reportage> Tijdelijke tentoonstelling brengt moderne kunst naar Rechtenfaculteit

M - Museum vindt onderdak in De Valk

Opmerkzame of vlijtige rechtenstudenten hebben het vast al gemerkt - De Valk en de bibliotheek zijn plots heel wat kunstwerken rijker.

Praktisch: Entre nous quelque chose se passe … is nog tot en met 9 juli te bezichtigen in de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid. Openingsuren: van maandag t/m donderdag van 9 tot 23u, vrijdag van 9 tot 21u en zaterdag van 10u tot 18u. Diverse woensdagen gratis rondleidingen van 12u30 tot 13u30, reserveren niet vereist.

Nu M-museum gesloten is tot juni voor een complete heropwaardering van de vaste collectie, organiseert het enkele tentoonstellingen op verschillende locaties in de stad om die periode enigszins te overbruggen. Een van die locaties is De Valk, de habitat van de rechtenstudenten. Daar strijkt nog tot 9 juli de tentoonstelling Entre nous quelque chose se passe … neer.

Op zich is de keuze voor De Valk weinig verrassend: reeds sinds 2013 organiseert de KU Leuven tijdelijke tentoonstellingen in het gebouw van de faculteit Rechtsgeleerdheid. Toch is het niet evident om ook effectief te exposeren in De Valk.

‘Het gebouw vormt het absolute tegenovergestelde van de gangbare white cube zalen waarin hedendaagse kunst doorgaans te zien is’, aldus Valerie Verhack, curator van de tentoonstelling. ‘De werken komen terecht in een semi-openbare ruimte: een functionele context waar boekenrekken en leesmeubilair slechts een beperkte vrije ruimte laten voor kunst. Anderzijds is het potentieel van de site, met zijn lange openingsuren en grote instroom van studenten, ook bijzonder groot.'

Wat er te zien valt

Het resultaat is een tentoonstelling die zich uitspreidt over de verschillende verdiepingen van De Valk, en ook de lege muren van de rechtenbibliotheek zelf inpalmt. Entre nous quelque chose se passe … kan letterlijk gelezen worden als een metafoor voor het verzamelen van kunst of het tentoonstellen ervan’, zegt Verhack. ‘Alle werken suggereren een spanning of dualiteit. Als toeschouwer word je uitgedaagd om je bewust te worden van je eigen gedrag.’

Zo is er het videowerk van Ria Pacquée, waar de tentoonstelling haar naam aan ontleent, dat de publieke ruimte in nieuw licht weergeeft. Ook David Claerbout onderscheidt zich met een videowerk. Hij laat zijn eigen huisdieren centraal staan in Cat and bird in peace. Jan Vercruysse en Philippe Van Snick kiezen dan weer een meer minimale benadering, waarbij enige uitleg vereist is maar die visueel alvast weet te intrigeren.

U hoeft de kunstwerken overigens niet op eigen houtje te ontdekken. Op diverse woensdagen zijn er gratis rondleidingen, die gegeven worden door studenten Kunstwetenschappen. Om blokkende studenten niet te storen en de gidsen van studietijd te voorzien, maken deze in de examenperiode plaats voor yogasessies.

Geslaagd experiment?

De vraag is of de vele studenten die dagelijks door De Valk slenteren of in de bibliotheek komen studeren ook echt boodschap hebben aan een tentoonstelling om zich heen. Bij de rondleiding die wij volgen, zijn voornamelijk ouderen aanwezig die in de buurt woonden en ‘wel een keertje binnen wilden kijken in De Valk’. Ook de timing van de rondleiding - rond het middaguur - is wat ongelukkig, aangezien net op dit moment grote groepen pratende studenten door het gebouw stromen, hetgeen een gidsbeurt soms bemoeilijkt.

Daarnaast heeft het ook iets ongemakkelijks om in de bibliotheek met een groep kunstliefhebbers nietsvermoedende studenten te omsingelen. Dat de mensen in kwestie verbaasd opkijken naar het werk boven hun tafels, kan hen moeilijk kwalijk genomen worden. Veel van de kunstwerken verdwijnen immers iets te makkelijk in het decor en verworden zo veelal tot anonieme stukken decoratie.

Het overgrote deel van de studenten lijkt zich dan ook maar weinig bewust van de tentoonstelling. Op een infobrochure aan de balie na is er tenslotte slechts weinig dat de aandacht vestigt op Entre nous quelque chose se passe …. Om de studenten ook echt te intrigeren, was misschien meer opzichtig en opvallend werk nodig geweest, dat meer tot de verbeelding spreekt. Zoals de kaarten nu liggen, is de tentoonstelling in De Valk echter niet veel meer dan een tijdelijke oplossing, die nog een stevige duw in de rug nodig heeft om de aandacht te trekken en vervolgens ook vast te houden.

Powered by Labrador CMS