artikel> Studenten van uiteenlopende faculteiten zouden standaardpakket kunnen opnemen

Brede kunstenminor in de maak

Er wordt nagedacht over een brede minor in de kunsten. LUCA School of Arts en de KU Leuven slaan de handen nog iets inniger in elkaar.

Gepubliceerd

Er bloeit iets tussen de KU Leuven en LUCA School of Arts. Er wordt namelijk gewerkt aan een minor in de kunsten, waardoor studenten van verschillende faculteiten de optie zouden krijgen om een gestandaardiseerd pakket aan kunstvakken op te nemen.

Een gemengde werkgroep met vertegenwoordigers van LUCA en KU Leuven werkt aan de verschillende implementatiestappen. Het is nog een work in progress – de minor is nog niet voor volgend jaar - maar langs beide zijden is er veel enthousiasme voor het project. Het is de ambitie om de minor op termijn universiteitsbreed uit te rollen.

Geen extra diploma

De combinatie heeft niet tot doel om tot twee diploma's te leiden. Algemeen directeur van LUCA Simon Van Damme: 'Het is vooral de bedoeling om aan een interesse tegemoet te komen.' Voor zogenoemde 'dubbeltalenten', studenten die verschillende richtingen willen combineren, vormt deze minor dus niet de oplossing.

'Een kleine groep studenten probeert vandaag twee richtingen te combineren, bijvoorbeeld door een programma te spreiden, maar dat is niet te vergelijken met een minor', licht Van Damme toe. Of studenten voor de minor zullen kunnen kiezen in de bachelor- of masterfase, is nog niet duidelijk.

In kinderschoenen

Ook op andere vlakken staat het idee nog in zijn kinderschoenen; nog lang niet alle vragen zijn weggewerkt. Van Damme legt uit: 'Enerzijds moet er in de huidige curricula een venster gecreëerd worden om in te bouwen.' Dat is niet gemakkelijk aangezien richtingen niet zomaar vakken kunnen wegknippen zonder dat de samenhang daarmee in gedrang komt.

'Met een klein aantal studiepunten moet een haalbaar, interessant pakket worden samengesteld'

Simon Van Damme, algemeen directeur LUCA

'Anderzijds moet er ook een interessant keuzepakket worden samengesteld.' Dat laatste is om dezelfde reden niet evident: ook de kunstvakken maken deel uit van een groter geheel, en moeten buiten die omkaderende context zinvol blijven. 'Met een klein aantal studiepunten moet een haalbaar, interessant pakket worden samengesteld.'

Geschiedenis van samenwerking

Die intense samenwerking komt niet uit de lucht gevallen. Van Damme: 'LUCA werkt al twintig jaar nauw samen met de KU Leuven. Vorig jaar zijn we gestart met het artistiek onderzoek samen te brengen in een nieuwe, geassocieerde faculteit, en daaruit groeide het idee dat er ook potentieel in zat voor studenten.'

Op niveau van opleidingsonderdelen bestaat er al een kruisbestuiving. Studenten muziektherapie vinden aansluiting bij richtingen als geneeskunde of psychologie, en omgekeerd nemen studenten in educatieve masters aan de universiteit ook vakken op aan LUCA.

Anderhalf jaar geleden zijn er gesprekken gestart tussen de letterenfaculteit en LUCA. Vicedecaan onderwijs aan de faculteit Letteren Liesbet Heyvaert vertelt: 'We hebben kunstvakken ingebed in onze programma's zodat studenten er ook toegang tot zouden krijgen.' Dat gebeurde in keuzeblokken van twee masteropleidingen, de master kunstwetenschappen en de master culturele studies. 'Door corona hebben dit jaar maar enkele studenten de vakken kunnen opnemen, maar het kader is nu wel gecreëerd.'

'Vakken van LUCA vormen een meer praktijkgerichte aanvulling op ons aanbod'

Liesbet Heyvaert, vicedecaan onderwijs faculteit Letteren

Na die wederzijdse openstelling voor studenten, is standaardisering nu dus de volgende stap. Er wordt gezocht naar een artistiek standaardpakket, een soort basiscursus, die interessant is voor elke student. Voordeel zou de standaardisering zijn, waardoor studenten niet meer zelf op zoek moeten gaan naar mogelijke combinaties.

Standaardisering, maar geen perfectie

Garanties voor perfect passende uur- en examenroosters zijn er niet, maar er zal wel gestreefd worden naar een studentvriendelijk model. Van Damme: 'Zodra combinaties openstaan voor studenten uit verschillende richtingen, zal het organisatorisch nooit perfect zijn voor al die studenten: dat is de eigenheid van een flexibel curriculum.'

Wel zal geprobeerd worden om zo snel mogelijk transparantie te bieden zodat studenten zelf kunnen bepalen of de minor voor hen haalbaar is. Niet enkel overlappende uren, maar ook spreiding over verschillende campussen kan de haalbaarheid parten spelen. 'We zien wel dat studenten bereid zijn de verplaatsing te maken voor een interessant aanbod', nuanceert Van Damme.

Enthousiasme wordt alvast verwacht. 'We hebben al interesse gemerkt bij de studenten voor de vakken uit LUCA', vertelt Heyvaert. 'Ze vormen een meer praktijkgerichte aanvulling op ons aanbod.'

Powered by Labrador CMS