INTERNATIONAAL KORT 8/12 - 22/02

Russische hackers dringen binnen in Ierse universiteit

In Nigeria dreigen studenten te verhongeren, Chinese studenten worden aan rigoureus toezicht onderworpen en studeren in Rusland blijkt verrassend populair bij internationale studenten.

Gepubliceerd

Stijgende voedselprijzen in Nigeria zetten studenten onder druk

De Nigeriaanse economie kampt al sinds 2015 met grote inflatoire spanningen, maar de toenemende voedselprijzen zorgen er nu voor dat universiteitsstudenten dreigen te verhongeren. Studenten eten uit noodzaak niet meer dan één maaltijd per dag en instellingen sturen brieven naar ouders met de vraag om hun kinderen meer financieel te ondersteunen.

Naar aanleiding van de presidentiële verkiezingen eind februari nemen interne spanningen in het land verder toe. Er wordt verwacht dat de situatie die de studenten momenteel doormaken, een grote invloed zal hebben op hun stemgedrag. In elk geval zal de nieuwe regering voor een grote opgave staan om het land er economisch weer bovenop te krijgen.

Chinese studenten onderworpen aan strengere controle

Begin december 2022 werden grote aantallen Chinese studenten naar huis gestuurd na opflakkerende protesten tegen het strenge coronabeleid. Recent deelde het Chinese Ministerie van Onderwijs mee dat studenten opnieuw verwacht worden op de campussen voor de start van het tweede semester.

Toch is de verwachting dat de situatie niet zal terugkeren naar de oude gang van zaken. Berichten op Chinese sociale media geven aan dat instellingen werken aan een streng toezicht en verhoogde censuur op hun campussen. De overheid zou zo toekomstige protesten proberen te voorkomen.

In de loop van november en december werden honderden studenten gearresteerd en onder huisarrest geplaatst. Sommigen onder hen hangt momenteel nog steeds een gevangenisstraf boven het hoofd die kan oplopen tot vijf jaar.

Ierse universiteit slachtoffer van Russische hackers

Tijdens de tweede week van februari 2023 werd de Munster Technological University (MTU) het slachtoffer van een Russische cyberaanval. De hackers slaagden erin om verschillende gigabytes aan informatie over personeel en studenten buit te maken. Ze vroegen vervolgens de universiteit om losgeld te betalen voor de geheimhouding ervan. De universiteit weigerde op die eis in te gaan, waarna de data gelekt werden op het internet.

Informatie over loonbetalingen, werkcontracten, beroepsprocedures, studentenbegeleiding en academisch materiaal werd zo vrij beschikbaar. De universiteit trachtte op het laatste moment nog om de informatie te beschermen met een rechterlijk bevel, maar dat schrok de hackers niet af.

Toenemende buitenlandse vraag naar plaatsen in Russische universiteiten

Ondanks de sterk toenemende internationale druk op Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, neemt de internationale vraag naar studieplaatsen aan zijn universiteiten toe. De Russische overheid heeft middelen vrijgemaakt om haar capaciteit te verhogen met minstens 30% om aan deze vraag tegemoet te kunnen komen.

Het valt op dat de vraag ook toeneemt vanuit landen binnen de Europese Unie, terwijl de Unie haar best doet om het oorlogvoerende land te isoleren van haar gemeenschap. De Russische overheid stelt plannen op om in de toekomst de werving en opvang van buitenlandse studenten te verbeteren, om zo de internationale interesse verder aan te wakkeren.

Powered by Labrador CMS