artikel> ‘Mening hebben over kolonisatie behoort niet tot kerntaken KVHV’

Leuvense KVHV-afdeling: 'KVHV staat los van kolonialisme-debat'

De Leuvense KVHV-afdeling distantieert zich van het opiniestuk dat gisteren in een artikel in Veto verscheen.

Gepubliceerd

Gisteren kwam de nationale praeses van KVHV met een opiniestuk aan bod in een artikel in Veto. Daarin beargumenteerde hij dat ‘Congo beter af was als Belgische kolonie’. Het opiniestuk schreef hij in eigen naam.

De Leuvense KVHV-afdeling liet gisteravond weten niet in verband gebracht te willen worden met een debat over kolonialisme.

‘De taak van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond is gevat in haar vier pijlers’, luidt het in een reactie. ‘Die vier pijlers zijn het katholieke, Vlaamsgezindheid, academische uitmuntendheid en studentikoze verbondenheid.’ (Op de website van KVHV Leuven heten die pijlers: religie, Vlaams, studentikoziteit en vriendschap, nvdr.)

‘Een mening hebben over kolonialisme behoort echter niet tot haar kerntaken en om die redenen wenst KVHV Leuven zich ook te distantiëren van het opiniestuk.’

Verder luidt het: ‘het op scherp stellen van de academische waarden van onze leden vinden we belangrijk. Zo organiseren we debatavonden, soms zelfs met het doel iets te verdedigen waar je het niet mee eens bent, alsook openbare lezingen. Hierbij proberen we vaak sprekers uit te nodigen die wat kritisch staan ten opzichte van bepaalde aspecten in de maatschappij. De student heeft immers ook een maatschappijkritische rol.’

Historische rol

KVHV Leuven wil vooral wijzen op de positieve rol die het KVHV speelde in het Vlaamse studentenleven. Dat historische aspect kwam eerder dit jaar aan bod in een artikel in Veto. ‘We zijn daar erg fier op. We hopen dat ook toekomstige generaties op dezelfde wijze zullen terugkijken naar wat wij vandaag doen.’

‘Een mening hebben over het koloniaal verleden van België behoort niet tot de kerntaken van KVHV, op dezelfde wijze kan KVHV niets zeggen over hoge energie-fysica. Het is dan ook in die optiek dat het artikel niet in verband gebracht moet worden met het KVHV.’

‘Elk lid van KVHV staat het natuurlijk vrij een mening te hebben en zoals Voltaire zogezegd ooit schreef: Je ne suis d'accord avec vous ni surl'essentiel, ni sur l'accessoire. Par contre, je me battrai jusqu'à mondernier souffle pour que votre voix soit entendue.’

('Ik ga niet akkoord met u over de essentie, noch over het bijkomstige. Toch zal ik tot mijn laatste adem vechten opdat uw stem zou worden gehoord', red.).

Powered by Labrador CMS