recensie> Filmrecensie

American Honey: 'We explore, like, America. And party'

Met 'American Honey' levert Andrea Arnold haar vierde langspeelfilm af. Een verhaal over een minder geziene kant van de American dream, met een uitstekende Sasha Lane en een ontketende Shia LaBeouf.

Gepubliceerd

Het verhaalvan American Honey is gemakkelijk samen te vatten: de 18-jarige Star laat haarjongere broer en zus achter bij haar moeder om een groep rondtrekkende magazineverkoperste vervoegen, aangevoerd door de charismatische Jake. Veel meer dan een verhaalte vertellen, lijkt Andrea Arnold ons echter in een bepaalde sfeer te willenonderdompelen.

In de geestvan een beeld dat meert dan duizend woorden zegt, laat ze de camera gewilligwat langer hangen dan de scène nodig heeft.Het volgen van een nachtvlinder die een gordijn opkruipt, een schildpad diezijn weg baant naar het water. Beelden die op zich weinig zeggen krijgen door decontext een diepere betekenis die de gevoelens van de personages beteruitdrukken dan een gefabriceerde dialoog. De dialogen die wel in de filmaanwezig zijn – waarvan demeeste geïmproviseerdzijn door de cast – zijn enormorganisch, waardoor het soms lijkt alsof een onzichtbare cameraploeg eendocumentaire maakt.

Dat allebeelden met een handcamera gefilmd zijn, en dat Arnold veelvuldig gebruik maaktvan – somsongemakkelijk – dichteclose-ups, versterkt de inclusie van de kijker in het verhaal. We zittenletterlijk op de huid van Star doorheen deze film. We zijn geen toeschouwers,maar medeplichtigen in de diefstallen, geliefden in de seksscènes – die overigens heel realistischworden voorgesteld, zonder obsceen te zijn – en delen in de klappen op Losers Day.

Dat die personages levensecht lijken, is vooral de verdienste van de onervaren cast, met als orgelpunt Sasha Lane, die met Star probleemloos een complex personage neerzet. Met haar mannelijke tegenspeler zien we een voortreffelijke Shia LaBeouf die zijn Transformers-dagen lang achter zich gelaten heeft en het hoge niveau haalt dat hij ook in Fury liet zien.

Vet op de soep

De vrienden – als we ze al vrienden kunnen noemen – die Star maakt in de groep, blinken vooral uit in oppervlakkigheid. Dat lijkt echter een bewuste keuze van Arnold, om de aantrekkelijkheid van deze vrijheidsdroom wat in te perken. Dat Stars keuze om haar familie achter te laten en resoluut voor eigen geluk te kiezen, ook mindere kanten heeft, wordt naast de oppervlakkigheid ook benadrukt door de herhaaldelijke langdradige scènes in de auto wanneer de verkopers van stad naar stad trekken.

Daar knelt ook het schoentje van deze film. Met haar 163 minuten is American Honey uiteindelijk ruwweg een halfuur tot drie kwartier te lang. De visuele aantrekkelijkheid en rauwe manier van emoties brengen geven indicaties van een zeer degelijke film, al kan de kijker zich niet van de indruk ontdoen dat er nog te veel vet op de soep ligt, dat er niet genoeg polijstwerk aan te pas is gekomen.

American Honey is een interessante visie op een onderbelicht aspect van de Amerikaanse maatschappij, die geloofwaardig neergezet wordt door een onervaren cast, maar die iets te lang aansleept om de kijker voor de volledige lengte te boeien. De doorsnee Kinepolisganger kiest misschien beter voor een meer plot-gedreven verhaal, maar de liefhebber van rauwe en visueel aantrekkelijke cinema zal niet ontevreden huiswaarts keren.

American Honey draait dagelijks in Cinema Zed tot 28/02. Voor het exacte uur, zie http://www.cinemazed.be

Powered by Labrador CMS