Uitkijken naar de zesde beiaardcantus

Tussen strontstroom en sloten bier

13 februari 2017
Artikel
Auteur(s): Brecht Castel
Op 29 maart zullen 4.000 studenten verzamelen op het Ladeuzeplein voor een massacantus onder begeleiding van de beiaard en een orkest. De geschiedenis van de beiaardcantus is jong, maar geurrijk.

De beiaardcantus is een begrip bij de Leuvense student. Zo laafde de vijfde beiaardcantus in 2014 3.600 dorstige studenten met 15.000 liter bier. Dit jaar verdelen de studentenkringen 4.000 tickets aan hun leden. Hoe de verdeling juist zal verlopen, is nog niet beslist. ‘Wel zijn er al wedstrijden op Facebook om gratis tickets te bemachtigen’, vertelt Lars de Smedt, die voor de Leuvense Kringorganisatie LOKO de zesde beiaardcantus organiseert.

De geschiedenis van de cantus in het Vlaamse studentenleven begint al in het interbellum, maar de beiaardcantus is een redelijk recent fenomeen. De massacantus op het Ladeuzeplein ontstond in 2000 naar aanleiding van het feestjaar voor de 575ste verjaardag van de KU Leuven.

Veerle Vanvoorden, ex-preses van LBK, organiseerde die eerste editie: ‘Tijdens de cantus heb ik misschien één pintje gedronken, want ik moest alles coördineren. Heel die avond is een grote waas.’

Diarreedreef

Toch is er één anekdote die Veerle zich nog levendig herinnert. ‘In het organisatiecomité was er veel discussie geweest over het aantal toiletten. Uiteindelijk hebben die de capaciteit niet kunnen slikken waardoor een sanitaire leiding sprong. Zo ontstond er, tijdens de cantus, plots een ‘strontstroom’ die van het Ladeuzeplein naar de Bondgenotenlaan liep.’

‘Het was mijn man die met zijn blote handen heeft geprobeerd om de leiding weer aaneen te krijgen’, bulderlacht Veerle. Het mag duidelijk zijn dat liefde niet alleen door de maag gaat, maar ook door de rest van het spijsverteringsstelsel. De diarreedreef werd gelukkig snel opgeruimd door de spuitgasten van de Leuvense brandweer.

'Tijdens de cantus ontstond plots een ‘strontstroom’ die van het Ladeuzeplein naar de Bondgenotenlaan liep'

Veerle Vanvoorden, organisator eerste beiaardcantus

Veerle heeft het organiseren nog altijd in de vingers, want ze werkt nu als projectmanager voor een farmaceutisch bedrijf: ‘Als ik een voorbeeld geef over risicoanalyses en hoe je er in de praktijk ver naast kunt zitten, vertel ik dat sanitaire verhaal aan mijn collega's.’

Hoewel de beiaardcantus in 2000 als eenmalig evenement was bedoeld, werd de beiaardcantus toch een traditie. Voor de verhalen van de zesde editie is het aftellen naar 29 maart.

De Muntstraatdeal

Op de gesprongen leiding na, was de eerste beiaardcantus een groot succes van samenhorige gezelligheid. Helaas was het evenement bedoeld om eenmalig te zijn. ‘Al snel daarna gingen er bij de studenten echter stemmen op om een tweede editie te organiseren. Het was in het begin niet makkelijk om de stad en de universiteit hiervan overtuigd te krijgen’, vertelt Dieter Vantendeloo, de ex-preses van VRG die de tweede beiaardcantus organiseerde.

Ook de brouwer moest in 2003 opnieuw overtuigd worden. Bij de eerste beiaardcantus leverde die de helft van de vaten gratis. ‘Toen LOKO Inbev (het huidige AB Inbev, de brouwer van Stella Artois, red.) contacteerde voor de tweede editie, wilden ze maar een op vijf vaten gratis geven. Dan zou het financieel zeer moeilijk worden om een nieuwe beiaardcantus te organiseren’, vertelt Dieter.

‘Dan zijn we bij de toenmalige algemeen beheerder van de KU Leuven, Vic Goedseels, gaan aankloppen. Hij organiseerde een etentje in de Muntstraat met twee mensen van LOKO en de commercieel directeur van Inbev België. Goedseels heeft toen gewoon één zinnetje gezegd: ‘Zeg, voor die beiaardcantus, jullie doen toch hetzelfde als vorige keer, hè?’ Waarop de directeur van Inbev zei: ‘Ja ja, uiteraard, geen probleem.’ Voor de rest is er tijdens heel dat etentje niet meer veel over de beiaardcantus gezegd. Het was beklonken.’

Bierdiefstal

De lichte euforie na dat etentje viel op de cantus zelf wat in het water door hondenweer en hevige wind. ‘Door die wind droeg het geluid heel ver en kreeg de politie klachten over geluidsoverlast van mensen in Heverlee! We moesten de cantus van de politie om 22 uur al stilleggen, maar hebben het toch nog tot 23 uur kunnen uitzingen’, herinnert Dieter zich.

'Door de wind droeg het geluid heel ver en kreeg de politie klachten over geluidsoverlast van mensen in Heverlee'

Dieter Vantendeloo, organisator tweede beiaarcantus

‘Achteraf heeft iemand van de politie mij gezegd dat ze er geen te lang verslag van zouden maken. Ze hebben dat toen met de mantel der liefde bedekt om latere beiaardcantussen nog mogelijk te maken.’

In 2003 was er ook een heuse bierdiefstal, maar omdat de politie wellicht te druk bezig was met de klachten van geluidsoverlast sprong iemand van LOKO met een fluohesje in de brand. ‘Na de cantus probeerden drie studenten een vol vat over de Herashekken te tillen met hulp aan de andere kant van het hek. Toen ze werden geklist hebben ze dat vat losgelaten en is dat op de voet gevallen van de persoon die aan de andere kant stond. Als ik het mij goed herinner, is die ook nog naar het ziekenhuis moeten gaan’, vertelt Dieter.

Welke heroïsche verhalen de zesde editie van de beiaardcantus zal opleveren weten we op 29 maart 2017 of misschien pas jaren later, als de omerta wordt doorbroken.