artikel> Verslag van de foplessen van Eoos, NFK en VRG

BREAKING: Rechtsfaculteit laat eerstejaars pro-Deozaken pleiten

Uitbrekend angstzweet, hulpeloos in het wild schietende ogen of toch maar een schaterlach. Ook dit jaar verzorgden enkele studentenkringen het spektakel tijdens de eerste les.

Gepubliceerd

Eoos

Het presidium van Eoos, de kring achter de taal- en regiostudies, trommelt professor Anne-Marie Dedene op voor de eerste les – een opvallend jonge verschijning voor een docent. Eerst volgt een interactief onderonsje met de smartphone om te peilen naar hoe het gesteld is met de diversiteit in de collegezaal. Zeer boeiend overigens. De ietwat schuchtere studenten beginnen de les nog leuk te vinden ook.

Wanneer daarna in sneltempo de afspraken worden overlopen, overheerst de stilte plots. 'De dia’s komen niet op Toledo, laptops zijn uit den boze en praten is verboden!', klinkt het gespeeld streng van achter het spreekgestoelte. De professor behandelt daarna de vakdoelstellingen, maar heeft zelf moeite om niet te struikelen over een kluwen van cultuursociologische en comparatieve paradigma’s met een potentieel acculturatieproces.

'Onder de arm? Theelichtjes'

Net wanneer de spanning toeneemt, volgt evenwel de ontboezeming: de professor blijkt de preses. De overige presidiumleden komen naar voren en al te vroeg is de les gedaan.

NFK

De filosofische kring pakt voor de eerste les van dit jaar wederom uit met een gastcollege van professor Hans De Mey – modieus staartje, casual blazer en een weinig functioneel wintersjaaltje om de hals gedrapeerd. Onder de arm? Theelichtjes.

Na een vluchtig, maar eloquent exposé over de transcendente ideeënwereld bij Plato tot en met de categorieën van Kant, komt de essentie van de filosofiestudie al snel naar voren: harmonie, het één worden met de wereld. Om dat in praktijk om te zetten wordt de studenten gevraagd elkaars hand vast te houden en de ogen te sluiten. Na enkele “Hmm”-klanken als opwarming, wordt vriendelijk verzocht om in koor Kumbaya aan te heffen en enkele diepzinnige leuzen als ‘Das Wahre ist das Ganze’ te declameren. Hilariteit alom, of wat had u gedacht.

'Wat is de grootste schrik van de ware rechtenstudent? Wiskunde, inderdaad'

Alsof de professor nooit anders heeft gedaan, gaat hij doodserieus verder met het bespelen van een dan al smullende aula. De theelichtjes worden gretig uitgedeeld en aangestoken, terwijl De Mey zijn rotsvaste geloof in iedere student blijft uitdrukken. Even later betreedt de echte professor de zaal en valt alles in de plooi. ‘Ah professor, u bent er. Ik dacht even: ik grijp mijn kans’, en een oorverdovend applaus valt Hans De Mey ten deel na die laatste woorden.

VRG

In de rechtenaula stelt Willem Verheye zich voor, het alias van Bram Maeschaelck, doctoraatsassistent. Hij begint de les Inleiding tot de Rechtswetenschap (IRW) met een aantal quotes waarmee de studenten het eens of oneens kunnen zijn. Argumentering is key in de rechten en dus aast hij de aula rond. Op zoek naar een paniekerige prooi, een bange eerstejaars onder wiens neus hij de micro kan duwen. Dat er een paar mollen in de zaal zitten die filosofische theorieën van Hegel in hun antwoord verwerken, draagt goed bij aan het angstklimaat in de aula.

Wat is de grootste schrik van de ware rechtenstudent? Wiskunde, inderdaad. De zogezegde prof overloopt de vele toepassingen van de wiskunde in het recht. ‘Op zich is dat niet zo moeilijk, dan moet je gewoon de Poissonverdeling toepassen’, projecteert 'Verheye' een formule vol Griekse letters. Ook een juridische beschouwing van Bitcoin passeert de revue. ‘Geschreven door een van de betere juristen, Bram Maeschaelck’, klinkt het. Subtiel.

'Je slaagkans in handen van Theo Francken, stel je voor'

De examenvorm, die kunnen de studenten zelf kiezen. ‘Ofwel ga je voor een traditioneel examen, dat zijn 400 multiple choice vragen op vier uur. Ofwel kies je voor een take home examen. Op 48 uur maak je dan een zeer beknopt essay - zo’n 80 à 100 pagina’s.’ Een derde optie is de verdediging van een vluchteling. Als de eerstejaars de pro-Deozaak haalt en zijn vluchteling kan laten regulariseren, dan is hij geslaagd. ‘Anders… Ja, daarom, ik raad het enkel de echt goede studenten aan.’

Je slaagkans in handen van Theo Francken, stel je voor. Het doek valt, de eerstejaars lachen opgelucht. Al blijft de vraag naar de noodzaak van een foples IRW. Met een geschat slaagcijfer van onder de 10% in eerste zit, is het vak op zich al angstaanjagend genoeg.

Powered by Labrador CMS