artikel> Duurzaamheidsbeleid aan Leuvense universiteit

KU Leuven nog niet 100% climate-proof

De klimaattop van Parijs nadert met rasse schreden. Ondertussen stapt de KU Leuven gestaag richting een groenere toekomst.

Gepubliceerd

Wanneer de milieuvriendelijkheid van een bedrijf in het vizier komt, geldt de ecologische voetafdruk als één van de belangrijkste maatstaven. Voor het jaar 2009 tikten studenten bio-ingenieurswetenschappen af op 26.852 globale hectare voor de KU Leuven, een daling van twintig procent ten opzichte van 2007.

“De KU Leuven is één van de leading partners binnen Leuven Klimaatneutraal 2030. Die vzw neemt initiatieven om de voetafdruk verder in kaart te brengen,” vertelt Raf Van Hoorick, hoofd van de Divisie Infrastructuur en Technieken. “Maar zoiets vergt een uitgebreide berekening en analyse van gegevens.”

Energiebeleidsplan

Weliswaar heeft de KU Leuven een ambitieus energiebeleidsplan, waardoor de voetafdruk volgens Van Hoorick ongetwijfeld in dalende lijn is. “We zetten actief in op hernieuwbare energie en energiezuinigheid. We schakelen systematisch over van stookolie op aardgas, isoleren daken en plaatsen dubbel glas.”

Dat het dak van Sociale Wetenschappen zonnepanelen heeft, is vrij bekend. “We hebben ook gebouwen op campus Arenberg III waar zonnepanelen staan en we bekijken of er nog opportuniteiten zijn,” stelt Van Hoorick. “Ook aan een windmolen op de campus Arenberg hebben we gedacht, maar de regelgeving laat die niet toe.”

“Het is moeilijk om geëngageerde studenten aan te trekken”

Maarten Verbiest, adviseur wooncultuur, milieu en mobiliteit

Van Hoorick gaat verder: “In samenwerking met de Stad Leuven en het Heilig-Hartziekenhuis onderzoekt de KU Leuven of er een warmtenet ter hoogte van de Parkstraat kan worden ontwikkeld. En één van mijn collega’s denkt aan warmteterugwinning uit rioleringswater.”

Sensibilisering

Mede op vraag van de Metaforumwerkgroep “KU Leuven Klimaatneutraal 2030” kwam er een vicerectorale dienst duurzaamheid. “Die tracht het beleidsplan tot uitvoering te brengen onder andere door middel van werkgroepen en beslissingsorganen,” verklaart Maarten Verbiest, adviseur wooncultuur, milieu en mobiliteit.

De dienst staat evenwel nog in de kinderschoenen. Verbiest: “Het is moeilijk om met drie deeltijdse medewerkers een nieuwe dienst uit te bouwen én tegelijk acties en initiatieven op touw te zetten. De organen staan open voor alle geïnteresseerden verbonden aan de universiteit, maar we merken dat het moeilijk is om ook geëngageerde studenten aan te trekken.”

“Het is aan de student om duurzaamheid als een belangrijke factor te zien”

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid bij LOKO

De KU Leuven mikt vooral op structurele maatregelen: de Groentetas, Velo Fix Stations waar studenten zelf hun fiets kunnen herstellen, en een samenwerking met Alma. Sensibilisering in de vorm van bewustmaking lijkt daarentegen wat achterop te hinken. Verbiest laat weten dat er voor volgend academiejaar wel een nieuwe campagne in de maak is om studenten te laten nadenken over hun energiegebruik.

Fijn en makkelijk

Caroline Hermans, mandataris duurzaamheid bij LOKO, beschouwt het creëren van een duurzame mindset als één van haar taken. “Het is aan de student om duurzaamheid als een belangrijke factor in zijn leven te zien. Studentenvoorzieningen moeten op hun beurt een duurzaam leven zo fijn en makkelijk mogelijk maken.”

Ze wil de komende maanden tal van acties op poten stellen, en hoopt onder meer stadstuintjes voor studenten te realiseren. “Het feit dat die in Brussel al bestaan en dat de studentenrestaurants daar veganistische maaltijden aanbieden, lijken me hoopvolle tekens dat we op de goede weg zijn.”

Powered by Labrador CMS