VVS krijgt bolwassing op AV

Communicatie en inname standpunten zwaar gehekeld

30 november 2014
Artikel
Auteur(s): Korneel De Schamp
De Leuvense studentenvertegenwoordigers riepen de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) vrijdag ter verantwoording. De studentenraad KU Leuven had problemen met hun communicatie en standpuntinname.

VVS overkoepelt 23 Vlaamse studentenraden, en vertegenwoordigt de studenten dus op Vlaams niveau. De Studentenraad KU Leuven is de grootste van die 23 studentenraden, en had al even problemen met de werking van VVS. In een brief naar de Raad van Bestuur hekelde de Studentenraad vooral de standpuntinname van de koepel. Zo zou het bestuur standpunten innemen zonder een raadpleging van de algemene vergadering van VVS, waar vertegenwoordigers van de 23 studentenraden zetelen. Een anoniem lid van de AV van de Studentenraad KU Leuven is hard. “VVS consulteert haar AV nauwelijks voor ze een mening de wereld in stuurt.”

Daarnaast werd ook de communicatie - zowel intern als extern - sterk gehekeld. In de brief stond dat al duidelijk te lezen. “Het gebrek aan respect voor haar democratisch beslissingsorgaan en het tekort aan vertrouwen valt volgens ons nog het meest van al te merken in de rampzalige communicatie binnen VVS.” Aan het einde van de brief werd VVS uitgenodigd om de kritiek te counteren op een Algemene Vergadering van de Studentenraad.

Facebooktraining

Dat gebeurde vorige vrijdag. Tijdens een woelige zitting probeerden VVS-voorzitter Bram Roelant en RvB-lid Gert-Jan Sprangers zich staande te houden tegenover de collectieve woede van de facultaire studentenvertegenwoordigers. Meteen werd gezwaaid met Facebookposts op de VVS-pagina. Ze postten bijvoorbeeld kritische artikels over de CSE-grens van de KU Leuven (zie Veto 4108, red.), terwijl de VVS-AV daar nog geen standpunt had over ingenomen. Ook deelde VVS het bericht van LOCO Leuven (zie artikel op veto.be, red.), terwijl de Leuvense studenten daar net niet over te spreken zijn. Roelant gooide olie op het vuur door te beweren dat Facebook geen officieel communicatiemiddel was, wat een golf van verontwaardiging opleverde.

"Bram Roelant zou beter de studentenraden nahollen in plaats van de pers"

Anoniem lid van de AV

“Ze zeggen dat hun Facebookpagina enkel ter info is, maar er zitten wel degelijk verborgen meningen in de berichten. Als ze daarop worden gewezen, schuiven ze de verantwoordelijkheid af op hun stafmedewerkers. Dat is echt not done,” vertelt hetzelfde AV-lid.

Daarnaast werd de communicatie van Roelant in de pers gehekeld. “Bram antwoordt altijd in de pers, zelfs als er nog geen standpunt op zijn AV is gekomen. “Geen commentaar” behoort blijkbaar niet tot zijn vocabularium. Hij zou beter de studentenraden nahollen in plaats van de pers,” vertelt de AV’er.

Een ander AV-lid vult aan: “Het is steeds Bram die in de media komt met statements die niet gestemd zijn op een VVS-AV. Daardoor komen wij altijd in verlegenheid.” Dat de communicatie beter kon, was ook de mening van de rest van de Algemene Vergadering, die opriep tot een mediatraining voor de Raad van Bestuur. Ook tips voor degelijk Facebookgebruik werden overgemaakt aan Roelant en Sprangers.

Statutenwijziging

Bovendien kwam er ook kritiek op de functie van Sprangers. Het anonieme lid van de AV is duidelijk: “Gert-Jan is niet verkozen voor zijn huidige functie. Hij heeft zijn functieomschrijving veranderd zonder de toestemming van de VVS-AV. In die functie legt hij duidelijk niet de vereiste competenties aan de dag.”

VVS verdedigde zich door te stellen dat deze functiewijziging correct is volgens de statuten, maar beloofde wel een aankomende wijziging zodat dit in de toekomst niet meer kan. Roelant en Sprangers sloegen uitgebreid mea culpa en beloofden beterschap. Ze bedankten de AV voor de uitgebreide feedback.

“VVS consulteert hun AV nauwelijks voor ze een mening de wereld in sturen”

Anoniem lid van de AV

Sommige AV-leden proberen positief naar de toekomst te kijken. Marijke Vanderschot, onderwijspreses van rechtenkring VRG, vertelt: “Ik apprecieer dat ze de moeite nemen om naar de AV te komen. Dat toont hun goede wil. De wijziging van hun statuten lijkt me alvast een stap in de goede richting. Ik hoop dat ze de gegeven tips meenemen en de relatie met de KU Leuvenstudenten terug op het goede spoor brengen.”

Een anonieme AV'er ziet het iets minder rooskleurig: “Ik ben blij dat ze gekomen zijn, maar er was natuurlijk veel gezever over "we zullen het nooit meer doen". Ik hoop dat dit een sterk signaal was, en dat ze hopelijk meer gaan nadenken. De statutenwijziging wordt alvast heel belangrijk.”

Of de Studentenraad verdere stappen zal ondernemen, is nog niet duidelijk. Opvallend is dat de vroegere Leuvense studentenraad LOKO een tiental jaar geleden al eens uit VVS stapte (zie Veto 3312).

De argumentatie toen was zeer gelijklopend: “De Algemene Vergadering (van VVS, red.) die bestaat uit de verkozen vertegenwoordigers van de Vlaamse studenten, kan quasi geen sturing geven aan de standpunten die worden ingenomen. De Algemene Vergadering wordt in deze optiek steeds vaker herleid tot een controleorgaan in plaats van een echte ontmoetingsplaats voor studenten.” Of het deze keer zo ver zal komen valt af te wachten.