analyse> Kans op tuchtprocedure niet reëel

Studenten die zonder fiat naar het buitenland vertrekken spelen met hun verzekering

Twee weken geleden meldde Veto dat studenten sinologie van de KU Leuven verplicht moesten terugkeren uit China. Hoe reageer je best als de universiteit zo'n beslissing neemt?

Gepubliceerd

De KU Leuven is dit jaar veel ervaring rijker op het gebied van gedwongen studieonderbrekingen in het buitenland. Eerst was er Hongkong, waaruit de universiteit 17 studenten terug haalde. Dan waren er de protesten in Chili. En op de koop toe is er nu de uitbraak van een nieuw virus in China.

Bindend Advies

De Commissie Risicobestemmingen (CRB) beoordeelt veiligheidsrisico's van studenten en personeelsleden die naar een 'risicogebied' willen afreizen, waarbij ze gebruik maken van een eigen lijst van landen met een verhoogd risico.

'Vervolgens bekijken we zoveel mogelijk beschikbare gegevens, in het bijzonder de officiële reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken. Maar we baseren ons ook op informatie van de Franse autoriteiten, omdat onze reisverzekering rekening houdt met hun adviezen', zegt Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid en lid van de CRB.

'Voor studenten beslissen we gewoonlijk negatief van zodra de FOD BZ niet-essentiële reizen afraadt'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

'Voor studenten beslissen we gewoonlijk negatief van zodra de FOD BZ niet-essentiële reizen afraadt', gaat Lievens verder. Daarnaast analyseren medische experten van het UZ Leuven als lid van de CRB de medische risico's. De finale beslissing is bindend. Daartegen kan je geen beroep aantekenen.

Crisis

De CRB hanteert het principe van 'tegensprekelijkheid'. Dat wil zeggen dat elk voorstel om een reis niet te laten doorgaan besproken wordt met de decaan, de departementsvoorzitter of het diensthoofd en met de onderzoeker of student.

In crisissituaties die zich voordoen tijdens het buitenlands verblijf is dit principe moeilijker te handhaven. De beslissingen worden dan doorgesproken op beleidsniveau, ook met de betrokken decanen, maar wel eenzijdig meegedeeld, zoals twee weken geleden bij studenten Sinologie.

'Inkomende mobiliteit, of het terugroepen van studenten of personeel, ligt voor de huidige situatie - de coronacrisis - in handen van een daartoe opgerichte crisiscel', zegt Lievens. 'Dit omdat het niet meer gaat over de toelating om studenten al dan niet te laten vertrekken, maar ook over het terugroepen van studenten en het overwegen van bredere maatregelen voor studenten en personeel. Dat is iets wat op het hoogste niveau van de universiteit beslist wordt.'

'We zijn nu in Australië op rectorale missie. Hier worden gewoon géén reizen vanuit China toegestaan'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

'Er is veel begrip voor de ontgoocheling bij studenten,' zegt Lievens, 'maar we doen echt wat nodig is. Elders reageert men veel strenger: we zijn nu in Australië op rectorale missie, waar voor het hele land strenge inreisbeperkingen gelden. Reizen van en naar China zijn hier geschrapt', beargumenteert Lievens het standpunt van de KU Leuven. 'Wie de laatste 14 dagen in China is geweest komt er niet meer in.'

Gezondheidsrisico's zijn prioritair en worden geëvalueerd in samenspraak met huisartsen van het studentengezondheidscentrum, met infectiologen die de crisis nationaal volgen en managen, en met virologen.

Geen sancties

In het onderwijs- en examenreglement is een tuchtprocedure voorzien als studenten het advies van de KU Leuven in de wind slaan. 'Bij mijn weten zijn daar nog geen precedenten voor,' vertelt Lievens, 'maar wij nemen zo'n beslissing niet zomaar. Die wordt genomen voor de veiligheid van andere studenten, dus moet men daar rekening mee houden.'

'Wij nemen zo'n beslissing voor de veiligheid van andere studenten'

Peter Lievens, vicerector Internationaal Beleid

De sancties gaan van een verwittiging tot het wegzenden van studenten van de universiteit. 'Maar dat is hier helemaal niet aan de orde', verzekert Lievens. 'De inschatting om tot een tuchtprocedure over te gaan, gaat echt wel over het bewust in gevaar brengen van zichzelf of andere studenten.'

Financiële vergoeding

In uitzonderlijke situaties voorziet de KU Leuven in financiële vergoedingen: 'In Hongkong hebben we bijvoorbeeld geholpen met de repatriëring. En als er vanuit de luchtvaartmaatschappij vluchten worden stopgezet en opnieuw geboekt moeten worden, kunnen wij ook terugbetalen', vertelt Lievens.

Maar dan moet men wel de instructies opvolgen: 'Als we zeggen dat studenten moeten terugkeren en ze weigeren, dan gaan ook verzekeringsmaatschappijen zich terugtrekken. Dat beslissen wij niet, dat is contractueel zo vastgelegd', besluit Lievens.

Powered by Labrador CMS