steentje bij te dragen aan het redden ervan. In het aanbod vind je bijvoorbeeld het beheerwerk in het Hagelandse Vorsdonkbos. Ook andere activiteiten in het veld zijn beschikbaar voor deelnemers aan BiTe’s programma: een florawandeling, excursie, en dergelijke.

Eén van de voornaamste ontstaansredenen van BiTe is de moeite waarmee soortenkennis, landschapsecologie en veldwerk in het curriculum van studenten Biologie en Bio-Ingenieur gepast raken

Het doel van het biodiversiteitsteam is echter niet enkel gericht naar enthousiaste leken. Eén van de voornaamste ontstaansredenen van BiTe is de moeite waarmee soortenkennis, landschapsecologie en veldwerk in het curriculum van studenten Biologie en Bio-Ingenieur gepast raken. Vandaar zijn de extra-curriculaire activiteiten van het team ook een mogelijkheid tot meer stof en inhoud op dat vlak, onder meer voor studenten die op hun honger blijven zitten waar het aankomt op praktische biologische kennis. Een gegeven dat, volgens zowel leden van BiTe als enkele aanwezige studenten, momenteel ontbreekt in de opleiding.

Het BiTe Biodiversiteitsteam werkt samen met organisaties als Natuurpunt, en kan teruggevonden worden op hun facebookpagina, waar ook een overzicht van de geplande evenementen beschikbaar is.