artikel> Stadsbestuur werkt aan Leuvense cultuurtempel

Leuven plant nieuwe grote podiumkunstenzaal

Leuven wil in 2020 starten met de bouw van een nieuwe grote podiumkunstenzaal. Wie de zaal zal beheren en wat de gevolgen zijn voor de huidige culturele infrastructuur is nog onduidelijk.

WTF? Hertogensite

De geplande Hertogensite moet er komen tussen de Brusselsestraat, de Minderbroedersstraat en de Kapucijnenvoer waar zich momenteel de ziekenhuizen Sint-Rafaël en Sint-Pieters bevinden. De site zal in de eerste plaats dienen als woonwijk, maar krijgt ook andere gemeenschapsfuncties. De podiumkunstenzaal komt er aan de Romaansepoort in de Brusselsestraat.

Met relatief nieuwe spelers zoals Het Depot en OPEK zet het stadsbestuur al enkele jaren actief in op nieuwe culturele infrastructuur. Toch blijft er één prangende leegte: Leuven mist een grote podiumkunstenzaal.

Op de nieuwe Hertogensite (zie kader), waar nu nog het oude Sint-Pietersziekenhuis staat, wil schepen van cultuur Denise Vandevoort (sp.a) daar verandering in brengen: “Tegen 2020 hopen we de eerste steen van die nieuwe podiumkunstenzaal te leggen. Deze legislatuur doen we het voorbereidende werk.”

"We hopen in 2020 de eerste steen te leggen ” ​

Denise Vandevoort, schepen van cultuur

Volgens het opgestelde masterplan, zal die nieuwe cultuurtempel worden opgedeeld in twee zalen: een grote zaal van 1000 zitjes en een kleinere zaal voor 400 toeschouwers.

De Schouwburg op de Bondgenotenlaan, de grootste Leuvense zaal, voldoet qua publiekscapaciteit namelijk niet voor grotere producties.

Yves Gasia, zakelijk leider van 30CC, die de Schouwburg beheert, legt uit: “We hebben uiteindelijk maar 500 echt goede plaatsen en die verkopen gemakkelijk uit.”

Anderzijds wijst Gasia ook op de technische beperkingen van de Stadsschouwburg: “De scène-opening en -oppervlakte zijn te klein voor grotere producties. Bijvoorbeeld voor hedendaagse dans, opera’s, musicals of symfonische orkesten.”

Beheersvorm

Alle culturele spelers zijn vragende partij voor een grotere podiumkunstenzaal. Over de praktische uitwerking van de nieuwe infrastructuur is de kogel echter nog lang niet door de kerk. Daar zit het stadsbestuur nog in een ontwikkelingsfase. Ondertussen tikt de klok naar de verkiezingen van 2018 wel vlijtig verder.

Een concrete denkpiste die op dit moment wel al op tafel ligt, is dat cultuurcentrum 30CC, samen met de stad, het beheer op zich zal nemen. Denise Vandevoort (sp.a), schepen van cultuur, licht toe: “Wat betreft het beheer van de site, is de belangrijkste rol momenteel weggelegd voor de Dienst Cultuur van de stad en 30CC.”

“We zijn zeker kandidaat,” bevestigt Gasia, “maar het is te vroeg daar nu al uitsluitsel over te bieden. Er moet verder gekeken worden naar hoe 30CC zelf zal evolueren en of er geen andere beheersvorm nodig is.”

Stijn Devillé, artistiek leider van het nieuwstedelijk, heeft echter zijn twijfels bij het huidige voorstel: “Ik denk dat de podiumkunstenzaal beter een autonome instelling zou worden. Er gaan andere beleidskeuzes moeten worden gemaakt dan in een cultuurcentrum.”

Mike Naert, algemeen directeur van Het Depot, sluit zich daarbij aan: “Het gaat over een andere dimensie dan wat 30CC nu beheert. Als je het verhaal ook financieel wilt waarmaken, zal de zaal commercieel geëxploiteerd moeten worden. Dat vereist een andere organisatie. Eender wie het doet, zal van begin af aan in het verhaal moeten worden betrokken.”

“De podiumkunstenzaal zou beter een autonome instelling worden"

Stijn Devillé, artistiek leider het nieuwstedelijk

Amateurkunsten

Ook wat over de impact op de programmatie van de schouwburg, is nog nog weinig duidelijkheid. “Die zal natuurlijk meer voor kleinschaligere producties worden gebruikt, zowel door 30CC als door andere organisaties,” zegt Gasia. “Dat maakt dat er meer ruimte zal zijn voor bijvoorbeeld amateurverenigingen.”

Schepen Vandevoort benadrukt echter dat de programmatie niet enkel zal worden opgevuld met amateurkunsten: “Je moet niet enkel het onderscheid maken tussen amateurverenigingen en professionele opvoeringen. De sfeer van de zalen is ook een beslissende factor.”

Ook Devillé is geen voorstander om de zaal toe te spitsen op het verenigingsleven: “Er zijn op dit moment geen amateurgezelschappen die de capaciteit van de schouwburg aankunnen. Bovendien vraagt de schouwburg met al zijn balkons en uitgangen om veel personeel. Dat is niet voor de hand liggend voor niet-professionele gezelschappen.”

Het uitbaten van de schouwburg blijft in elk geval wel in handen van 30CC, benadrukt Gasia. "Het is zeker niet de bedoeling de zaal aan haar lot over te laten."

Autoluwe tempel

Een belangrijke kanttekening bij de nieuwe podiumkunstenzaal is het nieuwe circulatieplan dat vorige week werd voorgesteld. Het stadsbestuur wil de binnenstad autoluw maken. Ook de Brusselsestraat zou deels eenrichtingsverkeer worden. De grote vraag is wat er zal gebeuren met het extra autoverkeer dat door de komst van de grote zaal naar de binnenstad zal worden geleid.

"Grote cultuurhuizen doen de horeca leven"

Mike Naert, algemeen directeur Het Depot

Vandevoort heeft er echter alle vertrouwen in dat de geplande Bruulparking met een capaciteit van 600 plaatsen dat probleem zal oplossen. “Ik ben er bovendien zeker van dat het publiek voor cultuur zich ook op andere manieren verplaatst,” nuanceert de schepen.

Mike Naert is in elk geval een groot voorstander dat de nieuwe zalen in het stadscentrum zullen worden gebouwd: “Grote cultuurhuizen zorgen ervoor dat ook de omliggende horeca leeft. Het verhoogt bovendien de aantrekkelijkheid van je stad.”

Het blijft dus voorlopig nog koffiedik toekijken wat de de concrete uitwerking van de nieuwe Leuvense cultuurtempel zal opleveren. Het Leuvense stadsbestuur heeft in elk geval nog een stevige boterham aan vragen te verteren voor de verkiezingen van 2018.

Powered by Labrador CMS