Stakingen zijn geen geldig excuus bij examenstress

"Bij 10.000 examens per dag heeft de staking een groter effect"

02 juni 2016
Artikel
Auteur(s): Margot De Boeck
De stakingen op het spoor bemoeilijken heel wat verkeer en vallen middenin de periode van thesisdeadlines. Een staking is echter geen evident excuus voor een te laat ingediend eindwerk.

"Bij 10.000 examens per dag heeft de staking een groter effect"

Joris Gevaert, voorzitter Stura

“Ik zit al van zondag in Leuven zodat ik vrijdag mijn paper zeker kan indienen,” zegt de West-Vlaamse geschiedenisstudent Naomi half grappend. Al lijken haar schijnbaar extreme voorzorgsmaatregelen niet helemaal ongegrond: ook woensdag was het treinverkeer nog steeds verstoord door een wilde staking in Wallonië.

“Studenten studeren graag thuis om dan op de dag van het examen naar Leuven te komen. Als dat niet gaat met de trein en je moet op zoek naar een alternatief zorgt dat voor overbodige stress,” analyseert Joris Gevaert, voorzitter van de Studentenraad KU Leuven.

In het algemeen is een staking geen geldig excuus voor een te laat ingediende thesis of niet afleggen van een examen. In bepaalde gevallen kan het wel, al moet er dan wel een duidelijke situatie van overmacht zijn.

“Als je weet dat de treinen morgen niet rijden, kan je alternatieve manier zoeken om in Leuven te geraken. Bij een wilde staking is dat minder het geval,” licht vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink toe.

Met de fiets uit Poperinge

Gosselink wijst op de verschillen van iedereens situatie: “Je kan bij een wilde staking niet verwachten dat iemand met de fiets uit Poperinge naar Leuven komt. Al is het belangrijk dat je steeds maatregelen neemt om de faculteit op voorhand te laten weten dat je er niet raakt. Een geplande staking kan niet als excuus gebruikt worden om je thesis later in te dienen.”

De Studentenraad en het rectoraat hebben nog geen klachten ontvangen van studenten. De Sturavoorzitter heeft een aantal vrienden die naar Leuven carpoolden tijdens de staking, zoals de Studentenraad dat heeft opgeroepen. Gevaert besluit: “Volgende week zijn er 10.000 examens per dag. Op zo’n moment kunnen onaangekondigde stakingen een veel groter nefast effect hebben.”