artikel> Na eerder standpunt over afreisverbod naar China, komt daar nu terugkeerverplichting bij

KU Leuven verplicht studenten sinologie terug te keren uit China

De KU Leuven verplicht haar overige drie studenten sinologie uit China terug te keren. Dat staat te lezen in een mail naar de studenten, die Veto kon inkijken.

Gepubliceerd

De beslissing om studenten verplicht te laten terugkeren is een verstrenging van het eerdere standpunt van de KU Leuven waarin het enkel aangeraden werd om terug te keren. Nadien werd er al een afreisverbod afgekondigd voor iedereen die China reeds had verlaten. In de mail is er ook sprake van het bijhouden van alle onkosten, wat erop wijst dat de KU Leuven mogelijk financieel zal tussenkomen, zoals de UGent eerder aangaf te willen doen voor hun studenten in China.

De gewijzigde beslissing komt er omdat de KU Leuven geen risico's wil nemen nu steeds meer steden en gebieden in lockdown gaan en daarmee de kansen voor de terugkeer van studenten kleiner worden. Bovendien kan consulaire bijstand niet langer gegarandeerd worden, omdat het van mens-op-mens overdraagbare Coronavirus een gevaar zou kunnen vormen voor het personeel op de ambassades.

Onbegrip bij Sinologie

De opleiding Sinologie was eerder al niet te spreken over het afreisverbod, hoewel men veel begrip toonde voor wat de KU Leuven probeerde te doen en hoe ze attent en kort op de bal probeerde te spelen. Maar vooral de manier waarop men de studenten niet heeft betrokken in de beslissing, doet bij hen de wenkbrauwen fronsen.

Het afreisverbod geldt voor heel China terwijl de studenten het meest geplaatst zijn om lokaal de risico's in te schatten en dus zo'n algemeen verbod niet genoodzaakt is. Gezien de niet geringe impact op hun studietraject, was hen betrekken bij deze beslissing wel te verwachten. Bovendien weet de opleiding evenmin met welke sancties er wordt gewerkt om het afreisverbod te handhaven.

Powered by Labrador CMS